Sunday, June 28, 2020

Crochet Cat - Free Pattern


Vorige week begon ik met twee poten, en ik wist eigenlijk nog niet wat ik er van wilde maken. Maar al doende kwam er een kat uit mijn haaknaald gekropen. Het patroon is vrij simpel. Ik gebruikte 1 bol Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow en 1 bol Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White. Ik haakte met een haaknaald 3.5mm en voor de ogen gebruikte ik 6mm veiligheidsoogjes. Voor de neus en het roze streepje op de wangen gebruikte ik restjes garen (Paintbox Yarns Cotton DK in de kleuren Slate Grey en Blush Pink). De kat is ongeveer 29cm lang. Het patroon vind je hieronder. 
Het zonnetje haakte ik al een tijdje geleden met hetzelfde garen als waar ik nu de kat van haakte. Dat is een gratis patroon van Flo and Dot wat je hier kunt downloaden. Ik wens je veel haakplezier toe!

Last week I started making a set of legs, and I wasn't sure yet what to make of it. But while crocheting a cat came out of my crochet hook. The pattern is pretty simple. I used 1 ball of Paintbox Yarns Cotton DK in the color Mustard Yellow and 1 ball of Paintbox Yarns Simply DK in the color Champagne White. I used a crochet hook size 3.5mm and for the eyes I used 6mm safety eyes. For the nose and the pink stripe on the cheeks I used scraps of yarn (Paintbox Yarns Cotton DK in the colors Slate Grey and Blush Pink). The cat is approximately 29cm high.  The pattern is below (scroll down for English pattern). 
I made the sun some time ago with the same yarn that I now used for the cat. It is a free pattern by Flo and Dot and you can download it here. Happy crocheting!

Patroon
Benen, lijfje en hoofd.
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. Je begint het met haken van het eerste been. Je begint met de voet. Begin met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White.
1. Haak 7 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 7 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (14)
3-5. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (14) 
Wissel nu naar Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow. Als je niet weet hoe je van garen/kleur moet wisselen, klik dan hier voor een tutorial. 
6-36. Haak 1 vaste in elke steek rondom.
Hecht af na het eerste been. Haak een tweede been maar hecht niet af. Je gaat nu het lijfje maken en haakt daarvoor beide benen aan elkaar. Dat doe je als volgt.
1. Haak 1 vaste in elke vaste van het eerste been, haak daarna 1 vaste in elke vaste van het tweede been. De benen zitten nu aan elkaar en je hebt als je het goed gedaan hebt 28 vasten rondom.
2-16. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (28)
17. * Haak 2 vasten, minder. * Herhaal totdat je rondom 18 steken hebt. (18)
18. * Haak 1 vaste, minder. * Herhaal rondom. (12)
19. Minder rondom. (6)
Wissel nu naar Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White. Je gaat nu het hoofd maken.
1. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (6)
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal rondom. (18)
4. * Haak 2 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (24)
5. * Haak 3 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (30)
6. * Haak 4 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (36)
7. * Haak 5 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (42)
8. * Haak 6 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (48)
9. * Haak 7 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (54)
10. * Haak 8 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (60)
11-15. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (60)
16. * Haak 8 vasten, minder. * Herhaal rondom. (54)
17. * Haak 7 vasten, minder. * Herhaal rondom. (48)
18. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (48)
19. * Haak 6 vasten, minder. * Herhaal rondom. (42)
20. * Haak 5 vasten, minder. * Herhaal rondom. (36)
21. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (36)
22. * Haak 4 vasten, minder. * Herhaal rondom. (30)
23. * Haak 3 vasten, minder. * Herhaal rondom. (24)
24. * Haak 2 vasten, minder. * Herhaal rondom. (18)
Bevestig nu de veiligheidsoogjes. Bevestig deze tussen toer 16 en toer 17. Laat tussen de oogjes 7 steken zitten.
25. * Haak 1 vaste, minder. * Herhaal rondom. (12)
26. Minder rondom. (6) Hecht af en werk de draden weg.
Naai nu met een naald en Paintbox Yarns Cotton DK in de kleuren Slate Grey en Blush Pink een neusje en een blos op de wangen. 

Oren (haak er twee)
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. 
Je haakt de oren met Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow
1. Haak 6 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 7 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal rondom. (18)
4-7. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af en laat een lange draad zitten waarmee je de oren aan het hoofd vast naait. Naai de oren in het midden van het hoofd tegen elkaar aan.

Armen (haak er twee)
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. 
Begin met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White.
1. Haak 6 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 6 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (12)
3-5. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (12) 
Wissel nu naar Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow. Als je niet weet hoe je van garen/kleur moet wisselen, klik dan hier voor een tutorial. 
6-36. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af en laat een lange draad zitten waarmee je de armen aan het lijfje vast naait. Naai de armen op het lijfje ongeveer twee toeren vanaf het hoofd. Vul de armen niet te stevig op.

Sjaal
Bij het haken van de sjaal keer je je werk aan het einde van elke toer.
Je haakt de sjaal met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White
1. Haak 6 lossen, keer je werk.
2. Haak een half stokje in de tweede losse vanaf de naald, haak in de overige drie steken ook een half stokje. Keer je werk.
3. Haak 2 lossen (deze tellen als het eerste halve stokje), haak in de overige vier steken ook een half stokje. 
4. Herhaal toer 3 tot je de sjaal lang genoeg vindt. Ik haakte in totaal 50 toeren. Hecht af als de sjaal lang genoeg is en werk alle draden weg.

Pattern

Abbreviations
SC = single crochet (US terms)
HDC = half double crochet
DEC = decrease
INC = increase

Legs, body and head.
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. You will start making the first leg. The first part if the foot. Start with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White.
1. Make 7 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 7 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. Increase around. (14)
3-5. 1 SC in each stitch around. (14) 
Change to Paintbox Yarns Cotton DK, color Mustard Yellow. If you don't know how to change yarn/color, click here for a tutorial.
6-36. 1 SC in each stitch around.
Fasten off. Make the second leg but don't fasten off at the end. Continue making the body by following the next steps of this pattern. 
1. 1 SC in each stitch around of the first leg you made, then make 1 SC in each stitch of the second leg. If you've done right both legs are now attached to one another and you now have 28 stitches around. 
2-16. 1 SC in each stitch around. (28)
17. * 2SC, DEC. * Repeat until you have 18 stitches around. (18)
18. * 1SC, DEC. * Repeat around. (12)
19. DEC around. (6)
Change to Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White. You'll now start with the head.
1. 1 SC in each stitch around. (6)
2. INC around. (12)
3. * 1 SC, INC. * Repeat around. (18)
4. * 2 SC, INC. * Repeat around. (24)
5. * 3 SC, INC. * Repeat around. (30)
6. * 4 SC, INC. * Repeat around. (36)
7. * 5 SC, INC. * Repeat around. (42)
8. * 6 SC, INC. * Repeat around. (48)
9. * 7 SC, INC. * Repeat around. (54)
10. * 8 SC, INC. * Repeat around. (60)
11-15. 1 SC in each stitch around. (60)
16. * 8 SC, DEC. * Repeat around. (54)
17. * 7 SC, DEC. * Repeat around. (48)
18. 1 SC in each stitch around. (48)
19. * 6 SC, DEC. * Repeat around. (42)
20. * 5 SC, DEC. * Repeat around. (36)
21. 1 SC in each stitch around. (36)
22. * 4 SC, DEC. * Repeat around. (30)
23. * 3 SC, DEC. * Repeat around. (24)
24. * 2 SC, DEC. * Repeat around. (18)
Attach the safety eyes between rows 16 and 17. Leave 7 stitches between both eyes.
25. * 1SC, DEC. * Repeat around. (12)
26. DEC around. (6) Fasten off and work away all yarn ends.
Use Paintbox Yarns Cotton DK (Slate Grey en Blush Pink) to sew a nose and a blush on both cheeks. 

Ears (make two)
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. 
Je haakt de oren met Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow
1. Make 6 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 6 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. Increase around. (12)
3. * 1 SC, INC. * Repeat around. (18)
4-7. 1 SC in each stitch around. Fasten off and leave a long tail for sewing the ears to the head. Sew the ears on top of the head.

Arms (make two)
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. 
Start with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White.
1. Make 6 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 6 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. INC around. (12)
3-5. 1 SC in each stitch around. (12) 
Change to Paintbox Yarns Cotton DK, color Mustard Yellow. If you don't know how to change yarn/color, click here for a tutorial.
6-36. 1 SC in each stitch around. Fasten off and leave a long tail for sewing the arms to the body. Sew the arms to the body about two rows from where the head starts. Don't put too much stuffing in the arms.

Scarf
While making the scarf you have to turn at the end of each row.
Make the scarf with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White
1. Chain 6, turn your work.
2. Make 1 HDC in the second chain from your hook. Make a HDC in every other stitch as well. Turn. (5)
3. Chain 2 (counts as the first HDC), make 1 HDC in every other stitch. (5) 
4. Repeat row 3 until your scarf is long enough. I made 50 rows in total. Work away all yarn ends once your scarf is long enough. 

Sunday, June 14, 2020

Goofy Giraffe


Het gebeurt heel vaak dat ik een patroon download en opsla in mijn Iphone bibliotheek. Als ik dan op vakantie ben, dan maak ik vaak knuffels van de patroontjes in die bibliotheek. Dat ging ook zo met deze giraffe. Als er in een patroon geen foto staat, dan zoek ik die foto eigenlijk nooit op, tenzij ik echt niet begrijp wat ik moet doen. Dus ik maakte deze giraffe en ik dacht zeker te weten dat wat ik deed goed was. Ik naaide dus alle onderdelen aan elkaar, behalve de hoorntjes. Ik weet niet waarom ik die nou vergeten ben, maar het is duidelijk dat ze ontbreken. En een paar minuten geleden, toen ik de link nodig had naar het patroon, toen zag ik de foto voor het eerst weer. En toen zag ik dat ik een hele domme fout had gemaakt: ik heb het hoofd achterstevoren op het lijfje geplaatst! Nou in elk geval, het is een hele vrolijke giraffe en ik weet zeker dat je het patroon geweldig vind dus ik ga de foto van mijn giraffe gewoon boven deze post zetten ook al klopt zijn hoofd niet helemaal. Klik hier om te zien hoe de giraffe er wel uit moet zien en download dan meteen het gratis patroon want het is echt heel leuk om te maken. Ik haakte deze giraffe met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 3mm.

It happens very often that I download a pattern and put it in my Iphone library. When I'm on holiday, I make a lot of toys using my Iphone library. And that's exactly what I did when I made this giraffe. If a pattern doesn't have a photo, I usually don't look it up unless I really don't know what to do. So when I made this giraffe, I was pretty sure what to do. So I assembled all part except the horns. I don't know why I forgot them but obviously I did. And just minutes ago I needed the link for the very cute pattern to paste in this blog post, and that's when I saw the picture for the first time. And I noticed I made a really silly mistake: I place the head on the body facing backwards! Well anyway, it is a very cheerful giraffe and I'm sure you'll love the pattern so I'm going to post my giraffe above this post even though his head is all wrong. Go here to see what the giraffe is supposed to look like and download the free pattern because it really is a very lovely pattern. I made this giraffe with Phildar Phil Coton 3 and a crochet hook size 3mm.

Saturday, June 13, 2020

Link Your Stuff!


1. Crochet dog by Lalka Crochetka
2. Bookmark by De Breimeisjes
3. Cactus Pillow by Little Treasures
4. Pig pouch by Lila Laune Traume
Welkom bij deze nieuwe Link Your Stuff! Het lukt me vandaag niet goed om Link Your Stuff op mijn blog te krijgen, maar als je hier klikt kun je toch meedoen en alle linkjes bekijken. Ik hoop dat het volgende week weer opgelost is. Een fijn weekend gewenst!
p.s. het is toch gelukt om het ook hieronder zichtbaar te krijgen! :-)

Welcome at the new Link Your Stuff link party! Today I'm having some trouble getting the link party on my blog, but if you click here you can add and view all links. I hope to have it solved next week. Have a lovely weekend!
p.s. I managed to get in on my blog as well! :-)

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, June 7, 2020

Crochet Cactus Pincushion

Het is begrijpelijk maar ook heel erg jammer dat grote evenementen de komende tijd niet doorgaan. Ik had er een aantal op de agenda staan en het enige wat ik kan doen is hopen dat ze in 2021 wel gewoon doorgaan. Zoals bijvoorbeeld de Knitting & Stichting Show die ik in Londen altijd bezocht. Ik geef daar al een aantal jaar workshops en dat doe ik met heel veel plezier. Tijdens de laatste show heb ik een workshop cactus speldenkussen haken gegeven. Het patroontje van het cactus speldenkussen op de foto vind je hieronder. Het is een makkelijk en leuk patroontje. Kleine potjes kun je vinden bij ieder tuincentrum. Veel haakplezier gewenst!

It is understandable but also a pity that major events will not take place in the near future. I had some on the agenda and the only thing I can do is hope that they will return in 2021. Like for example the Knitting & Stitching Show that I always visited in London. I've been teaching crochet there for a number of years and I've always loved doing that. During the last show I gave a workshop on how to crochet a cactus pincushion. The pattern of the cactus pincushion on the picture can be found below. It is an easy and nice pattern. Small pots can be found at every garden centre. Have fun crocheting!

Patroon gehaakte cactus
Materialen: 1 bol groen garen (ik gebruikte Paintbox Yarns Cotton DK), een restje garen in een vrolijke kleur om het bloemetje te haken en een haaknaald 3.5mm.

1. Haak 13 lossen. Keer je werk.
2. Sla de eerste losse over, haak in elk van de overige 12 lossen 1 vaste. Als je dat gedaan hebt haak je weer 1 losse. Deze losse wordt ook wel de ‘keerlosse' genoemd. Keer je werk.
3. Haak in de achterste lus van elke vaste een vaste. Als je alle vasten gehad hebt haak je weer een keerlosse. Keer je werk.
4. Herhaal nu toer 3 tot je een rechthoekig lapje hebt. Hecht af door de naald uit de lus te nemen. Knip de draad los van de bol, zorg dat je een lang stuk draad afknipt (zo’n 25 cm). Trek de draad door de lus. Gebruik de draad om de zijkant en de bovenkant van de cactus dicht te maken. Neem nog een stuk draad en maak ook de onderkant dicht. Vul de cactus op voordat je de cactus helemaal dicht naait. Haak een bloemetje en naai dat op de bovenkant.

Patroon gehaakte bloem
1. Haak 5 lossen, haak 1 halve vaste in de eerste losse. Je hebt nu een ketting van vijf lossen in de vorm van een ringetje.
2. * Haak 2 lossen, haak 2 dubbele stokjes in de ring, haak 2 lossen, haak een halve vaste in de ring. * Herhaal wat tussen * staat nog twee keer en hecht af. Naai het bloemetje bovenop de cactus en zet de cactus in een pot. Je cactus speldenkussen is af!

Pattern crochet cactus pincushion (US terms)
Materials: 1 ball of green cotton (I used Paintbox Yarns Cotton DK), scraps of yarn in a fun colour to make the flower and a crochet hook size 3.5mm.
1. Chain 13, turn.
2. Skip the first chain, make 1 single crochet in every other chain. (12) Chain 1, turn.
3. Make 1 single crochet in the back loops of every single crochet of the previous row. Chain 1, turn.
4. Repeat row 3 until you have a rectangle. Fasten off and leave a long tail for sewing. Take a sewing needle and close the side, the top and the bottom of the rectangle. Don't forget to stuff before you close the bottom. Make a little flower (see below) and sew it on top of the cactus. 

Pattern crochet flower
1. Chain 5, 1 slip stitch in the first chain. You now have a ring of chain stitches.
2. * Chain 2, make 2 treble crochet in the ring, chain 2, 1 slip stitch in the ring. * Repeat what's in between ** two more times. Sew the flower on top of the cactus and place the cactus in a small garden pot. Your cactus pincushion is finished!

Saturday, June 6, 2020

Wednesday, June 3, 2020

Long-legged Fox

De vos waar ik lang geleden aan begon is al een tijdje af maar ik had het nog niet hier laten zien. Ik wilde een foto maken in de grote rieten mand maar die bleek al bezet te zijn. Daarom staan ze nu samen op de foto. Het gratis patroon van de vos vind je hier. Een fijne dag vandaag!

The fox that I started making some time ago is finished. I didn't show him on my blog yet, so here it is. I wanted to make a picture of the fox in the large basket but that was already taken. So now they're on the picture together. The free pattern of the fox is here. Have a happy day!