Tuesday, April 30, 2019

Crochet Summer Shirt

Van het garen van Atelier Kleurrijk Vilt in Delft maakte ik een t-shirt en ik ben er superblij mee! Het garen had zo'n prachtig kleurverloop en ik vond dat helemaal passen bij een shirt of een topje. Nu wilde ik graag iets heel eenvoudigs maken, dus ik ben zonder patroon aan de slag gegaan. Hieronder vind je dan ook een werkbeschrijving met een paar tips. Aan de hand daarvan lukt het je hopelijk om zelf zo'n eenvoudig shirt te maken. Het shirt is gemaakt met drie bollen ONline Garne Sandy Design van de kleur 335. 
Dan nu wat meer details over het shirt. Ik haakte dit shirt met een haaknaald 4.5mm. Mijn shirt is 56cm lang en 47cm breed. Als je een groter shirt wilt maken, hou er dan rekening mee dat op elke bol 100 gram garen zit (240 meter) en niet de gebruikelijke 50 gram zoals je dat vaak ziet bij katoen. Mocht je vragen hebben over de beschrijving dan mag je me trouwens altijd mailen. Veel succes!

Werkbeschrijving Zomer Shirt
De voor- en achterkant
Voor mijn shirt haakte ik een voor- en een achterkant los van elkaar. Ik gebruikte een shirt wat ik regelmatig draag en zette zoveel lossen op als het shirt breed is. In mijn geval waren dat 71 lossen, vervolgens haakte ik 1 stokje in de tweede losse vanaf de naald. Ook in alle overige lossen haakte ik stokjes. In totaal was mijn voorkant dus 70 stokjes breed. Aan het begin van elke rij haakte ik 2 lossen. Deze telden meteen als het eerste stokje dus het eerste echt stokje haak je in het tweede stokje van de vorige rij. De achterkant haakte ik precies zo. De voor- en achterkant bestaan uit 47 rijen met stokjes.
Nog een tip: ergens zul je moeten wisselen naar de volgende bol omdat de eerste bol op is. Let op dat je niet in het midden van de voor- of achterkant de nieuwe draad oppakt. Doe dat aan het begin van een toer, want het is erg lastig om de draad netjes weg te werken als je in het midden de nieuwe draad aanhecht.
De bovenkant aan elkaar naaien
Toen ik de voor- en achterkant klaar had heb ik ze op elkaar gelegd. Eerst heb ik de bovenkant dicht gehaakt. Natuurlijk niet helemaal, want je hoofd moet er nog door. :-) Aan elke kant haakte ik 13 stokjes met vasten aan elkaar. Je kunt het ook aan elkaar naaien, net wat je mooier vindt. Je kunt het gat aan de bovenkant ook groter of kleiner maken. Probeer gewoon even wat je mooi vindt.
De zijkant aan elkaar naaien
Vervolgens heb ik de zijkanten aan elkaar gehaakt met vasten. Omdat je armen ook ergens doorheen moeten sla je aan de bovenkant eerst een serie stokjes over. In mijn geval waren dat 16 rijen met stokjes. Omdat je aan de achterkant dezelfde opening moet hebben waren dat in totaal dus 32 rijen met stokjes. Alles daaronder heb ik weer aan elkaar gehaakt met vasten.
De mouwen
Toen dat klaar was heb ik het garen aangehecht onderaan het mouwsgat, dus rondom een van de stokjes van de 32 toeren die je open liet als mouwsgat. Haak dan 2 lossen (telt als een stokje) en haak nog een stokje rondom hetzelfde stokje. Daarna haak je rondom de rijen met stokjes telkens twee stokjes. Dus rondom elk stokje haakte ik 2 stokjes en omdat er 32 rijen met stokjes zijn had ik uiteindelijk 64 stokjes. Ik haakte een halve vaste in het eerste stokje en haakte net als bij het voor- en achterpand eerst 2 lossen. Daarna haakte ik in elk stokje 1 stokje rondom. Ook hier telden de 2 lossen als een stokje en haak je je eerste stokje in het tweede stokje van de vorige toer. Daarna haakte ik op dezelfde manier een toer vasten, met natuurlijk 1 losse aan het begin in plaats van twee. Toen dat klaar was heb ik afgehecht.
De boord aan de onderkant
De boord aan de onderkant haak je in feite in de toer met lossen die je helemaal aan het begin haakte. Hecht aan aan de zijkant. Haak nu 2 lossen (telt als een stokje) en vervolgens een stokje in elke losse. Je haakt dus een stokje onderaan elk stokje van de eerste toer. Weet je niet goed waar de losse te vinden is? Dat maakt niet zoveel uit. Zoek een opening onderaan het stokje, het belangrijkste is dat je alle volgende stokjes in dezelfde opening van de volgende steek haakt. Ben je helemaal rond? Haak dan een halve vaste in het eerste stokje. Haak nu weer een ronde stokjes maar haak om en om reliefstokjes achterlangs. Ik vond hier een duidelijke beschrijving daarvan. Let dus op dat je om en om haakt en niet elk stokje achterlangs. De daaropvolgende toer haak je ook weer om en om, maar dan precies omgekeerd. Dus in het stokje wat 'bovenop' ligt haak je een gewoon stokje, en het volgende stokje is weer een reliefstokje achterlangs. Als je deze toer ook afgerond hebt haak je nog een toer met vasten. Als laatste moet je nog even wat draden afhechten maar dan is je shirt ook echt helemaal klaar.

From the yarn that I bought at Atelier Kleurrijk Vilt in Delft I made a t-shirt and I am super happy with it! The colors of this yarn are so gorgeous, I thought it would be great for a shirt or a top. Now I wanted to make something very simple, so I started without a pattern. Below you'll find a tutorial with a few tips. Based on these tips I hope you will be able to make your own shirt. The shirt was made with three balls of ONline Garne Sandy Design Color 335. 
So now some more details about the shirt. I used a crochet hook size 4.5mm. My shirt is 56cm long and 47cm wide. If you want to make a bigger shirt, keep in mind that each ball contains 100 grams (240 meters) of yarn and not the usual 50 grams as you often see with cotton. If you have any questions you can always email me. Good luck!

Work description Summer Shirt (US terms)
The front and back
For my shirt I crocheted a front and a back separately. I used a shirt that I wear on a regular basis and I made as many chain stitches as the shirt is wide. In my case I had to make 71 chain stitches, then I made 1 double crochet in the second stitch from my hook and in all other chain stitches. In total the front of my shirt was 70 double crochet stitches wide. At the beginning of each row I made 2 chain stitches. They count as the first double crochet so the first double crochet you make goes in the second double crochet of the previous row. I made the back in the exact same way. The front and back both have 47 rows of double crochet stitches. 
Just a little hint: somewhere you will have to change to the next ball of yarn. Do not attach the yarn in the middle of a row as it will be hard to work away the yarn end in a neat way. Change to the next ball at the beginning of a row.
Sewing the top together
When I finished the front and back, I placed them on top of each other. First I closed the top. Of course not the entire top, because your head still has to go through. :-) On each side I crochet 13 stitches with single crochet stitches together. You can also sew it together, you can choose whatever you like most. You can also make the hole at the top bigger or smaller. Just do what you like.
Sewing the sides together
I attached the sides of the front to the back with single crochet stitches as well. Because your arms have to go through something, you first skip a few rows at the top. In my case I skipped 16 rows of double crochet stitches. Because you have to have the same opening at the back, that was a total of 32 rows of sticks around. Everything below the armholes I crocheted together with single crochet stitches.
The sleeves
When that was done, I attached the yarn to the bottom of the arm hole around a double crochet of the set of 32 rows you left as an armhole. Then I made 2 chains (counts as a double crochet), I made 1 double crochet around the same double crochet. Then I made 2 double crochet around each double crochet and because there are 32 rows of double crochet I finally had 64 double crochet around. I crocheted 1 slip stitch in the first double crochet. I made another row of double crochet stitches and after that I made a row of single crochet stitches. Then I fastened off.
The border at the bottom
The border at the bottom is actually made in the tour of chains that you crocheted at the very beginning. So attach the yarn in one of the sides. Now chain 2 (counts as a double crochet) and then do a double crochet in each chain around. If you are not sure where to find the chain stitch, just look for an opening at the bottom of the double crochet. The most important thing is that you make all the next double crochet in the same opening. If you made a row of double crochet stitches around, make 1 slip stitch in the first stitch. Then do another row of double crochet but do a back post double crochet and then alternately a regular double crochet. Continue around. In the next row, do the same but do the regular double crochet in the back post double crochet stitches of the previous row, and do the regular double crochet in the back post double crochet stitches of the previous row. Just remember that you need to do those stitches in these rows alternately. When you've finished the second row, you'll make another row but now with just regular crochet stitches. When you've completed this row and after you've fastened off all yarn ends your shirt is finished.Monday, April 29, 2019

My secret project

Toen ik vorig weekend met Loes van Freubelweb bij Monique van Atelier Kleurrijk Vilt in Delft was voor het opnemen van de podcast (lees meer hier) kocht ik drie bollen met heel erg mooi garen. Het is van het Duitse merk Online en dit is het garen Sandy Design Color (kleur 335). Met de drie bollen (300 gram in totaal) besloot ik iets te haken, maar ik verklapte nog niet aan Loes en Monique wat ik er van ging maken. Inmiddels is het project af en dit is over van de drie bollen. Wat denk je dat ik gemaakt heb? Ik ga het morgenavond rond 19.00u aan Loes laten zien en je kunt het allemaal volgen via een live stream op Instagram. Kijk je met ons mee? Je kunt mij hier volgen op Instagram, zorg dat je rond de klok van 19.00 meekijkt of kijk daarna op mijn blog want dan laat ik het natuurlijk ook hier zien.

Last weekend when I visited Monique of the shop Atelier Kleurrijk Vilt in Delft with Loes of Freubelweb I bought three balls of very pretty yarn. It's from the German brand Online and this is the yarn Sandy Design Color (color 335). I decided to make something with the three balls (300 grams in total), but I kept it a surprise for Loes and Monique. Yesterday I finished the project and this is what's left of the three balls of yarn. What do you think I made of it? I'll show Loes the project tomorrow around 19.00hrs and you can follow it via a live stream on Instagram. Will you join and watch me reveal the project? You can follow me here on Instagram, make sure to be tuned in tomorrow around 19.00hrs or check my blog afterwards because I'll show it here as well.

Sunday, April 28, 2019

Ripple Blanket

Heb je naar de 'Freubeltalk' podcast geluisterd of gekeken naar het filmpje ervan op YouTube? Dan heb je deze deken langs zien komen. Het was een van de projecten waar ik nog mee bezig was en er moest nog het nodige aan gebeuren. Ik moest namelijk heel erg veel draadjes afhechten, en tot nu toe had ik daar niet echt zin in gehad. Maar gisteren heb ik een Afhechtdag ingelast. :-) Ik heb alle projecten afgehecht die ik nog had liggen. Nou ja, alle... ik was net klaar en wilde opruimen toen ik nóg een project tegenkwam waar het nodige aan moet gebeuren. Daarover binnenkort meer. Voor nu ben ik in elk geval blij dat deze eindelijk af is. Het patroon is trouwens van Attic24, ik haakte de deken met Drops Paris van Garnstudio. Wil je liever een ander garen gebruiken? Dan is Paintbox Yarns Cotton Aran een goed alternatief. Een fijne dag gewenst!

Did you listen to the 'Freubeltalk' podcast or did you watch the movie on YouTube? Then you have probably seen this blanket or heard me talk about it because it needed some TLC. I had to work away a lot of yarn ends, and so far I had not really felt like it. But yesterday I organised a Work Away Yarn Ends Day for myself. :-) I finished all projects that had yarn ends. Oh, did I say 'all projects'? ... I had just finished this one and wanted to clean up when I came across another project that needed to be done. But I'll tell you more about that soon. At least for now I'm glad that this one is finally finished. The pattern is from Attic24, I've used Drops Paris by Garnstudio for this blanket. If you want to try a different yarn, Paintbox Yarns Cotton Aran is a great alternative. Have a nice day!

Saturday, April 27, 2019

Link Your Stuff!

1. Crochet Cardigan by Kikucorner
2. Macramé Plant Hanger by Moois van M(i)e
3. Crochet Shawl Pattern by Happy in Red
4. Paw Patrol patterns by De Hippe Uil
Gisteren kwam de podcast genaamd 'Freubeltalk' online waarin Loes van Freubelweb, Monique van Atelier Kleurrijk Vilt in Delft en ik gezellig zitten te kletsen over haken, boeken, wol en nog veel meer. Het is een hele vrolijke podcast geworden, je kunt 'm hier beluisteren. Vind je het leuk om ook beeld erbij te hebben en de projecten te zien waar we over praten? Dan kun je hier op YouTube de hele opname bekijken. Over een aantal dingen die in de podcast naar voren komen zal ik de komende tijd gaan bloggen. Wil je nu alvast in het kort zien waar we het over gehad hebben, dan kun je dat hier zien in het nieuwste blogbericht van Freubelweb. Maar nu eerst: Link Your Stuff! Ik wens je veel plezier.

Yesterday the podcast called 'Freubeltalk' was posted online. In this podcast Loes from Freubelweb, Monique from Atelier Kleurrijk Vilt in Delft and I are chatting away about crochet, books, yarn and many more subjects. It's a really fun podcast that you can find here. If you want to see what we are talking about, you can also check the entire recordings here on YouTube. I'll be blogging about a few things we were talking about in the near future. Do you want to see a short overview of what we discussed? Then check this blog post of Freubelweb here. But for now it's time for: Link Your Stuff! Enjoy!You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, April 21, 2019

Crochet Duck

Om zo tussendoor even een klein iets te haken vind ik altijd erg leuk. En daarom was ik ook erg blij met dit boek: Whimsical Stitches van Lauren Espy. Het is een boek vol met kleine grappige patroontjes, en het eendje hierboven is er een van. Ik vond het erg leuk om te haken en het was ook supersnel klaar. Ik haakte het eendje met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 3mm.
Gisteren was ik met Loes van Freubelweb bij de wolwinkel Atelier Kleurrijk Vilt in Delft voor iets waar ik later meer over ga vertellen. Ik had dit eendje meegenomen, en Monique van Atelier Kleurrijk Vilt opperde dat ik er met andere kleurtjes vast ook een pinguin van kon haken. Een superleuk idee! Dus met alleen dit patroontje kan ik al een hoop leuke dingen maken. En als ik naar de voorkant van het boek kijk zie ik nog veel meer leuke patroontjes. Je kunt hier meer lezen over het boek. Het is in het Engels en ik heb nog geen Nederlandse versie gezien, maar met een vertaalschema kom je vast een heel eind. Wil je toch wat meer oefenen met Engelstalige patronen? Mijn boek Crochet in the City is in zowel het Engels als het Nederlands geschreven (in één publicatie) dus dat kan je ook goed gebruiken om te wennen aan Engelstalige patronen. Mijn boek vind je onder meer hier. Een fijne Pasen gewenst!

To make something small in between all large projects is really fun. And do I was very happy with this book: Whimsical Stitches by Lauren Espy. It's a book full of fun and cute patterns, and the duck on the photo above is one of them. I really enjoyed making this duck and it was finished really quickly.  I made the duck with Phildar Phil Coton 3 and a crochet hook size 3mm.
Gisteren I was with Loes from Freubelweb at the yarn shop Atelier Kleurrijk Vilt in Delft for something I will tell more about in another blog post. I brought this duck with me, and Monique of Atelier Kleurrijk Vilt suggested I could make a penguin of this pattern as well. I really loved the idea! So with just this pattern I can make so many cute things, and when I look at the cover of the book I see so many other fun patterns. You can read more about the book here. It's written in English and I haven't seen a Dutch version yet. If you are not comfortable reading English patterns because you only read Dutch patterns you can try using a translation scheme. If you want to practice more, you can also get a copy of my book Crochet in the City that's written in both Dutch and English (in one publication). You can find my book here, here or here. Have a happy Easter!

Saturday, April 20, 2019

Link Your Stuff!

1. Egg holders by Renske Creatief
2. Bunnies by Anabelia Craft Design
3. Sheep by Haekelfieber
4. Frog by Hebra de LanaWelkom en veel plezier bij deze nieuwe Link Your Stuff!

Welcome and enjoy this new Link Your Stuff!You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, April 14, 2019

Egg Holder Pattern

Zoals je in dit blogbericht hebt kunnen lezen maakte ik voor de Knit & Knot een patroontje voor een set eierdopjes. Het patroontje tref je nu hieronder aan. Het is heel eenvoudig en je kunt zo vaak van kleur wisselen als je wilt. In het vorige blogbericht over deze eierdopjes vind je een set in twee kleuren. Bij de set op de foto hierboven wisselde ik elke toer van kleur. Je kunt deze eierdopjes haken met bijvoorbeeld Phildar Phil Coton 3 of Paintbox Yarns Cotton DK en een haaknaald 3mm. Veel plezier met dit patroontje!

In this blog post I wrote about the egg holder pattern that I made for the Knit & Knot Fair. You can now find the pattern below. It's a very easy pattern and you can change color as often as you like. In the previous blog post about these egg holders I made a set in two colors. For the set on the photo above I changed color at the end of each row. You can make these egg holders with Phildar Phil Coton 3 or Paintbox Yarns Cotton DK and a crochet hook size 3mm. I hope you'll enjoy this pattern!

Haakpatroon
1. Maak een magische ring of haak 2 lossen. Klik hier als je wilt zien hoe je de magische ring haakt.
2. Haak 6 vasten in de magische ring OF in de eerste losse die je haakte. (6)
3. Meerder rondom. (12)
4. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal wat tussen * staat nog vijf keer. (18)
5. * Haak 2 vasten, meerder. * Herhaal wat tussen * staat nog vijf keer. (24)
6. Haak een toer vasten in de achterste lus van elke steek.
7-11. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Haak aan het einde van toer 11 een halve vaste in de eerstvolgende vaste. Hecht af en werk alle draden weg.

Crochet pattern
Note: the color changes are not mentioned in this pattern. Change color where ever you like.
1. Make a magic ring or chain 2. Click here if you want to learn how to make a magic ring.
2. Make 6 single crochet in the magic ring OR in the first chain you made.
3. Increase around. (12)
4. * 1 single crochet, increase. * Repeat what's in between * five more times. (18)
5. * 2 single crochet, increase. * Repeat what's in between * five more times. (24)
6. Do 1 single crochet in the back loop of every single crochet around. (24)
7-11. Do 1 single crochet in every single crochet around (in both loops). At the end of row 11: do 1 slip stitch in the next stitch. Fasten off and work away all yarn ends.

Saturday, April 13, 2019

Link Your Stuff!

1. Apple by Beautiful Boardwalk
2. Bears by Marmarel
3. Wall hanging by Hobbydingen
4. Baby vest by Bit of ColorWelkom en veel plezier bij deze nieuwe Link Your Stuff!

Welcome and enjoy this new Link Your Stuff!


You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Saturday, April 6, 2019