Sunday, August 14, 2011

Monday Pattern Day: Crochet Jam Jar

♥ Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen

Toen ik dit blogbericht zag dacht ik: dat moet ik echt zelf eens uitproberen. Dus hier is een patroon wat je voor elke pot kunt gebruiken. Zorg er alleen voor dat je een even aantal lossen haakt in het begin als je pot meer of minder dan 30 steken nodig heeft. Hoe je weet hoeveel steken je nodig hebt? Gewoon de ketting van lossen om de onderkant van de pot leggen en kijken of het past. De ketting van lossen mag best een klein beetje strak zitten maar niet te strak. Probeer het gewoon.

1. Haak 30L.
2. 30V. Maak de laatste vaste aan de eerste vast met een halve vaste.
3. 2L (dit telt als een stokje). 1ST in dezelfde opening als waar je de 2L van hiervoor in deed. 1L, sla een vaste over, 2ST in de volgende vaste. Herhaal dit tot je rond bent. Maak de laatste losse vast aan de bovenste van de eerste 2L.
4. 2L (dit telt weer als een stokje), 2L, 1ST in de opening tussen de 2x2 stokjes van de vorige rij. 2L, 1ST. etc.
5. Herhaal rij 3.
6. Herhaal rij 4.
Etc.
Als je aan de bovenkant van de pot bent gekomen haak je nog 2 rijen met vasten.

When I saw this blogpost I thought: I really should try that myself. So here's a pattern you can use for any jar. Just make sure you chain an even amount of stitches if your jar needs more or less than 30 chains. How do you know how many stitches you need? Just lay the chain of stitches around the jar to see if it fits. The chain may be a bit tight, but not too tight ofcourse. Just give it a try.

1. Chain 30
2. 30SC. Attach the last SC to the first SC with a slip stitch.
3. Chain 2 (this counts as 1DC). Make 1DC in the same SC as you made the chain 2 in. Chain 1, skip one SC, do 2DC in the next SC. Repeat around. Attach last chain to the top of the 2nd chain of the start of this row. 
4. Chain 2 (this counts as 1DC), chain 2, 1DC in opening between the 22DC's of the previous row, chain 2, 1DC etc.
5. Repeat row 3.
6. Repeat row 4.
Etc.
When you reach the top of the jar, finish with 2 rows of SC's.