Saturday, February 3, 2024

Crochet Snowdrops PatternIk was vorige week in mijn volkstuin en ik zag al een paar sneeuwklokjes boven de grond. Toen ik thuiskwam wilde ik een paar haken, maar ik kon eigenlijk nergens een eenvoudig gratis patroon vinden. Dus ben ik zelf maar de slag gegaan. Het duurde even voordat ik het had zoals ik het voor ogen had, maar ik ben uiteindelijk erg blij met hoe het geworden is. Het patroon vind je hieronder. Veel haakplezier gewenst!

I was in my allotment garden last week and I already saw a few snowdrops above the ground. When I got home I wanted to crochet some, but I couldn't actually find a simple free pattern anywhere. So I decided to make it myself. It took a while to get it right, but in the end I'm very happy with how it turned out. Below you'll find the English pattern (scroll down to the bottom of the blog post). Happy crocheting!

HOE MAAK JE GEHAAKTE SNEEUWKLOKJES

Benodigdheden
- Benodigdheden voor het sneeuwklokje: groene en witte katoen (ik gebruikte Phildar Phil Coton 3) en een haaknaald 3mm.
- Een bloempotje, diameter bodem 5cm, diameter bovenkant 8cm. Ik haalde mijn bloempotje bij de Dille & Kamille.
- Ik haakte de bodem in de bloempot met een haaknaald 6mm en Royal garen van de Zeeman.

Afkortingen
L: losse
HV: halve vaste
V: vaste
HST: half stokje
ST: stokje
MIN: minderen
MEER: meerderen

De bloem
Begin met groene katoen en een haaknaald 3mm.
1. Haak 6V in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring maakt, klik dan hier.
Als je liever niet met de magische ring werkt, doe dan in plaats van het voorgaande het volgende:
haak 2L, haak 6V in de eerste losse die je haakte, ga verder met toer 2. 

2. Haak 1V in elke steek rondom. Wissel bij de laatste steek van kleur naar wit.
3. * Haak 1V, meerder. * Herhaal wat tussen * staat nog twee keer. (9)
4. * Haak 7 lossen, haak 1 vaste in de tweede losse vanaf de naald, haak in de daarop volgende lossen: 1HST, 2ST, 1HST, 1V. Haak 1HV in de volgende drie steken. * Herhaal wat tussen * staat nog twee keer. Hecht af.

De binnenkant van de bloem
Begin met witte katoen en een haaknaald 3mm.
1. Haak 6V in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring maakt, klik dan hier.
Als je liever niet met de magische ring werkt, doe dan in plaats van het voorgaande het volgende:
haak 2L, haak 6V in de eerste losse die je haakte, ga verder met toer 2. 
2. Haak 1V in elke steek rondom. Wissel bij de laatste steek van kleur naar groen.
3. Haak 1V in elke steek rondom. Hecht af. Naai de binnenkant tussen de bladeren in het midden van de bloem.

De bloemknop
Gebruik witte katoen en een haaknaald 3mm.
1. Haak 3V in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring maakt, klik dan hier.
Als je liever niet met de magische ring werkt, doe dan in plaats van het voorgaande het volgende:
haak 2L, haak 3V in de eerste losse die je haakte, ga verder met toer 2. 
2. 1V in elke steek rondom. (3)
3. Meerder rondom. (6)
4. * Haak 1V, meerder. * Herhaal wat tussen * staat nog twee keer. (9)
5. Haak 1V in elke steek rondom.
6. * Haak 1V, minder. * Herhaal rondom. (6)
7. Minder rondom. (3) Hecht af.

De steel (voor de bloemknop en de bloem)
Gebruik groene katoen en een haaknaald 3mm.
1. Haak 4V in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring maakt, klik dan hier.
Als je liever niet met de magische ring werkt, doe dan in plaats van het voorgaande het volgende:
haak 2L, haak 5V in de eerste losse die je haakte, ga verder met toer 2. 
2. Haak achter elkaar 72V. Hecht af. Gebruik een stukje ijzerdraad om het steeltje rechtop te laten staan. Zorg ervoor dat het ijzerdraadje lang genoeg is, zodat je het later in de vulling van de pot kunt steken. Naai de bloem of de bloemknop vast aan de bovenkant van de steel.

Het blad
Gebruik groene katoen en een haaknaald 3mm.
1. Haak 15 lossen.
2. Haak in de tweede losse vanaf de naald 1HST. Haak in de overige lossen telkens 1HST. Hecht af. Naai het blad aan de steel vast. 

De vulling voor in de pot
Gebruik donkergrijs of zwart acryl garen en een haaknaald 6mm.
1. Haak 6V in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring maakt, klik dan hier.
Als je liever niet met de magische ring werkt, doe dan in plaats van het voorgaande het volgende:
haak 2L, haak 6V in de eerste losse die je haakte, ga verder met toer 2. 
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1V, meerder. * Herhaal wat tussen * staat rondom. (18)
4. * Haak 2V, meerder. * Herhaal wat tussen * staat rondom. (24)
5. * Haak 3V, meerder. * Herhaal wat tussen * staat rondom. (30)
6. Haak 1V in elke steek rondom maar haak alleen in de achterste lussen van de steken van de vorige toer.
7-10. Haak 1V in elke steek rondom.
11. * Haak 3V, minder. * Herhaal wat tussen * staat rondom. (24)
12. * Haak 2V, minder. * Herhaal wat tussen * staat rondom. (18)
13. * Haak 1V, minder. * Herhaal wat tussen * staat rondom. (12)
Vul met fyberfill.
14. Minder rondom. Hecht af. Prik het ijzerdraad met de bloemen in de vulling. Eventueel kun je de bloemen nog vastnaaien aan de vulling.

HOW TO MAKE CROCHET SNOWDROPS

Materials
- For the snowdrops: green and white cotton (I used Phildar Phil Coton 3) and a crochet hook size 3mm.
- A flower pot, diameter of the bottom 5cm, diameter of the top 8cm
- I made the soil in the flower pot with a crochet hook size 6mm and acrylic yarn (color dark grey).

Abbreviations (US terms)
CH: chain
SLST: slip stitch
SC: single crochet
HDC: half double crochet
DC: double crochet
INC: increase
DEC: decrease 

The flower
Start with green cotton and a crochet hook size 3mm.
1. Make 6SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, click here.
If you prefer to not use the magic ring, do the following: chain 2, make 6SC in the first chain. Continue with the next row.
2. 1SC in each stitch around. Change color to white at the last stitch.
3. * 1SC, INC. * Repeat what's in between * twice. (9)
4. * Chain 7, 1SC in the second chain from your hook, in the next chains: 1HDC, 2DC, 1HDC, 1SC. 1SLST in the next 3 stiches. * Repeat what's in between * two more times. Fasten off.

The inside of the flower
Start with white cotton and a crochet hook size 3mm.
1. Make 6SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, click here.
If you prefer to not use the magic ring, do the following: chain 2, make 6SC in the first chain. Continue with the next row.
2. 1SC in each stitch around. Change color to green at the last stitch.
3. 1SC in each stitch around. Fasten off. Sew this piece in the middle of the flower between the leaves.

The flower bud
Use white cotton and a crochet hook size 3mm.
1. Make 3SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, click here.
If you prefer to not use the magic ring, do the following: chain 2, make 3SC in the first chain. Continue with the next row.
2. 1SC in each stitch around. (3)
3. INC around. (6)
4. * 1SC, INC. * Repeat what's in between * twice. (9)
5. 1SC in each stitch around.
6. * 1SC, DEC. * Repeat around. (6)
7. DEC around. (3) Fasten off.

The stem (for the flowers and the flower buds)
Use green cotton and a crochet hook size 3mm.
1. Make 4SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, click here.
If you prefer to not use the magic ring, do the following: chain 2, make 4SC in the first chain. Continue with the next row.
2. Make a total of 72SC. Fasten off. Use a piece of iron wire to make sure the stem is standing straight. Make sure it is long enough so you can stick it into the soil later on. Sew the flower or the flower bud at the top of the stem.

The leaf
Use green cotton and a crochet hook size 3mm.
1. Chain 15.
2. Make 1HDC in the second chain from your hook. Make 1HDC in every other chain. Fasten off.
Sew the leaf against the stem.

The soil
Use dark grey or black acrylic yarn and a crochet hook size 6mm.
1. Make 6SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, click here.
If you prefer to not use the magic ring, do the following: chain 2, make 6SC in the first chain. Continue with the next row.
2. INC around. (12)
3. * 1SC, INC. * Repeat what's in between * around. (18)
4. * 2SC, INC. * Repeat what's in between * around. (24)
5. * 3C, INC. * Repeat what's in between * around. (30)
6. Make 1SC in each stitch around but only crochet in the back loops of each stitch of the previous row.
7-10. 1SC in each stitch around.
11. * 1SC, DEC. * Repeat what's in between * around. (24)
12. * 2SC, DEC. * Repeat what's in between * around. (18)
13. * 1SC, DEC. * Repeat what's in between * around. (12)
Fill with fyberfill.
14. DEC around, fasten off.
Place the flowers with the iron wire in the soil. If you like, you can sew the flowers on the soil.