Monday, November 28, 2011

Monday Pattern Day: Stars!

Dit is weer de ideale tijd om sterren te haken. Een snelle zoektocht op internet levert een hele lading superleuke patronen op. Een leuk patroon is deze op de blog van Royal Sisters ook. Op laatstgenoemde blog vind je ook een heel schattig patroontje van een kerstboom (klik hier). Een leuk Nederlands patroon vind je hier, en de Engelse versie van dat patroon vind je weer hier. Een ander leuk Nederlands patroon wat erg veel lijkt op de sterren die ik haakte vind je hier.

This time of year is perfect for crocheting stars. Just a quick look around the internet learns that there are loads of lovely patterns out there, like this one on the Royal Sister's blog. On that blog you'll also find a cute Christmas tree pattern (click here). A cute Dutch pattern can be found here, and the English version of that pattern is here. Another cute Dutch pattern is here.

Monday, November 21, 2011

Monday Pattern Day: Christmas Angel!Ik heb deze kerstengel gemaakt voor de kerst. Ik haakte de kerstengel met Drops Paris (je kunt ook Paintbox Yarns Cotton Aran gebruiken) en een haaknaald 4mm. Voor de oogjes gebruikte ik 6mm oogjes. Het patroon staat hieronder.

I've made this angel for Christmas. I made this angel with Drops Paris cotton (you can also use Paintbox Yarns Cotton Aran) and a crochet hook size 4mm. For the eyes I used 6mm safety eyes. The pattern is below.

Hoofdje en lijfje
Begin met roze wol. Het hoofdje en het lijfje worden in een spiraal gehaakt. Dat betekent dat je niet moet keren aan het einde van een rij, maar gewoon door moet haken.
1. Haak 6V in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring moet maken, haak dan 2 losse en vervolgens 6V in de tweede steek vanaf de naald.
2. MEER in elke V. (12)
3. 2V in de eerste V, 1V. Herhaal rondom. (18)
4. 2V in de eerste V, 2V. Herhaal rondom. (24)
5. 24V.
6. 24V.
7. 24V.
8. 2V, MIN. Herhaal rondom. (18)
9. 1V, MIN. Herhaal rondom. (12)
Bevestig nu de oogjes en vul het hoofdje op.
10. MIN rondom. (6)
Verander hier van kleur naar wit.
11. MEER rondom. (12)
12. 2V in de eerste V, 1V. (18)
13-20. 18V. Hecht af en naai het lijfje dicht aan de onderkant. Naai haar op het hoofdje door stukken draad van zwart katoen te gebruiken.

Vleugels (maak er 2)
Gebruik de witte wol. De vleugels worden niet in een spiraal gehaakt. Keer dus na elke rij.
1. 3L.
2. 1V in de 2e steek vanaf de naald, 1V, 1L. (2)
3. MEER in elke steek, 1L. (4)
4. 4V, 1L.
5. 4V, 1L.
6. 4V, 1L.
7. 4V, 1L.
8. Sla de eerste steek over, 1V, sla de volgende steek over 1V. (2)
9. 2V, 1L.
10. 2V, 1L.
11. MEER in elke steek, 1L. (4)
12. 4V, 1L.
13. 4V, 1L.
14. 4V, 1L.
15. 4V, 1L.
16. Sla de eerste steek over, 1V, sla de volgende steek over 1V. (2)
17. 1V in de 2V. Afhechten.
Vouw nu de vleugel dubbel en naai de twee helften op elkaar zodat het een stevige vleugel wordt. Maak nu nog een vleugel.

Kroon
Gebruik de gele wol. De kroon wordt in een spiraal gehaakt. Je hoeft dus niet te keren aan het einde van een rij maar haakt gewoon door.
1. Haak 25L. Maak de eerste aan de laatste vast met een HV.
2. 25V.
3. 25V.
4. 25V.
5. *** 2L, 1V in de onderliggende steek (dus niet in de volgende), 1HV in de volgende steek, 1HV in de volgende steek. *** Ga vanaf hier zo rond en blijf de steken tussen de *** herhalen totdat je weer bij het begin bent. Dan kun je afhechten.

Head and body
Start with pink yarn. The head and the body are made in a spiral. So don’t turn after every row.
1. SC6 in a magic ring. If you don’t know how to make a magic ring, do the following: chain 2, SC6 in 2nd chain from hook.
2. INC in each SC. (12)
3. 2SC in first SC, 1SC. Repeat around. (18)
4. 2SC in first SC, 2SC. Repeat around. (24)
5. 24SC.
6. 24SC.
7. 24SC.
8. 2SC, DEC. Repeat around. (18)
9. 1SC, DEC. Repeat around. (12)
Attach the eyes and fill the head.
10. DEC around. (6)
Change to white here
11. INC around. (12)
12. 2SC in first SC, 1SC. (18)
13-20. 18SC. Fasten off and use a sewing needle to close the body. Make the hair by cutting pieces of black yarn and sew them onto the head.

Wings (make 2)
Use white yarn. The wings are NOT made in a spiral, so turn after every row.
1. Chain 3.
2. 1SC in 2nd chain from hook, 1SC, 1CH. (2)
3. INC in every stitch, 1CH. (4)
4. 4SC, 1CH.
5. 4SC, 1CH.
6. 4SC, 1CH.
7. 4SC, 1CH.
8. Skip the first stitch, 1SC, skip the next stitch, 1SC, 1CH. (2)
9. 2SC, 1CH.
10. 2SC, 1CH.
11. INC in every stitch, 1CH. (4)
12. 4SC, 1CH.
13. 4SC, 1CH.
14. 4SC, 1CH.
15. 4SC, 1CH.
16. Skip the first stitch, 1SC, skip the next stitch, 1SC, 1CH. (2)
17. 1SC in the 2nd stitch. Fasten off.
Now fold the wing and sew both halves onto eachother so it becomes a solid wing. Now make another one and sew it onto the body.

Crown
Use yellow yarn. The crown is made in a spiral. So don’t turn after every row.
1. Chain 25. Attach the first stitch to the last with a slip stitch.
2. 25SC.
3. 25SC.
4. 25SC.
5. *** CH2, 1SC in the stitch below (so not the next stitch), 1SLST in next stitch, 1SLST in next stitch. *** From here: go round and keep repeating the stitches between the *** until you’ve reached the beginning.

Sunday, November 20, 2011

How to: make a magic or adjustable ring

♥ Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen


Een tijdje geleden heb ik jullie gevraagd waar je graag een tutorial over zou willen zien. Een van die dingen was de magische ring, ook wel de opzetlus genoemd. Hieronder zie je in een fotoserie hoe je dat precies moet doen. Het voordeel van een magische ring is dat de bovenkant van je werk mooi afsluit. Voor wie het liever ook echt voorgedaan wil hebben kan ook naar het bovenstaande filmpje gaan. Als je het dan nog steeds te ingewikkeld vind, onthou dan dat er altijd nog een andere optie is. Als bijvoorbeeld in het patroon staat dat je 6 vasten in een magische ring moet haken, dan kun je ook het volgende doen: haak 2 lossen, haak vervolgens 6 vasten in de tweede steek vanaf de naald. Dat is alles, dus maak je geen zorgen als het je niet lukt, alhoewel ik zeker weet dat je het wel kunt als je maar vaak genoeg oefent. Succes! En vergeet trouwens niet te stemmen op de leukste deelnemer van Link Your Stuff!
*** Binnenkort meer tutorials: van kleur wisselen, hoe haak je een granny square, hoe zet je granny squares aan elkaar, meerderen/minderen. Wil je van nog iets anders uitleg? Laat het me weten! ***

Some time ago I asked my Dutch readers what tutorial they would like to see. One of the favourites was the magic ring, also known as the adjustable ring. Below you'll find a photo tutorial on how to do that. What's so great about the magic ring is that is closes the top of your work really neat. For those of you who would like to actually see it done I uploaded the movie that's on top of this post. If you still think it is too complicated, remember that there's always another way. For instance: if a pattern says you have to make 6 single crochet in a magic ring, you can also do this: chain 2, do 6 single crochet in the 2nd chain from hook. That's it, so no worries if you can't get it done but I'm sure you will get it done if you practice enough. Good luck! And don't forget to vote on your favourite link at Link Your Stuff!
*** More tutorials will be added soon: how to crochet a granny square, how to attach a granny square to another granny square, increase/decrease. Do you want another tutorial that's not mentioned here? Let me know! ***


1. Leg de draad over je vinger - Place the yarn on your finger.

2. Sla de draad twee keer om je vinger - Wrap the yarn twice around your finger.
3. Leg de draad waar je mee werkt dwars over de andere draden - Place the thread that you're working with across the other threads.
4. Steek de haaknaald onder de twee draden door en sla de draad waar je mee werkt om de naald - Place your crochet hook underneath the two threads and wrap the yarn that you're working with around your hook.
5. Trek de draad onder de twee draden door - Pull the yarn from underneath the two threads.
6. Sla de draad weer om de naald - Wrap the yarn around the crochet hook.
7. Trek de draad door de lus. Dit is de eerste lus en deze telt niet als een vaste. - Pull the yarn through the loop. This is the first loop and this one doens't count as a single crochet.
8. Doe de naald nogmaals onder de twee draden door en sla de draad weer om de naald - Place the yarn underneath the two threads one more time and wrap the yarn around the hook.

9. Trek de draad onder de twee draden door - Pull the thread from underneath the two threads.
10. Sla de draad weer om de naald - Wrap the yarn around the hook again.
11. Trek er doorheen en je hebt je eerste vaste - Pull through and you have your first single crochet.
12. Op de foto hierboven heb ik nog een tweede vaste in de ring gehaakt en vervolgens de ring van mijn vinger gehaald. Ga nu verder met vasten maken in de ring tot je genoeg hebt. - On the picture above I made another single crochet and after that I removed the ring from my finger. Now keep making single crochets in the ring until you have enough.
13. Trek nu aan het einde van de draad en kijk welke draad als eerste in de ring verdwijnt. Trek aan die draad zodat de andere draad naar binnen verdwijnt. Als je dat niet doet, dan zul je zien dat die draad later niet in de ring zal verdwijnen. - Now pull the end of the yarn to see what thread disappears in the ring first. Pull the disappearing thread so the other one goes first. If you don't do that, it's not possible to pull that thread in the ring later on.
14. Als alles goed is gegaan is een draad in de ring verdwenen en is de andere lus nog over - If everything went well the thread disappeared in the ring and you have on loop left.
15. Trek aan het uiteinde om ook die lus te laten verdwijnen - Pull the end to make that loop disappear as well.
16. En zo ziet het er uit als je eerst 6 vasten hebt gehaakt in de ring, en vervolgens hebt gemeerderd in de volgende rij tot 12 vasten - And this is what is looks like if you did 6 single crochet in the ring, and decreased around in the next row to 12 single crochet.

Sunday, November 13, 2011

Monday Pattern Day: Rudolph!Op Etsy zie je overal al kerstartikelen staan, en dat bracht me vanmorgen op het idee om een kerstbal te ontwerpen. En dan niet een gewone kerstbal, maar een Rudolph the Rednosed Reindeer-versie. Het patroontje is verkrijgbaar in mijn Etsy-shop.

On Etsy you see Christmas-listings everywhere, so that's why this morning I decided to design a Christmas ball. And not just an ordinary Christmas ball, but a Rudolph the Rednosed Reindeer- version. The pattern is available in my Etsy-shop.

Tuesday, November 8, 2011

Blue Velvet Chair Blog Hop!

Kennen jullie Michael al van de blog Blue Velvet Chair? Vast wel, want ze is een van mijn vaste deelnemers aan Link Your Stuff. Onlangs kreeg ik een mail van haar waarin ze vroeg of ik iets over mezelf wilde vertellen voor een blog interview. Wat leuk en wat voelde ik me vereerd! Het blogbericht over mij staat nu op haar blog. Het maakt deel uit van haar "Creating Succes Around The World Series". Elke woensdag zal iemand van een ander continent iets over zichzelf vertellen. Wat een leuk idee! En wat nog leuker is: iedereen mag zijn of haar blog nu linken op haar blog. Ga dus gauw een kijkje nemen (klik hier). Onderaan het blogbericht kun je je link toevoegen, net zoals dat bij Link Your Stuff werkt. Veel plezier!

Do you all know Michael from the blog Blue Velvet Chair? You probably do, because she is one of my weekly guests at Link Your Stuff. Just recently she has sent me an email and asked me if I wanted to tell something about myself in a blog interview. I thought it was so nice of her to think of me and ofcourse I felt totally honoured! So the blog post about me is on her blog now. It's part of her "Creating Succes Around The World Series". Every Wednesday Michael posts a blog post about someone, and every week it's from another continent. Such a cool idea! And what makes it even better: everyone can link their blog on her blog. So hop over to her blog to take a look (click here). Below the blog post you can add your link in the same way Link Your Stuff works. Have fun!

Sunday, November 6, 2011

Monday Pattern Day: Labello Holder


♥ Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen

Deze labello houder maakte ik ongeveer een jaar geleden. Ik heb ze zelfs in een aantal kleuren gemaakt zoals je hieronder kunt zien. Hang ze aan een sleutelhanger en je hebt een leuk kadootje. Scroll naar beneden voor het Engelse en het Nederlandse patroon.

I made this labello holder about a year ago. Actually, I made them in a few different colours as you can see below. Hang them onto a keychain, and you have a really cute gift. Scroll down for the English and Dutch pattern.1. Haak 2 losse.
2. 5V in de tweede losse vanaf de naald. (5)
3. Rondom meerderen. (10)
4. 10V alleen in de achterste lus van de vaste. (10)
5-16. 10V. (10)
Vanaf hier haak je niet meer in het rond maar keer je om aan het einde van elke toer.
17. 4V, 1L.
18. 2V, 4L, 2V, 1L.
19-22. 4V, 1L.
23. 4L. Vastmaken aan het einde van de rij. Dit is het lusje/knoopsgat.
Naai een knoopje op het hoesje en je Labello houder is klaar.

1. Chain 2.
2. 5SC in the second chain from hook. (5)
3. DEC around. (10)
4. 10SC in back loop only. (10)
5-16. 10SC. (10)
As from here you don't crochet in rounds any more. You turn at the end of every row.
17. 4SC, 1CH.
18. 2SC, 4CH, 2SC, 1CH.
19-22. 4SC, 1CH.
23. 4CH. Attach to the end of the row. This is the loop/buttonhole.
Sew a button onto the holder and your Labello holder is finished.

Thursday, November 3, 2011

Fish!

Herinner je je deze visjes nog? Het Engelse patroon vind je hier. De Nederlandse vertaling vind je onderaan dit blogbericht. Ik haakte de visjes met Drops Paris katoen, maar je kunt ze bijvoorbeeld ook haken met Paintbox Yarns Cotton Aran. Dat vind je hier op de website van LoveCrafts. Veel plezier!

Do you remember these fish? The English pattern is here. I made these fish with Drops Paris Cotton. But you can also make them with another yarn, like Paintbox Yarns Cotton Aran. That's available on the website LoveCrafts. Happy crocheting!Nederlands patroon / Dutch pattern (please visit the website of the original designer and give her credits for this lovely pattern)

Haakpatroon vis
Haak 5 vasten in een magische ring.
Haak in elke vaste 2 vasten. (10)
Haak 1 vaste in de eerste steek, haak 2 vasten in de tweede steek. Herhaal rondom. (15)
Haak 1 vaste in elk van de twee volgende steken, haak 2 vasten in de volgende steek. Herhaal rondom. (20)
Haak 20 vasten rondom. (20)
Haak 20 vasten rondom. (20)
Haak 20 vasten rondom. (20)
Minderen, haak 9 vasten, minderen, haak 9 vasten. (18)
Haak 3 vasten, minderen, haak 8 vasten, minderen, haak 3 vasten. (16)
Minderen, haak 7 vasten, minderen, haak 7 vasten. (14)
Haak 3 vasten, minderen, haak 4 vasten, minderen, haak 3 vasten. (12)
Minderen, haak 4 vasten, minderen, haak 4 vasten. (10) Vul de vis en bevestig de oogjes.
Rondom minderen. (5)
Haak 2 vasten in elke steek. (10)
Haak 2 vasten in elke steek. (20)
Haak 20 vasten rondom. (20)
Haak 20 vasten rondom. (20) Hecht af.

Wil je deze vissen in twee kleuren haken? Wissel dan van kleur aan het begin van de zesde toer.

Do you want to crochet these fish in two colours? Then change colours at the beginning of the sixth row.