Tuesday, January 22, 2019

The winners

Wat leuk dat er zoveel mensen meededen met de giveaway van de 3 x 2 toegangskaartjes voor de Handwerkbeurs in Zwolle volgende maand. Ik heb drie winnaars gekozen die samen met iemand anders gratis naar de beurs mogen. De winnaars zijn zoals altijd gekozen uit de deelnemers op mijn blog en op Facebook en dit zijn ze:

Alike en haar zusje
Emily en haar moeder
Ester Wielenga en een vriendin

Van harte gefeliciteerd dames! Sturen jullie mij een mailtje of een berichtje via Facebook? Dan komen de toegangskaartjes naar jullie toe. Meer informatie over de Handwerkbeurs vind je hier.

So lovely that so many people entered the giveaway for the 3 x 2 entry tickets for the Handwerkbeurs in Zwolle next month. I picked three winners and they can go to this lovely craft fair with a friend or family member. As always I picked the winners from the people that entered the giveaway on my blog and Facebook and here they are:

Alike and her sister
Emily and her mother
Ester Wielinga and a friend

Congratulations ladies! Please send me an email or message me through Facebook and I'll send the tickets as soon as possible. You can read all about the Handwerkbeurs here. The tickets for the Knitting & Stitching Show in London are still available. I'll have a giveaway on Instagram very soon so make sure you don't miss it.

Sunday, January 20, 2019

Crochet Baby Blanket Tutorial

Vorige week begon ik aan dit dekentje en schreef er toen dit blogbericht over. Inmiddels is het af en omdat het een leuk en eenvoudig motiefje is leek het me leuk om het patroon uit te schrijven. Je vindt het hieronder. Ik haakte dit dekentje met Paintbox Cotton DK (van de kleuren Marine Blue, Red Wine, Blood Orange, Daffodil Yellow, Bubblegum Pink en Bright Peach 1 bol) en een haaknaald 4mm. Het dekentje is 55 x 62 cm lang maar het formaat is eenvoudig aan te passen. Let op dat je dan wel meer garen nodig hebt. Het patroontje vind je hieronder. Veel haakplezier gewenst!

Last week I started working on a new blanket and I wrote this blog post about it. Today I finished it and because it is a fun and easy pattern I thought it would be nice to write it down and share it. Youc an find it below the Dutch pattern at the bottom of this post. I made this blanket with Paintbox Cotton DK (1 ball of the colors Marine Blue, Red Wine, Blood Orange, Daffodil Yellow, Bubblegum Pink and Bright Peach) and a crochet hook size 4mm. The size of the blanket is 55 x 62 cm and can be adjusted easily but then you will need more yarn. Scroll down to see the pattern. Happy crocheting!

Algemene opmerkingen
- Aan het begin van elke rij bestaat het eerste stokje uit 2 lossen. Je haakt het daaropvolgende stokje in het tweede stokje van de onderliggende toer, dus niet in het eerste stokje.
- Als je het dekentje breder wilt maken, bedenk dan dat het gedeelte waar een figuurtje in zit bestaat uit 11 stokjes + 5 stokjes. Wil je dus dat je deken breder wordt, haak dan een veelvoud van 16 lossen extra in de begintoer.
- De toer waarin het figuurtje gehaakt wordt begint met vier stokjes. Die tellen niet mee als stokje voor het figuur. Tussen de figuren zitten 5 stokjes.
- Het blok waar het figuurtje in zit bestaat uit elf stokjes waarbij de onderste opening in het zesde stokje zit. Dus bij een figuur van elf stokjes haak je in de eerste toer 5 stokjes, 1 losse, sla 1 stokje van de onderliggende rij over, haak dan nog 5 stokjes. In totaal zijn dat er elf. Zoals hiervoor al is vermeld zitten er tussen de blokken met figuurtjes 5 stokjes dus haak nog 5 stokjes voordat je weer aan de elf stokjes van het volgende blok begint.

Patroon deken
1. Haak 84 lossen, keer je werk, haak 1 stokje in de derde losse vanaf de naald, haak nog 82 stokjes.
In totaal bestaat de eerste toer uit 83 stokjes. Keer je werk.
2. Haak 2 lossen, haak 1 stokje in het tweede stokje van de vorige toer en in alle andere stokjes van die toer. Keer je werk.
3. Haak 2 lossen, haak 3 stokjes. * Haak 5 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 10 stokjes. * Herhaal dit nog drie keer. Haak dan 5 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak nog 9 stokjes. Je hebt nu het einde van de toer bereikt. Keer je werk.
4. Haak 2 lossen, haak 3 stokjes. * Haak 3 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 stokje in de onderliggende opening, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 8 stokjes. * Herhaal dit nog drie keer. Haak dan 3 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 stokje in de onderliggende opening, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 7 stokjes. Je hebt nu het einde van de toer bereikt. Keer je werk.
5. Herhaal nu toer 3. Het verschil met toer 2 is dat je nu sommige stokjes in de openingen haakt van de lossen die je haakte in de vorige toer. Die kom je vanzelf tegen. Keer aan het einde van de toer je werk.
6-8. Haak 2 lossen, haak in elke steek een stokje. Aan het einde van de achtste toer wissel je van kleur. Maak in totaal 7 banen.

De rand
Als je zeven banen hebt gehaakt ga je langs de zijkant een rand haken. Wissel daarvoor van kleur voordat je aan de rand begint. De rand haak je als volgt: rondom elk stokje haak je twee steken in de volgende volgorde:
1. 1 vaste + 1 half stokje
2. 2 stokjes
3. 2 stokjes,
4. 1 half stokje + 1 vaste.
Dit herhaal je totdat je aan de onderkant aangekomen bent. Haak dan een losse, draai je werk een kwartslag en haak in de onderste rand een toer vasten. Aan het einde van de toer haak je weer een losse. Haak dan opnieuw toer 1 t/m 4 van de rand totdat je weer bovenaan gekomen bent. Haak in de bovenste rand ook vasten of maak weer golfjes door achter elkaar het volgende te haken en te herhalen: 1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje, 1 stokje, 1 half stokje, 1 vaste. Let op dat de bovenste rand uit 83 vaste bestaat dus als je telkens zes steken herhaalt kom je niet uit, maar als je dat niet erg vindt kun je het dus zo doen.

General remarks 
- My patterns are written in US terms.
- At the beginning of each row the first double crochet consists of 2 chain stitches. The first double crochet you make goes into the second double crochet of the previous row, so not in the first double crochet.
- If you want to make the blanket wider, remember that the part that contains a figure consists of a block of 11 double crochet + 5 double crochet. So if you want your blanket to be wider, then chain a multiple of 16 extra in the first row of chain stitches.
- The row in which you start making the figure starts with 4 double crochet. These 4 double crochet don't count as stitches for the block that contains the figure. In between the figures are 5 sticks.
- The block containing the figure consists of eleven double crochet stitches. The lowest opening is made in the sixth stitch. So with a figure of eleven double crochet you hook 5 double crochet in the first row, chain 1, skip 1 double crochet of the row below, then make another 5 double crochet. In total there are now eleven double crochet. As mentioned before, there are 5 double crochet between the blocks with figures, so make another 5 double crochet before you start working again on the eleven stitches of the next block.

Pattern blanket
1. Chain 84, turn, make 1 double crochet in the third chain from your hook, make another 82 double crochet. The first row contains 83 double crochet stitches. Turn your work. 
2. Chain 2, make 1 double crochet in the second double crochet of the previous row and make double crochet stitches in every other stitch of this row. Turn your work. 
3. Chain 2, make 3 double crochet stitches. * Make 5 double crochet, chain 1, skip a stitch, make 10 double crochet. * Repeat 3 more times. Make 5 double crochet, chain 1, skip a stitch, make 9 double crochet. You've now reached the end of the row, turn your work.
4. Chain 2, make 3 double crochet. * Make 3 double crochet, chain 1, skip a stitch, 1 double crochet in the next double crochet, 1 double crochet in the chain-1-opening below, 1 double crochet in the next double crochet, chain 1, skip a stitch, 8 double crochet. * Repeat 3 more times. 
Make 3 double crochet, chain 1, skip a stitch, 1 double crochet in the next stitch, 1 double crochet in the chain-1-opening below, 1 double crochet in the next double crochet, chain 1, skip a stitch, make 7 double crochet. You've now reached the end of the row, turn your work. 
5. Repeat row 3. The difference with row 2 is that some of the double crochet stitches in this row have to be made in the chain-1-openings of the previouw row. You will see it when you get there. Turn at the end of the row. 
6-8. Chain 2, do 1 double crochet in each row. At the end of the 8th row: change color. Make 7 rows in total.

The edge
When you have crocheted seven rows in different colors you will now start working on the edge. Change color before you start working on the edge. Make the edge as follows: make two stitches around each double crochet in the following order:
1. 1 single crochet + 1 half double crochet
2. 2 double crochet
3. 2 double crochet
4. 1 half double crochet + 1 double crochet.
Repeat this until you reach the bottom. Chain 1 and turn your work a quarter. Now make 1 single crochet in each chain stitch of the first row. At the end of the row: chain 1 and repeat rows 1-4 of the edge until you reach the top of the blanket. You can make single crochet stitches in the stitches of the top row but you can also make little bows by repeating this: 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet. Please note that the top row consists of 83 stitches so if you repeat six stitches each time you will not end with a single crochet, but if you don't mind this is a nice edge for the top row.

Sunday, January 13, 2019

Paintbox Blanket

Die lange donkere grijze dagen, ik vind het maar niks. Van mij mag het zonnetje wel weer eens tevoorschijn komen en daarom ben ik aan een heel zonnig dekentje begonnen. Eentje met vrolijke kleurtjes. Ik gebruik voor dit dekentje Paintbox Cotton DK en een haaknaald 4mm. Het haakt lekker snel weg en het kleine patroontje in de deken geeft het wat afwisseling. Ik zal een werkbeschrijving op mijn blog zetten zodra het dekentje af is.

These long dark grey days, I don't like them at all. If you ask me the sun may return quickly and that's why I started this sunny blanket. A blanket with happy bright colors made of Paintbox Cotton DK and a crochet hook size 4mm. It's a really quick project to make and I used a little filet crochet pattern as alternation. Once the blanket is all done I'll post a tutorial on my blog. 

Wednesday, January 9, 2019

Giveaway

Click here to subscribe to my newsletter * Klik hier om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief * 

Als je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, dan heb je dit weekend al kunnen lezen dat er een leuke giveaway aan zat te komen. En hier is íe dan, ik geef een exemplaar van dit superleuke boekje weg. In dit boek vind je 12 verschillende patroontjes, zoals bijvoorbeeld een patroon van een boskabouter, een ridder en roodkapje. Ik ben zelf groot fan van de boekjes van Sascha Blase en heb er al een aantal verschillende knuffeldoekjes uit gehaakt. Wil je kans maken op dit leuke boek? Laat dan hieronder een reactie achter. De giveaway staat ook op Facebook dus ook daar kun je meedoen. Uit alle deelnemers kies ik zaterdag een winnaar. Succes!

If you receive my newsletter then you've already read that this week I was going to organise a giveaway. And here it is, I'm giving away a copy of this supercute book (it's a book written in Dutch). In this book you can find 12 patterns, for instance a pattern of a gnome, a knight and Red Riding Hood. I'm a huge fan of these books by Sascha Blase and I already made a few of her patterns. Do you want to enter the competition? Then leave a comment below or enter the competition on Facebook. I'll pick a winner of all entries this Saturday. Good luck!

Fox saddle cover

Click here to subscribe to my newsletter * Klik hier om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief * 

Deze zadelhoes is hilarisch, vind je niet? Helaas waren alleen de kant-en-klare versies te koop en heb ik nergens een patroon kunnen vinden. Maar als je een zadelhoes wilt maken zijn er meer dan genoeg patroontjes beschikbaar op internet. Zoals deze granny versie, of deze met een hart in het midden.

This fox bicycle saddle cover is hilarious, don't you think? Unfortunately only the finished ones were for sale and no pattern is available. But if you do want to make a bicycle saddle cover, there are many patterns available on the internet. Like this granny version or this one with a heart in the middle.

Thursday, January 3, 2019

Star and Heart Pillow

De feestdagen zitten er weer op en ik hoop dat jullie een fijne tijd gehad hebben. Voor mij is de vakantie voorbij dus alle haakwerkjes liggen weer even in de kast te wachten tot ik weer wat meer tijd heb. Dit kussen haakte ik een tijdje geleden met dit Paintbox garen. Ik vond het zelf een erg vrolijke combinatie zo. De patroontjes vind je hier op LoveCrafts.
Wat trouwens wel een leuke verrassing was vandaag: de YLA-box werd bezorgd! Erg spannend, want dit keer zit een door mij ontworpen patroon in de box. Je kunt de box niet meer bestellen, maar als je echt nog heel graag een exemplaar wilt dan kun je altijd contact opnemen met de mensen van de YLA Box om te vragen of er misschien nog een reserve-exemplaar beschikbaar is. Wil je weten wat er in zit? Dat wordt nu nog even geheim gehouden omdat niet iedereen de box nog heeft ontvangen en het natuurlijk wel een verrassing moet zijn. Zodra het kan zal ik het project hier laten zien.

Christmas and New Years Eve are over and I hope you had a good time. For me the holidays are over so I've put my crochet projects in the cupboard again until I have a little more time. I made this cushion with this Paintbox yarn a while ago and I thought it was a very cheerful combination. You can find the patterns here at LoveCrafts.
I also got a surprise today: the YLA box was delivered today! Very exciting, because this time a pattern designed by me is in the box. You can not order the box anymore but if you really want one you can always contact the YLA Box to see if there is still a spare copy available. Do you want to know what's in the box? For now that's still a secret because not everyone has received the box yet and of course it must be a surprise. I will show the project here as soon as it's not a secret anymore.