Wednesday, November 9, 2022

Crochet Frog


 


Het blijft toch echt een superleuke kikker om te haken: Victor the Frog. Ik haakte 'm dit keer helemaal in het groen met een roze zwembroek met een wit randje. Ik vind 'm heerlijk vrolijk zo. Het patroon is ook niet ingewikkeld, maar ik heb het mezelf ook wel iets makkelijker gemaakt door niet exact het patroon uit het boek te volgen. Daar heeft Victor namelijk een geblokte onderbroek aan onder zijn zwembroek. Maar dat heeft deze Victor dus niet, deze Victor is gewoon helemaal groen. Ik haakte Victor al eerder. Die versie vind je hier in het rijtje met blogberichten over kikkers. Het patroon van Victor staat in het boek Pica Pau van Yan Schenkel

It really is a super cute frog to crochet: Victor the Frog. This time I crocheted him completely in green with pink swimming trunks with a white border. I think this version is also very lovely and cheerful. The pattern is not complicated, but I made it a little easier on myself by not following the exact pattern in the book. In the book, Victor is wearing checkered underwear under his swimming trunks. But this Victor does not have that, he is just all green. I crocheted Victor before. You can find that version here in the row of blog posts about frogs. Victor's pattern can be found in the book Pica Pau by Yan Schenkel


Saturday, October 8, 2022

Kawaii Crochet


Het is er het seizoen natuurlijk helemaal niet meer voor, maar ik wil dit grappige ijsje toch nog even delen want ik vond het zo leuk om te maken. Het patroon van dit ijsje staat in het boek Kawaii Haken van Melissa Bradley. Het is echt een vrolijk boekje met allemaal leuke kleine projectjes. Leuk om bijvoorbeeld voor een speelgoedkeukentje te haken, want er staan ook heel veel groenten en fruit in. De patroontjes zijn helder beschreven en het boekje is gewoon een vrolijke aanwinst voor in de boekenkast. 

Of course it's not the season for it anymore, but I wanted to share this cute ice cream anyway because I had so much fun making it. The pattern for this ice cream is in the book Kawaii Crochet by Melissa Bradley. It really is a cheerful book with all kinds of cute little projects. Nice to crochet for a toy kitchen for example, because there are also lots of vegetables and fruits in it. The patterns are clearly described and the book is just a cheerful addition to the bookcase. 

Saturday, October 1, 2022

Crochet Seagulls


 


Ik kocht een tijdje geleden een paar Ricorumi boekjes. Deze leuke meeuwtjes (want dat zijn het) staan in het boekje Maritim. Een heel leuk boekje met allemaal projecten die bij de zee horen. Een foto van het boekje zie je hieronder. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt en zal er zeker nog eens iets uit haken.

I bought some Ricorumi booklets a while ago. These cute little seagulls (because that's what they are) are in the booklet Maritim. A very nice little book with all the projects related to the sea. You can see a picture of the booklet below. I enjoyed working on it and will definitely crochet something from it again.
Wednesday, September 28, 2022

Crochet Shrug


Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Toen ik onlangs een paar prachtige bollen wol Pappagallo wol (Lana Grossa) kreeg wist ik meteen wat ik wilde maken. Een shrug stond al langer op mijn verlanglijstje en deze bollen vond ik er ideaal voor, dus ik ben meteen aan de slag gegaan. Een shrug haken is ontzettend leuk en niet moeilijk om te doen. Het haken met bollen wol met kleurverloop vind ik sowieso altijd leuk om te doen, omdat het echt een verrassing is hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Tijdens het haken kijk ik al uit naar het volgende kleurtje dat tevoorschijn komt, en met deze vier bollen had ik dus genoeg om naar uit te kijken tijdens het haken. Omdat het zo'n leuk project is om aan te werken heb ik hieronder een werkbeschrijving gezet. Het garenpakket kun je hier bestellen bij Knotten in Delft. Er zijn heel veel verschillende kleuren die allemaal even prachtig zijn. Ik heb kleurnummer 4 gebruikt. Als je besluit deze shrug te maken, dan wens ik je heel veel haakplezier toe.

When I recently received some beautiful balls of Pappagallo yarn (Lana Grossa), I immediately knew what I wanted to make. A shrug had been on my wish list for some time, and these balls were so perfect for this project that I got started right away. Crocheting a shrug is great fun and not difficult to do. I always enjoy crocheting with gradient yarn, because you never know how it will look in the end. And while crocheting, I already look forward to the next color that appears. And so with these four balls, I had plenty to look forward to while crocheting.  Because it is such a fun project to work on, I have written down a tutorial below. The yarn kit can be ordered here at Knotten in Delft. There are many different colors which are all equally beautiful. I used color number 4. If you decide to make this shrug, I wish you a lot of fun crocheting. 
Note: if you use the English tutorial, look for the italic text. The crochet stitches are written in US terms.

Benodigdheden - Materials

- Haaknaald/ crochet hook: 8mm

- 4 bollen Pappagallo. Het garenpakket kun je hier bestellen. / 4 balls of Pappagallo. You can order the yarn kit here.

- Een schaar / a pair of scissors.

- Een naald om de draden weg te werken / A sewing needle.

Algemene tip / general remark:
Dit patroon haak je niet strak maar eerder wat losjes. Komt je werk er veel losser of veel strakker uit te zien dan wat je op de foto's ziet? Gebruik dan een grotere of kleinere haaknaald. Soms is een half maatje groter of kleiner al genoeg.

Don't crochet too tight, your work should be a bit loose. If your work looks more tight or much more loose then on the photo, use a different size crochet hook. Sometimes half a size is already enough.


Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Beschrijving (scroll down for the English version)

- Je gaat eerst een grote lap haken. Daarvoor zette ik een rij van 102 lossen op. Als ik die rij lossen losjes om mijn middel leg, dan raken de uiteinden elkaar niet, er zit nog een ruimte tussen van zo'n 10/15 centimeter. Als je net als ik 102 lossen had, dan haak je het eerste halve stokje in de 100e losse die je haakte (je haakt dus ongeacht het aantal lossen je eerste steek altijd in de derde losse vanaf de naald). Vervolgens haak je 1 half stokje in alle andere steken. Aan het einde van de toer heb je 100 halve stokjes gehaakt. Haak dan 2 lossen en keer je je werk. Vervolgens haak je weer een toer met halve stokjes. De eerste twee lossen telde ik niet als half stokje, dus het laatste stokje van een toer haakte ik altijd in het eerste stokje van de vorige toer en niet in de 2e losse waar je de vorige toer mee begon.

- Ik haakte in totaal 43 toeren met halve stokjes. De lange zijde is de breedte, de korte zijde is de hoogte. Kijk zelf even of je dat een mooie lengte vindt voor jezelf en pas waar nodig aan. Let op dat je nog een boord gaat haken, dus hou er rekening mee dat er aan alle kanten (dus ook aan de boven- en onderkant) nog een stukje bij komt. Vind je de lengte goed, hecht dan af en ga verder met het maken van de mouwen en de boord.

- Voordat je de boord kunt maken moet je de mouwsgaten maken. Dat doe je door de uiteinden tegen elkaar aan te leggen, zie hieronder hoe ik dat heb gedaan. Je naait vervolgens ongeveer de helft van de twee delen aan elkaar. Zie het wit omcirkelde deel. Doe dat aan beide kanten zodat je twee mouwsgaten hebt. Ga dan eerst de boord afmaken voordat je verder gaat met het haken van de mouwen.


- Om de boord te maken hecht je de draad ergens aan de zijkant aan. Ik deed dat op het punt waar ik de uiteinden aan elkaar naaide voor de mouwen omdat het daar het minste opvalt. De boord haak je met stokjes. Bij de eerste toer van de boord haak je deels door de stokjes van de allerlaatste toer van de grote lap die je haakte, en deels door de eerste rij met lossen waar je helemaal aan het begin mee begon. Als je rond bent haak je een halve vaste in het eerste stokje (ik sloeg de twee lossen weer over en telde die niet als steek). Vervolgens keer je je werk, haak je 2 lossen en ga je weer een toer haken. Dat blijf je herhalen totdat de boord de gewenste breedte heeft. Ik haakte in totaal 17 toeren, maar pas het gerust aan als je het zelf liever anders wilt. De laatste toer haakte ik vasten. Toen ik rond was haakte ik een halve vaste in de eerste vast die ik haakte aan het begin van de toer en toen hechtte ik af.

- Als laatste ga je de mouwen haken. Die kun je zo lang maken als je zelf wilt. Hecht de draad aan ergens in het mouwgat. Afhankelijk van de grootte van de opening van het mouwsgat haak je rondom zoveel stokjes als je opening breed is. Je haakt de stokjes in de uiteinden van de lap die je haakte. Ik haakte 1 stokje in het uiteinde van elke toer van de lap. Aan het einde van elke toer haakte ik een halve vaste in het eerste stokje van die toer, ik haakte vervolgens 2 lossen en keerde mijn werk. Ik haakte in totaal 26 stokjes rondom. In totaal haakte ik zes toeren met stokjes, en toen had ik halflange mouwen. Wil je ze langer, ga dan nog even verder. De laatste toer heb ik een toer met vasten gehaakt. Haak aan het einde van de toer een halve vaste in de eerste vaste en hecht af.Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Tutorial - stitches written in US terms

- First you're going to crochet a big rectangle. To do so I set up a row of 102 chain stitches. If I put that row of chains around my waist the ends don't touch, there's still a space between them of about 10/15 centimeters. If, like me, you had 102 chains, then you crochet the first half double crochet in the 100th chain that you crocheted (so no matter the amount of chains, always do the first half double crochet in the 3rd chain from your hook). Then you crochet 1 half double crochet in all the other stitches. At the end of the row you will have crocheted 100 half double crochet stiches. Now chain 2 and turn your work. Continue by making 1 half double crochet in every stitch of this row. I didn't count the first chains as a stitch, so I always crocheted the last half double crochet of a row into the first half double crochet of the previous row and not into the second chain that I started the previous row with.

- I crocheted a total of 43 rows with half double crochet. The long side is the width, the short side is the height. Now check if you like the length of your shrug and adjust it if necessary. Keep in mind that you will be crocheting a collar later on, so it will grow slightly bigger on all sides (including the top and bottom). If you like the length, fasten off and continue making the sleeves.

- Before you can make the collar, you have to make the armholes. Do this by folding the ends together, see the photo above how I did that. You then sew about half of the two pieces together. See the part circled in white. Do that on both sides so you have two sleeve holes. Now go ahead and make the collar before you make the sleeves.

- To make the collar, attach the yarn somewhere on the side. I attached the yarn at the same place where I've sewn the ends for the arm holes. That's where it's the least visible. The border is crocheted with double crochet stitches. The first row of the border, you crochet partly through the half double crochet stitches of the last row of half double crochet stitches you made and partly through the first row of chain stitches you started with at the very beginning. When you've crochet all around, crochet a slip stitch into the first double crochet that you made (again, I skipped the two chain stitches and didn't count them as stitches). Then turn your work, chain 2 and start crocheting another round of double crochet stitches. Repeat this until the collar has the desired width. I crocheted a total of 17 rows, but feel free to adjust it if you like it differently. The last row is a row of single crochet stitches. When I came to the end of that row, I added a slip stitch in the first single crochet I made at the beginning of the row and I fastened off.

- The last thing you need to do is to crochet the sleeves. You can make them as long as you want. Attach the yarn somewhere in the armhole. Depending on the size of the opening of the sleeve hole, crochet as many double crochet stitches around as your opening is wide. You crochet the double crochet stitches into the row ends of the rectangle you crocheted. I crocheted 1 double crochet in the end of each row. I crocheted a total of 26 sticks all around. At the end of every row, make 1 slip stitch in the first double crochet you made, chain 2 and turn your work before you start on the next row.
In total, I crocheted six rows of double crochet stitches, and then I had half-length sleeves. If you want them longer, just continue until your sleeves have the desired length. The last row I made is a row of single crochet stitches. At the end of a the last row, do as always: 1 slip stitch in the first stitch of this row and fasten off.Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Saturday, September 24, 2022

Crochet Bunny


 


Ik begon laatst vol goede moed aan een mooi patroon van een konijn. Maar het ging al snel mis. Ik keek televisie, kletste hier en daar wat en opeens was ik de draad helemaal kwijt. Maar toch kwam het hoofd af, maar toen werd het lichaam onevenredig groot. Dus ik besloot een ander patroon voor het lichaam te gebruiken. Maar toen was het hoofd ineens weer te groot (haha). Dus toen het hoofd maar weer half uitgehaald en de achterkant aangepast. En toen was dit het eindresultaat. Ik vind 'm eigenlijk nog best heel schattig geworden, maar een tweede zal er nooit van komen want ik heb geen idee meer hoe ik het gedaan heb. Dus op naar het volgende project!

I started in good spirits the other day on a beautiful pattern of a rabbit. But it soon went wrong. I was watching television, chatting here and there and suddenly I completely lost count. But I managed to finish the head, but then the body became disproportionately large. So I decided to use a different pattern for the body. But then suddenly the head was too big again (haha). So then I unraveled part of the head again and adjusted it a little bit. And then this was the end result. I actually think it turned out quite cute, but I will never make another one because I have no idea how I managed it. So I'm ready for a new project!

Sunday, August 14, 2022

Crochet Crab
Toen ik deze krab begon te haken dacht ik eigenlijk dat ik een lief klein krabje zou haken. Geen idee dat het uiteindelijk een groot exemplaar zou worden met een lijf van zo'n 22 centimeter breed. Maar ik ben er weg van en ik heb 'm met heel veel plezier gehaakt. Het patroon is gratis beschikbaar in het Engels (klik hier). Jammer genoeg is het me niet gelukt de ontwerper te achterhalen want sommige vertaalde stukken waren me niet helemaal duidelijk. Dus heb ik hier en daar wat aangepast. De vertaling van dit supertoffe patroon vind je hieronder, wat ik heb aangepast staat vermeld. Ik haakte deze krab met een haaknaald 4mm en 1 bol Paintbox Simply Aran, kleur 253, Blush Pink. Voor de rode en de witte delen gebruikte ik restjes garen, geschikt voor een haaknaald 4mm. Als je dit patroon gaat haken dan wens ik je veel plezier.

When I started crocheting this crab, I actually thought I would be crocheting a sweet little crab. No idea that it would end up being a large specimen with a body about 22 centimeters wide. But I love it and I had a lot of fun crocheting it. The pattern is available for free (click here) and unfortunately I couldn't find the designer, because some parts of the translation were not very clear to me. So I adapted some parts here and there. I will name it here:

- The hind legs: after attaching the red part to the pink part, you have to do 35 single crochet. Counting the amount of stitches from the red and the pink part, I had 32 single crochet stitches around. So I did 32 single crochet stitches (twice, see pattern). And then I repeated * 1 decrease, 2 single crochet * until I had 13 stitches left. Then I continued with the rest of the pattern.

- As I only had 1 ball of Paintbox Simply Aran (color 253, Blush Pink) I had to adjust the smaller legs. So instead of doing rows 3-15, I only did rows 3-10 and I cut off the yarn. So the smaller legs are a lot smaller but this way I managed to make this crab with 1 ball of yarn.

If you decide to make this cute crab, I wish you lots of fun!

De vertaling van het patroon

Het lijfje


1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) Meerder rondom. (12)

3) * Meerder, 1 vaste. * Herhaal rondom. (18)

4) * Meerder, 2 vasten. * Herhaal rondom. (24)

5) * Meerder, 3 vasten. * Herhaal rondom. (30)

6) * Meerder, 4 vasten. * Herhaal rondom. (36)

7) * Meerder, 5 vasten. * Herhaal rondom. (42)

8) 1* Meerder, 6 vasten. * Herhaal rondom. (48)

9) * Meerder, 7 vasten. * Herhaal rondom. (54)

10) * Meerder, 8 vasten. * Herhaal rondom. (60)

11) * Meerder, 9 vasten. * Herhaal rondom. (66)

12-24) Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af, vul het lijfje op en laat een lange draad zitten. Naai de bovenkant dicht.

De ogen (maak er twee)

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) Meerder rondom. (12)

3) * Meerder, 2 vasten. * Herhaal rondom. (16)

4) * Meerder, 3 vasten. * Herhaal rondom. (20)

5) * Meerder, 2 vasten. * Herhaal rondom. (24)

6-10) Haak 1 vaste in elke steek rondom.

11) * Meerder, 4 vasten. * Herhaal rondom. (20)

12) * Meerder, 3 vasten. * Herhaal rondom. (16)

13) * Meerder, 2 vasten. * Herhaal rondom. (12)

14-18) Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af, vul de ogen op en laat een lange draad zitten. 

Het witte deel van de ogen

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) Meerder rondom. (12)

3) * Meerder, 1 vaste. * Herhaal rondom. (18) Naai het witte deel op de ogen en maak in het midden 6mm veiligheidsoogjes vast. Naai de ogen op de bovenkant van het lijfje.

De kleine achterpoten (maak er zes)

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) * Meerder, 1 vaste. * Herhaal rondom. (9)

3-15) Haak 1 vaste in elke steek rondom. Let op: hier heb ik het patroon aangepast. In plaats van de toeren 3-15 te haken hechtte ik af aan het einde van toer 10. Naai de poten vast aan de onderkant van het lichaam.

Het rode deel van de grote poten (maak er twee)

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (6)

3) Meerder rondom. (12)

4) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (12)

5) * Haak 2 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (16)

6) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (16)

7) * Haak 3 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (20)

8-9) Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af.

Het roze deel van de grote poten (maak er twee)

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (6)

3) Meerder rondom. (12)

4-8) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (12) De rest van dit deel van de poten heb ik aangepast. Kijk naar het originele patroon als je wilt weten wat er gewijzigd is.

9) Hecht nu niet af maar haak nu verder in het rode deel wat je hiervoor haakte. Haak 1 vaste in elke steek van het rode deel (20 vasten dus), haak daarna 1 vaste in elke steek van het roze deel (12 vasten dus). 

10) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (32)

11) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (32)

Vul de poot vanaf nu telkens op.

12) * Minder, haak 2 vasten. * Herhaal dit net zolang totdat je rondom 13 steken over hebt. 

13-31 ) Haak 1 vaste in elke steek rondom. (32)

Hecht af. Naai de poten vast aan het lichaam. Doe dat naast de ogen.

De kleine rode stip (maak er twee)

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) * Meerder, 1 vaste. * Herhaal rondom. (9) Hecht af en naai de stip onder het oog.

De grote rode stip (maak er twee)

1) Haak 2 lossen of een magische ring, haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte of de magische ring.

2) Meerder rondom. (12) Hecht af en naai de stip onder de kleine rode stip.

Granny Square Projects
Ik haakte onlangs deze twee kussens en inmiddels hebben ze een mooi plaatsje gevonden op de stoel in mijn tuinhuisje. Het past zo leuk in zo'n huisje wat helemaal van hout is. Inmiddels ben ik druk bezig met het afmaken van een grote granny square deken. Ik hecht de draadjes altijd pas af als ik klaar ben (en niet terwijl ik haak), en met zo'n grote deken waarbij je elke toer van kleur wisselt is dat nog wel even een klus. Maar het vordert gestaag en op een dag is hij vanzelf een keer af. Ik wens je een fijne zondag!

I recently crocheted these two pillows and they have found a nice place on the chair in my garden shed. It fits so nicely in such a tiny wooden house. Meanwhile I am busy finishing a large granny square blanket. I always fasten off yarn ends at the end of a project (and not while making it), and with such a large blanket where you change colors every row it's quite a job. But it is progressing steadily and one happy day it will be finished. I wish you a pleasant Sunday!

Wednesday, August 10, 2022

Crochet Rattle Pattern


 


Een tijdje geleden had ik zoveel plezier in rammelaars haken dat ik er een heleboel heb gehaakt. Heel handig, want nu heb ik een voorraadje liggen en als er een baby geboren wordt heb ik altijd een kadootje bij de hand. Dit zijn allemaal gratis patroontjes die ik her en der verzameld heb. Volgens mij staan de meeste hier of hier. En misschien zijn er nog wel meer, maar ik had die van mij ooit uitgeprint dus de links heb ik niet meer. Ik gebruikte elke keer andere kleurtjes en nu is het een supervrolijke verzameling, vind je niet?

A while ago I had so much fun crocheting rattles that I crocheted a bunch of them. Very handy, because now I have a lot of them and when a baby is born I always have a present on hand. These are all free patterns that I have collected here and there. I think most of them are here or here. And maybe there are more, but I printed them some time ago so I didn't keep the links. I used different colors each time and now it is a super cheerful collection, don't you think?

Sunday, August 7, 2022

Crochet Coasters


 


Ik zag een van mijn oude blogberichten over dit patroon langskomen en ik wilde het graag nog eens maken. Dus ik koos een lekker fleurig kleurtje en haakte het patroontje nog een keer. Het is nog altijd zo'n mooi patroon. Ik schreef het Nederlandse patroon uit in dit blogbericht. Daar zie je ook een foto met dezelfde onderzetters maar dan een in een andere kleur. En daar staat ook de link naar het Engelse patroon.

I found one of my old blog posts about this pattern and I really wanted to make it once more. So I picked a really bright and nice colour and I made the coaster once more. It is still such a lovely pattern. I wrote the Dutch pattern in this blog post. In that blog post you'll see a photo of the same coasters in different colours. But also, you will find the link to the English pattern there.

Wednesday, August 3, 2022

Crochet Bag


 


Toen ik deze supertoffe tas van Zeensandroger op Instagram zag was ik meteen verkocht. Het patroon staat in de Inside Crochet, issue 149. Ik kocht het tijdschrift digitaal en kon daarom meteen aan de slag. Ik had nog genoeg restjes garen liggen dus ik combineerde een paar vrolijke kleuren met Drops Cotton Light in de kleur Naturel. Omdat je de tas met een haaknaald 6.5mm haakt gaat het supersnel dus ik had de tas al in twee dagen gehaakt. Omdat ik vrij strak haak is de tas iets kleiner uitgevallen dan op de foto in het tijdschrift, maar dat maakt eigenlijk niet uit want hij is nog altijd groot genoeg. Het voordeel van het digitale tijdschrift was dat ik meteen aan de slag kon, maar ik vind het eigenlijk leuker om een tijdschrift echt in handen te hebben. Dus ik heb mijzelf via deze website een abonnement op de Inside Crochet kado gedaan. Gelukkig kreeg ik ook het tijdschrift nog toegestuurd waar het patroon van de tas in staat, dus mocht ik hem nog eens willen haken dan heb ik het tijdschrift nu in de kast staan. Het is echt een van mijn favoriete tijdschriften. Ik heb er zelf ook al een aantal keer in mogen staan, wat natuurlijk een enorme eer was. Nou goed, nu is het wachten op de volgende uitgave. Dus in de tussentijd ga ik maar eens op zoek naar een ander leuk patroontje om te haken. 

When I saw this super cool bag by Zeensandroger on Instagram I was immediately smitten by it. The pattern is published in Inside Crochet magazine, issue 149. I bought the magazine digitally so I could get started right away. I had plenty of yarn leftovers so I combined a few cheerful colors with Drops Cotton Light in the color Natural. Because you crochet the bag with a 6.5mm crochet hook it goes super fast so crocheted the bag in  just two days. Because I crochet quite tightly, the bag turned out a little smaller than the picture in the magazine, but that doesn't really matter because it is still big enough. The advantage of the digital magazine was that I could get started right away, but I actually prefer having a magazine in my hands. So I gave myself a subscription to Inside Crochet through a Dutch website. Luckily I also received the magazine that contains the pattern for the bag, so if I want to crochet it again I have the magazine in my closet. It really is one of my favorite magazines. A few of my patterns were published in this magazine, which of course I am very proud of. But for now, I have to wait for the next issue. So in the meantime I am going to look for another nice pattern to crochet. 

Sunday, July 31, 2022

Round Crochet Pillow - Free Pattern
Toen ik laatst een heel mooi patroon van een tas zag en de laatste Inside Crochet kocht (de digitale versie) was ik opeens weer helemaal besmet met het haakvirus. Ik zocht wat kleurtjes uit en haakte de tas waar ik later deze week een blogberichtje over zal schrijven. En toen was eigenlijk het hek van de dam en haakte ik in een paar dagen tijd dit ronde kussen van het garen wat ik over had van de tas. Het is een heel eenvoudig patroon en een beetje uit de losse pols gehaakt. Het patroon vind je hieronder. Het ronde granny kussen haakte ik al langer geleden. Het patroon daarvan kun je gratis downloaden op Ravelry (Engels en Nederlands). Klik hier om naar dat patroon te gaan. Ik wens je een fijne zondag!

About two weeks ago I saw a gorgeous pattern of a bag in the latest Inside Crochet. So I bought the magazine (the digital version) and all of a sudden I was totally into crochet again. I searched my yarn stash and found some gorgeous colours and made the bag. I will write a blog post about the bag later this week. But once I started, I couldn't stop crocheting and made this round pillow of the yarn that was left. It is a pretty simple pattern and I think it's perfect for beginners. You can find the free pattern below (scroll down, it's below the Dutch version). I made the granny pillow in 2020. That pattern is available on Ravelry for free (in English and Dutch). Click here to go to that pattern. Have a lovely Sunday!

Haakpatroon rond kussen

Haaknaald: 4.5mm
Garen: elk garen voor een haaknaald 4.5mm is geschikt
Kussen: rond kussen, maat 40cm
Algemene tip: als je strakker of losser haakt dan ik dan zal de hoes misschien niet goed om het kussen passen. Voeg dan toeren toe of laat toeren weg. In het patroon is niet aangegeven wanneer je van kleur moet wisselen. Dat kun je aan het einde van elke toer doen als je dat wilt. Hoe je van kleur moet wisselen kun je hier zien. In dit patroon meerder je met halve stokjes.
 
1. Haak 6 vasten in een magische ring (klik hier voor een tutorial). Wil je niet met de magische ring werken, haak dan 2 lossen en haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte. Haak 1 halve vaste in de eerste vaste die je haakte, haak 2 lossen. * Let op: deze 2 lossen tellen in dit patroon nooit als een steek. *
2. Meerder rondom met halve stokjes. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokje dat je haakte (let op: dus niet/nooit in een van de twee lossen, zie opmerking einde vorige toer) en haak 2 lossen. (12)
3. Meerder rondom met halve stokjes. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (24)
4. Haak 2 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (32)
5. Haak 3 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (40)
6. Haak 4 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (48)
7. Haak 5 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (56)
8. Haak 6 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (64)
9. Haak 7 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (72)
10. Haak 4 halve stokjes, meerder in de volgende steek, haak 4 halve stokjes. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (80)
11. Haak 3 halve stokjes, meerder in de volgende steek, haak 6 halve stokjes. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (88)
12. Haak 10 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (96)
13. Haak 11 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (104)
14. Haak 6 halve stokjes, meerder in de volgende steek, haak 6 halve stokjes. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (112)
15. Haak 13 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (120)
16. Haak 14 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (128)
17. Haak 15 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (136)
18. Haak 8 halve stokjes, meerder in de volgende steek, haak 8 halve stokjes. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (144)
19. Haak 17 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (152)
20. Haak 9 halve stokjes, meerder in de volgende steek, haak 9 halve stokjes. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (160)
21. Haak 19 halve stokjes, meerder in de volgende steek. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte, haak 2 lossen. (168)
22. Haak 10 halve stokjes, meerder in de volgende steek, haak 10 halve stokjes. Herhaal rondom. Haak 1 halve vaste in het eerste halve stokjes dat je haakte. Hecht af en werk alle draden weg. (176)

Haak nu nog zo'n zelfde cirkel voor de achterkant maar hecht niet af aan het einde van toer 22. Leg de beide helften op elkaar. Zorg dat de goede kant aan de buitenkant zit. Haak dan rondom vasten door de steken van beide helften van toer 22. Doe op tijd het kussen er in en hecht af als je rond bent. Hecht af en werk de overgebleven draden weg.

Crochet pattern round pillow

Crochet hook size: 4.5mm
Yarn: every yarn that's for a crochet hook size 4.5mm
Pillow: round pillow, size 40cm
General remark: if you crochet more tight or more loose than I do, your cover might be too small or too big for the pillow. If that happens you can leave out or add extra rows. I did not mention where you have to change colour so you can decide for yourself when and where to do so. If you don't know how to change colour, click here for a tutorial. This pattern is written in US terms.
INC = increase (in this pattern you increase with half double crochet stitches)
HDC = half double crochet

1. Make 6 SC in a magic ring (click here for a tutorial). If you don't want to use the magic ring, make 2 chain stitches and do 6 SC in the first chain. Make 1 slip stitch in the first SC, chain 2 (these 2 chains never count as a stitch in this pattern).
2. INC around (with HDC), make 1 slip stitch in the first HDC (so not in the chain stitches, see remark at the end of row 1), chain 2. (12)
3. INC around, make 1 slip stitch in the first HDC, chain 2. (24)
4. 2 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (32)
5. 3 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (40)
6. 4 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (48)
7. 5 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (56)
8. 6 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (64)
9. 7 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (72)
10. 4 HDC, INC, 4 HDC. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (80)
11. 3 HDC, INC, 6 HDC. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (88)
12. 10 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (96)
13. 11 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (104)
14. 6 HDC, INC, 6 HDC. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (112)
15. 13 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (120)
16. 14 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (128)
17. 15 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (136)
18. 8 HDC, INC, 8 HDC. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (144)
19. 17 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (152)
20. 9 HDC, INC, 9 HDC. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (160)
21. 19 HDC, INC in the next stitch. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row, chain 2. (168)
22. 10 HDC, INC, 10 HDC. Repeat around. Make 1 slip stitch in the first HDC that you made at the beginning of this row. Fasten off and work away yarn ends. (176)

Now make another circle just like the one you made before, but don't fasten off at the end of row 22. Place both halves on top of one another with the right sides facing outside. Now make single crochet stitches around, make sure to go through both stitches of row 22 of both halves. Don't forget to put the pillow inside before you close the pillow. Fasten off and work away the remaining yarn ends.

Friday, July 8, 2022

Crochet Granny Square Blanket


 


Het is alweer een tijd geleden dat ik een blogbericht schreef. Ik denk vaak met plezier en een beetje weemoed terug aan de tijd dat ik heel veel blogde. En toch lukt het me niet om met hetzelfde enthousiasme nog blogberichtjes te schrijven. Gek is dat he? Dat je ineens dat gevoel kwijt kunt zijn. Maar goed, ik haak ondertussen nog wel hoor! Deze deken ligt al heel lang op mijn bureau en hij groeit gestaag. Ik haak de deken met een haaknaald 4mm en Phildar Phil Coton 3. Dat is nog altijd mijn favoriete garen. Tegelijkertijd ben ik trouwens een kikker aan het haken. Zo eentje als deze, maar dan in een lichtgroene kleur. Die hoop ik snel af te maken, maar met het mooie weer van komende week denk ik niet dat het veel zal opschieten. Ik wens je een heel fijn weekend toe!

It has been a while since I wrote a blog post. I often think back - with pleasure and a bit of melancholy - to the time when I blogged a lot. And yet I don't manage to write blog posts with the same enthusiasm. Isn't that strange? That you can suddenly lose that feeling. But anyway, I am still crocheting! This blanket has been on my desk for a long time and it is growing steadily. I'm using a 4mm crochet hook and Phildar Phil Coton 3. That is still my favorite yarn. At the same time, by the way, I am crocheting a frog. Like this one, but in a light green color. I hope to finish that one soon, but with the beautiful weather this coming week, I don't think it will progress much. I wish you a very nice weekend!

Sunday, May 29, 2022

Crochet Bag Pattern


Als ik op vakantie ben vind ik het altijd fijn om te haken. Het liefst de hele dag. Een tijd geleden had ik dat ook als ik thuis was, maar inmiddels maak ik ook tijd voor andere dingen dus het komt er niet meer zo vaak van dat ik een hele dag aan het freubelen ben. Deze tas haakte ik tijdens mijn laatste vakantie. Voordat ik vertrok had ik mijn halve koffer gevuld met bolletjes wol. Van tevoren wist ik nog niet wat ik wilde maken, maar eenmaal in het vakantiehuisje was ik er snel uit. Deze tas is precies groot genoeg om mee te nemen naar het strand. Er past met gemak een strandhanddoek en een boek in. Maar je kunt 'm natuurlijk overal voor gebruiken. Ik gebruikte vijf bolletjes Drops Cotton Light en een haaknaald 4.5mm. Voor het gekleurde deel aan de bovenkant gebruikte ik restjes van verschillende kleurtjes. Het patroon van de tas schreef ik uit en vind je hieronder. Veel haakplezier gewenst!

When I'm on vacation I always enjoy crocheting. Preferably all day. A while ago I used to crochet a lot when I was at home, but now I also make time for other things so I don't get to spend the whole day crocheting anymore. I crocheted this bag during my last vacation. Before I left, I filled my suitcase with balls of wool. Beforehand I didn't know what I wanted to make, but once I arrived I decided to make a bag. This bag is just big enough to take to the beach. It easily fits a beach towel and a book. But of course you can use it for anything. I used five balls of Drops Cotton Light and a 4.5mm crochet hook. For the colored part at the top I used scraps of different colors. You can find the English pattern below the Dutch pattern below. Happy crocheting! :-)

Patroon gehaakte tas
Benodigheden: vijf bollen Drops Cotton Light (kleur 01) en een haaknaald 4.5mm

Tas
1. Maak een magische ring OF haak 2 lossen. Haak 6 vasten in de magische ring OF haak 6 vasten in de eerste losse die je haakte. (6)
2. Meerder rondom. (12)
3. 1 vaste, meerder. Herhaal rondom. (18)
4. 2 vasten, meerder. Herhaal rondom. (24)
5. 3 vasten, meerder. Herhaal rondom. (30)
6. 4 vasten, meerder. Herhaal rondom. (36)
7. 5 vasten, meerder. Herhaal rondom. (42)
8. 6 vasten, meerder. Herhaal rondom. (48)
9. 7 vasten, meerder. Herhaal rondom. (54)
10. 8 vasten, meerder. Herhaal rondom. (60)
11. 9 vasten, meerder. Herhaal rondom. (66)
12. 10 vasten, meerder. Herhaal rondom. (72)
13. 11 vasten, meerder. Herhaal rondom. (78)
14. 12 vasten, meerder. Herhaal rondom. (84)
15. 13 vasten, meerder. Herhaal rondom. (90)
16. 14 vasten, meerder. Herhaal rondom. (96)
17. 15 vasten, meerder. Herhaal rondom. (102)
18. 16 vasten, meerder. Herhaal rondom. (108)
19. 17 vasten, meerder. Herhaal rondom. (114)
20-26. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (114)
27. 18 vasten, meerder. Herhaal rondom. (120)
28-33. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (120)
34-50. Haak 1 half stokje in elke steek rondom. (120)
51. Haak 18 halve stokjes, minder. Herhaal rondom. (114)
52. Haak 1 half stokje in elke steek rondom. (114) 
53. Haak 17 halve stokjes, minder. Herhaal rondom. (108)
54-62. Haak 1 half stokje in elke steek rondom. Wissel bij de laatste steek telkens van kleur. (108)
Hecht na de laatste toer af en werk de draden weg. Je gaat nu het hengsel haken.

Hengsel (maak er twee)
Hecht ergens aan op de plek waar je het hengsel wilt hebben. Ik gebruikte voor het eerste stukje de kleur roze. Let goed op dat je bij het kiezen van de juiste plek rekening houdt met de kleurwissels. Die wil je niet middenin de voorkant van de tas hebben als je de tas draagt, dus kijk daar even goed naar. Als je aangehecht hebt goed je het volgende.
1-5. Haak 7 vasten, haak 1 losse, keer je werk. Aan het einde van toer 5 wissel je van kleur naar de kleur van de tas. 
6-92. Haak 1 vaste in elke vaste, haak 1 losse, keer je werk. Na de 92e toer wissel je weer van kleur. In mijn geval wisselde ik naar roze.
93-97. Haak 1 vaste in elke vaste, haak 1 losse, keer je werk. Hecht af en laat een lange draad zitten.
De ene kant van je hengsel had je al vastgenaaid, het stukje wat je je als laatste hebt gehaakt ga je nu vastnaaien aan de tas. Je laat tussen de zijkant van de hengsels 18 vasten vrij. Het aantal vasten tussen de uiteinden van hetzelfde hengsel is 22 vasten. Let er dus op dat je op de juiste plek het hengsel vastnaait. Als je eerste hengsel vastgenaaid is ga je het tweede hengsel haken. Let er dus op waar je de draad aanhecht en zorg dat er 18 vasten zitten tussen de aangehechte draad en het eerste hengsel wat je maakte.

Pattern crochet bag
Materials: five balls of Drops Cotton Light (color 01) and a crochet hook size 4.5mm
Abbreviations (US terms): SC = single crochet, CH = chain, HDC = half double crochet, INC = increase, DEC = decrease.

Bag
1. Make a magic ring OR chain 2. Make 6SC in the magic ring OR in the 2nd chain you made.  (6)
2. INC around. (12)
3. 1 SC, meerder. Repeat around. (18)
4. 2 SC, meerder. Repeat around. (24)
5. 3 SC, meerder. Repeat around. (30)
6. 4 SC, meerder. Repeat around. (36)
7. 5 SC, meerder. Repeat around. (42)
8. 6 SC, meerder. Repeat around. (48)
9. 7 SC, meerder. Repeat around. (54)
10. 8 SC, meerder. Repeat around. (60)
11. 9 SC, meerder. Repeat around. (66)
12. 10 SC, meerder. Repeat around. (72)
13. 11 SC, meerder. Repeat around. (78)
14. 12 SC, meerder. Repeat around. (84)
15. 13 SC, meerder. Repeat around. (90)
16. 14 SC, meerder. Repeat around. (96)
17. 15 SC, meerder. Repeat around. (102)
18. 16 SC, meerder. Repeat around. (108)
19. 17 SC, meerder. Repeat around. (114)
20-26. Make 1 SC in each stitch around. (114)
27. 18 SC, INC. Repeat around. (120)
28-33. Make 1 SC in each stitch around. (120)
34-50. Make 1 HDC in each stitch around. (120)
51. Make 18 HDC, DEC. Repeat around. (114)
52. Make 1 HDC in each stitch around. (114) 
53. Make 17 HDC, DEC. Repeat around. (108)
54-62. Make 1 HDC in each stitch around. Change color at the end of each row. (108)
Fasten off after the last row and work away yarn ends. You will now continue with the bag handles.

Bag handles (make 2)
Attach the yarn somewhere in the last row you made. For the first part of the bag handle I used the color pink. Make sure to choose the right spot for the bag handles. The color changes shouldn't be visible when you carry the bag, so make sure to have them somewhere on the side of the bag. Once you have attached the yarn, do the following.
1-5. 7SC, CH1, turn. Change color at the end of the 5th row to the color of the bag. 
6-92. 1SC in each SC, chain 1, turn. Change color after the 92nd row. I changed to pink.
93-97. 1SC in each stitch around, chain 1, turn. Fasten off at the end of row 97 and leave a long tail for sewing. 
The first part of your bag handle is already attached to the bag. Now sew the second part. In between the ends of the same handle you should leave a gap of 18SC. The space in between two different handles is 22SC. So make sure to sew the end at the right spot and when you start making the 2nd bag handle, make sure to attach the yarn 22 stitches away from the first handle (so attach the yarn in the 23rd stitch). 

Sunday, April 24, 2022

Granny Square Blanket


 


Ik weet nog dat ik granny squares helemaal niet mooi vond toen ik net haakte. Ik vond ze oubollig en kon me niet voorstellen dat ik ze ooit zou haken. Maar zo zie je maar dat het soms raar kan lopen! Want ik haakte de laatste paar maanden alleen maar granny squares. Het fijne ervan is dat het gewoon zo lekker weghaakt. Je hoeft niet na te denken, je hoeft niet eens te kijken (tenminste, ik niet). Zo'n deken vind ik  gewoon een heel fijn project waar ik eindeloos mee door kan gaan. Als ik een granny square post op Facebook of Instagram krijg ik vaak de vraag wat er van ga maken. Maar dat weet ik van tevoren eigenlijk nooit. Ik begin en ik zie wel waar het schip strandt. Als ik na een paar rijen geen zin meer heb maak ik er een kussen van. En heb ik geen zin om te te stoppen, dan wordt het een deken. En soms verdwijnt die dan ook voor maanden in de kast totdat ik weer zin heb om er mee verder te gaan. Dat gebeurde ook met deze deken. Hij ligt echt al heel lang in de kast, maar ik ben er nu weer mee verder gegaan en ik werk er met plezier aan. Ik haak deze deken met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 4mm. Ik wens je een fijne zondag!

I remember not liking granny squares at all when I was just started crocheting. I thought they were old fashioned and couldn't imagine ever crocheting them. But as you can see, sometimes things can change totally! For the last few months I've only been crocheting granny squares. The nice thing about it is that it's just so easy. You don't have to think, you don't even have to look (at least, I don't). I just find a blanket like this a really nice project that I can work on endlessly. When I post a granny square on Facebook or Instagram I often get asked what I am going to make of it. But I never really know beforehand. I start and just see what happens. If I don't feel like it after a few rows I make a pillow out of it. And if I don't feel like stopping, then it becomes a blanket. And sometimes it disappears in the closet for months until I feel like continuing with it. That also happened with this blanket. It's been in the closet for a really long time, but I've started working on it again and I'm enjoying it. I make this blanket with Phildar Phil Coton 3 and a 4mm crochet hook. I wish you a nice Sunday!

Wednesday, April 20, 2022

Granny Square Pillows


 


Het is alweer drie maanden geleden dat ik voor het laatst een blogbericht schreef. Ik dacht dat ik het plezier in haken voorgoed verloren had. Ik ruimde mijn voorraad katoen en wol op, ik verkocht een deel maar pakte soms wel een haakwerk op maar legde het dan al snel weer weg. Maar toen ik een granny square haakte kwam het plezier langzamerhand terug. Ik haakte steeds vaker en steeds langer. Dat was dan niet een hele avond, maar gewoon af en toe een rij. En dat werden dan ineens twee rijen achter elkaar. En ineens waren de kussenhoesjes hierboven bijna af en keek ik er naar uit om de knoopjessluiting er op te naaien. En toen ze allebei af waren postte ik ze op Facebook en Instagram. En ik kreeg zoveel leuke reacties, ik kreeg weer dat gevoel wat ik had toen ik net haakte en blogde. Ik werd er weer blij van. Ik hoop dat dat zo blijft, want het heeft me altijd zoveel plezier gegeven. Inmiddels ben ik aan een volgende granny square begonnen. En ik vond een granny deken die nog niet af was, daar ben ik ook mee verder gegaan. Dus wie weet haak ik die ook nog af deze zomer. Ik kijk er in elk geval weer naar uit! 

It has been three months since I last wrote a blog post. I thought I had lost the joy of crocheting for good. I cleared out my stash of cotton and wool, I sold some balls of yarn but sometimes picked up a crochet piece but then quickly put it away again. But when I crocheted a granny square the pleasure of crocheting something gradually came back. I crocheted more often and for longer periods of time. It was not a whole evening, but just an occasional row. And then suddenly it was two rows. And suddenly the pillowcases above were almost finished and I was looking forward to sewing the button closures. And when they were both finished I posted them on Facebook and Instagram. And I got so many nice comments, I got that feeling again that I had when I was just crocheting and blogging. It made me happy again. I hope it stays that way, because it has always given me so much pleasure. In the meantime I have started working on another granny square. And I found a granny blanket that wasn't finished yet, I continued with that too. So who knows I might finish that one too this summer. In any case I'm looking forward to it again!

Tuesday, January 25, 2022

Crochet Star


 


Ik kreeg onlangs twee hele mooie bollen wol kado: MillaMia Sweden Naturally Baby Soft, kleur 622 Ocean Green. Zoals de naam al doet vermoeden is het heel erg zacht garen en het haakt heel fijn. Ik ben begonnen met het haken van een ster met een haaknaald 3mm. Misschien maak ik er wel een rammelaar van, alhoewel de ster daar eigenlijk te groot voor is. Hij meet nu zo'n 28 centimeter in de breedte. Ik heb een van mijn eigen patronen gebruikt maar ik heb het wel aangepast zodat de ster wat kleiner wordt. Het patroon van een groter ster kussen kun je hier downloaden op Ravelry. Het aangepaste patroon wat ik voor deze ster gebruikte zal ik een dezer dagen op mijn blog plaatsen als de ster helemaal af is. 

I recently received two very nice balls of wool: MillaMia Sweden Naturally Baby Soft, color number 622, Ocean Green. As the name suggests, it is very soft yarn and it crochets very nicely. I started crocheting a star with a crochet hook size 3mm. Maybe I'll turn it into a rattle, although the star is actually too big for that. It now measures about 28 inches across. I used one of my own patterns but I did modify it so the star will become a bit smaller. You can download the pattern for the larger star pillow here on Ravelry. I will share the modified pattern that I used for this star on my blog one of these days when the star is completely finished. 

Saturday, January 15, 2022

Crochet Cable Pillow


Ik was zo blij verrast door alle lieve reacties op het eindigen van Link Your Stuff! Heel erg bedankt voor iedereen die reageerde. Het doet me goed om te lezen dat jullie het jammer vinden (net als ik), maar er toch ook wel begrip voor hebben. Zoals Akkelien het omschreef in haar reactie is het ook wel een beetje: na tien jaar ben je ook wel een beetje 'uitgefeest' haha 
Inmiddels ben ik wel gewoon aan het haken natuurlijk, en deze week is het me eindelijk gelukt om het kabelkussen af te maken. Ik vond het best een uitdaging, en in het begin ging het geregeld mis met het haken van de goede steken op de juiste plek. Maar na herhaaldelijk uithalen en het goed lezen van de aanwijzingen kwam ik er toch uit. En dit is hem geworden. Je kunt het gratis patroon hier vinden. Mijn advies is om echt alle tips goed te lezen en ook het filmpje even te bekijken. Dat heeft mij enorm geholpen. Ik wens je een fijne zaterdag!

I was so pleasantly surprised by all the sweet responses to my last post in which I announced the end of Link Your Stuff! Thank you so much for everyone who responded. It is nice to know that you all regret my decision, but that you understand it at the same time. As Akkelien mentioned in her comment, for me it's a bit like: after ten years you are a bit 'done partying' haha 
Meanwhile I'm still crocheting of course, and this week I finally managed to finish the cable pillow. I found it quite a challenge, and in the beginning it went wrong quite often with crocheting the right stitches at the right spot. But after some unravelling and reading the instructions carefully, I managed to get it right. And this is how it turned out. You can find the free pattern here. My advice is to really read all the tips carefully and also watch the video that's in the blog post. It helped me a lot to get it right. I wish you a nice Saturday!Saturday, January 8, 2022

Happy New Year with New Plans


Mijn eerste nieuwe blogbericht in het nieuwe jaar! En ook al is het aan de late kant, ik wil je nog een heel mooi en creatief 2022 toewensen. Mijn jaar begon op creatief vlak eigenlijk zoals het eindigde: ik vroeg me af wat ik wilde doen in 2022 en ik vroeg me ook af van welke dingen ik afscheid wilde nemen. En na lang twijfelen heb ik besloten het roer op een aantal fronten helemaal om te gooien. Zo heb je al gemerkt dat Link Your Stuff al een paar weken afwezig is. Ik heb nu definitief besloten daarmee te stoppen. Enerzijds vind ik het jammer, want het heeft me meer dan tien (!) jaar elke week enorm veel plezier gebracht. En ik weet dat dat voor velen van jullie ook zo was. Maar de verplichting begon zwaarder te wegen dan de energie die ik er uit haalde, dus daarom heb ik alsnog de knoop gehakt om er mee te stoppen. 
En er is nog iets wat je misschien is opgevallen: mijn Etsy-shop is dicht. Ik heb namelijk besloten om al mijn patronen - behalve de patronen die ooit in boeken gestaan hebben - gratis beschikbaar te stellen voor iedereen. Dat vraagt wel wat logistiek geregel aan mijn kant, want alle patronen zijn nu in het Engels te downloaden (gratis dus) maar nog niet in het Nederlands. Ik zal binnenkort proberen daar een oplossing voor te vinden, maar in de tussentijd kun je alle patronen dus in het Engels vinden op mijn blog of op LoveCrafts of op Ravelry
Wat ik met mijn blog ga doen? Het bloggen moet vooral iets zijn wat ik met heel veel plezier doe dus daar ga ik me op focussen. Het haken wil ik natuurlijk blijven doen, maar het tempo zal iets minder hoog liggen. Een goed voorbeeld is het laatste kussen wat ik haakte. Ik ben er weken mee bezig geweest terwijl ik daar vroeger hooguit een paar dagen over deed. Maar he, het is af en ik ben er blij mee. Het is een prachtig kabelkussen geworden, gemaakt aan de hand van een gratis patroon. Ik zal het een dezer dagen hier posten inclusief de link naar het gratis patroon. 
En oh ja, de reactiefunctie op mijn blog staat weer aan. Ik heb de laatste maanden enorm veel spamberichten op mijn blog ontvangen, daarom stond het enige tijd uit. Hopelijk gaat het nu beter. 
Nou, dat waren best wel wat veranderingen in toch een best kort blogbericht. Ik hoop dat je hier nog vaak komt, ondanks het wegvallen van Link Your Stuff. Er zijn genoeg andere leuke dingen te vinden en te delen hier denk ik, dus ik wens je voor nu een heel fijn weekend en ik zeg heel graag: tot snel!

My first new blog post in the new year! And even though it's rather late, I still want to wish you a very beautiful and creative 2022. My year actually started as it ended: I asked myself what I wanted to do on a creative level in 2022 and I also asked myself which things I wanted to say goodbye to. And after a lot of doubts, I decided to completely change course on a number of fronts. So you've already noticed that Link Your Stuff has been absent for a few weeks. I have now definitely decided to stop. On the one hand I regret it, because it has given me more than ten (!) years of pleasure every week. And I know that for many of you this was the same. But the obligation began to outweigh the energy I got from it, so that's why I decided to quit. 
And there's another thing you may have noticed: my Etsy shop is closed. I've decided to make all my patterns - except the ones that were once published in books - available to everyone for free. This will require some logistical work on my part, as all patterns are now available for download in English (free of charge) but not yet in Dutch. I will try to find a solution soon, but in the meantime you can find all patterns in English on my blog or at LoveCrafts or at Ravelry
So what am I going to do with my blog? Blogging should be something that I enjoy doing so I will focus on the enjoy-part. Of course I still want to crochet, but the pace will be a bit slower. A good example is the last pillow I crocheted. It took me weeks to finish it, while it used to take me a few days. But hey, it is finished and I am happy with it. It turned out to be a beautiful cable pillow, made from a free pattern. I will post it here one of these days including the link to the free pattern. 
And also, the comment function on my blog is back on. I've been receiving a huge amount of spam messages on my blog the last few months, so it was off for a while. Hopefully it will be better now. 
Well, those were quite a few changes in yet a pretty short blog post. I hope you'll continue to come here often, despite the loss of Link Your Stuff. There are plenty of other fun things to find and share here I think, so for now I wish you a very nice weekend and I'm very happy to say: see you soon!