Saturday, July 18, 2020

Thursday, July 16, 2020

Crochet stars

Gehaakte sterretjes, je hebt ze vast wel eens gemaakt. Deze vrolijke berg hoort wat mij betreft niet alleen bij de Kerst. Ze zijn ook leuk voor midden in de zomer. En met al die kleurtjes zijn ze lekker zomers en vrolijk dus ik zou zeggen: haak er gerust een heleboel van. Als je ze aan een lange draad vast maakt heb je een hele vrolijke slinger. Het patroon (Engels) vind je hier.

Crochet stars, you've probably made a few. This lovely pile is not is not only cute for Christmas. They look lovely in Summer as well. With al these fun colours I would say: grab your hook and make a lot of them. If you attach them to a long piece of yarn you've got a very cute garland. The English pattern is available here.

Sunday, July 12, 2020

Sunburst Cushion - Free PatternDit kussen ligt al heel lang onafgemaakt op mijn bureau. Ik moest eigenlijk alleen de draden nog wegwerken, maar dat kan zo'n klusje zijn wat ik telkens voor me uit schuif. Daarnet heb ik het gedaan en ik was eigenlijk in een kwartier klaar. Dus waarom het nou twee maanden heeft moeten duren... Het patroon van de granny square vind je hieronder, onder de tweede foto. Het is hetzelfde patroon als dat van deze deken. Voor het haken van een hoes van ongeveer 37 cm breed heb ik negen squares gehaakt die ik ook meteen aan elkaar heb gehaakt volgens deze methode. Daarna heb je een groot vierkant van negen squares, daar haak je nog twee toeren stokjes omheen. Die toeren bestaan telkens uit twee stokjes met daartussen een losse. Als je klaar bent naai je het kussen rondom dicht op deze manier. Het kussen bestaat uit twee kanten zoals je ziet, ik gebruikte voor elke kant andere kleuren maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik haakte dit keer met Paintbox Cotton Aran en een haaknaald 4.5mm. Veel haakplezier gewenst!

This cushion was on my desk for a long time because it was not finished yet. All I needed to do is work away the yarn ends, but that can be a job that I'm so not looking forward too. So I finally did it today, and I was ready in 15 minutes. I really don't know why this had to to wait for two months... 
The pattern (US terms) of the granny squares is below the pictures and below the Dutch pattern. It is the same pattern as the squares of this blanket. You have to make 9 squares for a cushion insert of 37 cm. You will join the squares as you go using this method (this is a Dutch blog, a similar tutorial in English is here). When you have a square of nine squares, you will add another two rounds of double crochet stitches. Those rounds are made of 2 double crochet stitches with 1 slip stitch in between every set. Make a front and a back and close the pillow insert by sewing the squares using this method. I used different colours for each side, but you can use any colour you like. I made this pillow insert with Paintbox Cotton Aran and a crochet hook size 4.5mm. Happy crocheting!


Patroon Sunburst Square

Clustersteek --> de clustersteek is gemaakt van 2 stokjes waarbij je telkens de laatste stap overslaat. Je hebt na het tweede stokje 3 lussen op je naald, sla de draad om je naald en haal de draad door alle drie de lussen tegelijk. Als je nog nooit een clustersteek hebt gehaakt is hier een stap voor stap uitleg:
Sla de draad om de naald, steek de naald in de volgende steek, sla de draad om de naald, haal de draad omhoog (je hebt nu drie steken op de naald), sla de draad weer om de naald en trek de draad door 2 van de 3 steken op de naald (je hebt nu 2 steken op je naald). Sla de draad opnieuw om de naald, steek de naald in dezelfde steek, sla de draad om de naald en haal de draad omhoog (je hebt nu vier steken op je naald), sla de draad om de naald, haal de naald door twee lussen op je naald, sla de draad om de naald, haal de draad door de laatste drie lossen op de naald.

1. Maak een magische ring, haak 2 lossen (tellen niet als een half stokje). Haak 16 halve stokjes in de ring, haak een halve vaste in het eerste halve stokje. Weet je niet hoe je een magische ring haakt? Klik dan hier. Wil je liever niet met een magische ring werken? Haak dan in plaats daarvan 3 lossen en haak de 16 halve stokjes in de eerste losse die je haakte.
2. Haak 2 lossen, haak 1 stokje, haak 1 losse. 
* Haak in de volgende steek een clustersteek, haak 1 losse. * 
Herhaal wat tussen * staat rondom. Haak na de laatste losse een halve vaste in het tweede stokje dat je haakte aan het begin van deze toer (dus niet bovenin de twee lossen, maar in het stokje daarnaast). Wissel daarbij van kleur.
3. Haak 1 halve vaste in de volgende 1-losse-opening. Haak 3 lossen (telt als 1 stokje), haak 1 stokje in dezelfde opening, haak 1 losse. Haak 2 stokjes in de volgende 1-losse-opening, haak 1 losse.
De volgende 1-losse-opening is een hoek: haak 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes in die 1-losse-opening.
* Haak dan 1 losse en in de volgende 1-losse-opening weer 2 stokjes. * Herhaal de vorige stap nog een keer en haak dan weer een hoek. Blijf dit alles herhalen tot je rond bent. Haak dan na de laatste losse een halve vaste bovenin de derde losse (het eerste stokje dus) die je haakte aan het begin van deze toer. Haak dan een halve vaste in het volgende stokje en in de daarnaast gelegen 1-losse-opening.
4. Herhaal nu de vorige toer door telkens in de 1-losse-openingen twee stokjes te haken met daartussen 1 losse. De hoeken zijn ook telkens hetzelfde: 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes.
5. In deze toer doe je weer hetzelfde, alleen ga je nu de squares aan elkaar haken. Zie boven voor een link naar een duidelijke uitleg hoe dat moet.

Pattern Sunburst Square

Cluster stitch --> the cluster stitch is two DC's of which you skip the last step. Then do yarn over and pull through the last three loops on your hook. If you have never made a cluster stitch, here's how to do it step by step:
Yarn over hook, yarn in next stitch, yarn over, pull yarn up (you now have 3 loops on your hook), yarn over, pull yarn through 2 of the 3 loops on you hook (you now have 2 loops on you hook). Yarn over again, place hook in the same stitch as before, yarn over, pull yarn up (you now have 4 loops on your hook), yarn over, pull yarn through 2 loops on your hook, yarn over, pull yarn through 3 loops on your hook.

1. Make a magic ring, chain 2 (they don't count as a HDC). Make 16 HDC in the ring, make a slip stitch in the first HDC you made.
Note: if you don't know how to make a magic ring, click here. If you don't want to use a magic ring, do the following: Chain 3, make 16 HDC in the first chain you made.
2. Chain 2, make 1 DC, chain 1. 
* Make 1 clusterstitch in the next stitch, chain 1. * 
Repeat around what's in between *. After the last chain stitch: make 1 slip stitch in the first DC you made at the beginning of this row (so not in the second chain, but in the DC next to it). Change colour while doing so.
3. Make 1 slip stitch in the next chain-1-space. Chain 3 (count as the first DC), make 1 DC in the same space, chain 1. Make 2 DC in the next chain-1-space, chain 1.
The next chain-1-space is a corner: make 2 DC, chain 2, make 2 DC in that chain-1-space.
* Make 1 chain stitch, make 2 DC in the next chain-1-space.* Repeat what's in between * once.
Make another corner. Repeat the previous steps around, and end this row with a slip stitch in the third chain (so the first DC) that you made at the beginning of this row. Make another slip stitch in the next DC and in the next chain-1-space.
4. Repeat the previous row by making 2 DC's in every chain-1-space with 1 slip stitch in between. The corners are the same: 2 DC, chain 2, 2 DC in the same space.
5. Make another row just like row 4 but this time you start joining the squares. See above for a link to a clear tutorial.Saturday, July 11, 2020

Sunday, July 5, 2020

Crochet Boxy Fox

Vosjes haken vind ik altijd leuk. Ik haakte er al een heleboel maar deze versie haakte ik voor het eerst. Het is een gratis patroon ontworpen door Erica van de website 5 Little Monsters. Je vindt het gratis (Engelse) patroon hier op de website van Fairfield World. Klik hier om meer gratis patronen te zien. 
Ik haakte deze vos met Phildar Phil Coton 3 (kleuren Gold en Perle) en een haaknaald 3mm.

I always love making foxes. I made a few of them already but this version I hadn't made before. The pattern is a design by Erica from the website 5 Little Monsters. You can find the free (English) pattern here on the website of Fairfield World. Click here to see more free patterns. 
I made this fox with Phildar Phil Coton 3 (colors Gold and Perle) and a crochet hook size 3mm.

Saturday, July 4, 2020

Link Your Stuff!

1. Guban Jumper by Ginx Craft
2. Ming the Cat by Howling Liz
3. Knorretje by StudioVierVandaag
4. Shawl by HobbyLoes
Welkom en veel plezier bij deze nieuwe Link Your Stuff!

Welcome and enjoy this new Link Your Stuff link party!

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter