Wednesday, December 22, 2021

Crochet Mittens Pattern


 


Het is al een tijdje geleden dat ik een patroon uitwerkte, maar ik vond het weer heel leuk om te doen. Ik haakte deze wanten in - alles bij elkaar - een paar uur dus het is een heel fijn last minute project voor als je nog een Kerstkadootje zoekt. Ik haakte de wanten met Rico Creative Melange Chunky (kleurnummer 37) en een haaknaald 6mm. Ik haakte al eerder een poef met dit garen (klik hier om die te zien) en deze wanten maakte ik van de twee bollen die ik toen over had. 

Hier dan even wat aanwijzingen met betrekking tot het patroon. Als je geneigd bent heel losjes te haken dan zou ik een kleinere haaknaald nemen dan die ik gebruikt heb. Haak je juist heel strak dan is het misschien beter een grotere haaknaald te nemen. Na toer 13 begin je met het haken van het gat voor de duim, dus kijk aan het einde van toer 13 even of de want tot aan je duim komt. Je kan hier nog een toer extra haken of er juist een toer afhalen als het voor jou te lang is. Vanaf toer 19 begin je eigenlijk met het haken van de boord, dus doe af en toe de want aan je hand om te kijken of je de boord nog langer wilt. Bij de duim kun je ook altijd even passen tussendoor en als het nodig is kun je vanaf toer 3 toeren weghalen of extra haken. Ik wens je veel plezier met dit haakpatroon!

It's been a while since I wrote my last pattern, but I really enjoyed doing it again. I made these mittens in just a fewhours, so it is a really nice last-minute Christmas gift to make. I made these mittens with Rico Creative Melange Chunky (color number 37) and a crochet hook size 6mm. Some time ago I made a pouf with this yarn (click here to see it) and now I made these mittens with the two balls of yarn that I hadn't used for the pouf.

So here are some hints with regard to the pattern (scroll down for the English pattern!). If you tend to crochet very loosely then I would take a smaller crochet hook than the one I used. If you are crocheting very tightly, it may be better to use a larger crochet hook. After row 13 you will start to crochet the hole for the thumb, so at the end of row 13, check to see if the mitten at this point reaches your thumb. You can add another row here or take off a row if it's too long for you. As from row 19 you start crocheting the cuff, so put the mitten on your hand every now and then to see if you want the cuff to be longer. During the making of the thumb you can always put the mitten on and if necessary you can remove or crochet extra rows as from row 3. I wish you much fun with this crochet pattern!

Patroon

Let op: aan het einde van elke toer keer je je werk niet. Je gaat gewoon door in de richting die je de toer ervoor haakte. * De lossen aan het einde van een toer tellen niet als steek. * De eerste steek van een toer haak je altijd in de steek waar je de halve vaste in haakte aan het einde van de toer ervoor.

Afkortingen
L: losse
HV: halve vaste
HST: half stokje
MIN: minderen

De want
1. Haak 4 L, haak 1 HV in de eerste L (of haak een magische ring). Haak 2 L (tellen niet als HST), haak 10 HST in de ring, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (10)
2. Meerder met HST rondom. Haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (20)
3-13. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (20)
14. Haak 1 HST, haak 5 L, sla 3 steken over, haak 1 HST in de overige 16 steken, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (21)
15-17. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (21)
18. Haak 3 HST, minder, minder, haak 1 HV in de overige 14 steken, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (19)
19-23. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (19)
24. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, hecht af. (19)

De duim
1. Hecht aan ergens in het duimgat. Haak 2 lossen (tellen niet als HST), haak 12 HST rondom, haak 1 HV, haak 2 L. (12)
2. Haak 2 HST, minder. Herhaal dit nog twee keer. Haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (9)
3-5. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (9)
6. Haak 1 HST, minder. Herhaal dit nog twee keer. Haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (6)
7. Minder rondom, hecht af. (3)

Werk nu alle draden weg en keer de want binnenstebuiten. Haak daarna nog een tweede want.

Pattern

Please note: don't turn your work at the end of a row. Just continue in the same direction as the row before. * The chains at the end of a row do not count as a stitch. * Make the first stitch of a row always in the same stitch as the slip stitch of the previous row.

Abbreviations (this is a pattern in US terms)
CH: chain
SLST: slip stitch
HDC: half double crochet
DEC: decrease


The mitten
1. Make 4 CH, make 1 SLST in the first chain (or make a magic ring). CH 2 (they don't count as the first HDC), 10 HDC in the ring, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (10)
2. INC around with HDC stitches, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (20)
3-13. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (20)
14. 1 HDC, 5 CH, skip 3 stitches, 1 HDC in each stitch until the end of the row (16 in total), 1 SLST in the first HDC, CH 2. (21)
15-17. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (21)
18. 3 HDC, DEC, DEC, 1 HDC in each stitch until the end of the row (14 in total), 1 SLST in the first HDC, CH 2. (19)
19-23. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2L. (19)
24. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, fasten off. (19)

The thumb
1. Attach the yarn somewhere in the thumbhole. Make 2 CH (they don't count as the first HDC), make 12 HDC around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (12)
2. 2 HDC, DEC. Repeat two more times. 1 SLST in the first HDC, CH 2. (9)
3-5. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (9)
6. 1 HDC, DEC. Repeat two more times. 1 SLST in the first HDC, CH 2. (6)
7. DEC around, fasten off. (3)

Work away yarn ends and turn your work inside out. Make another mitten.

Sunday, December 5, 2021

Moss Stitch Blanket


 


Ik ben een nieuwe deken aan het haken. Ik ben begonnen met het opzetten van 150 lossen, zoals aangegeven in dit patroon. De Moss Stitch is echt een hele mooie steek, maar het gaat niet echt snel dus het zal nog wel een hele klus worden om deze deken af te krijgen. Maar terwijl ik haak zie ik hem mooier en groter worden, dus dat motiveert wel om door te gaan. Ik haak niet helemaal volgens het patroon. Wel de steken, maar niet de hoeveelheid toeren die in zwart gehaakt moeten worden. Daarom zal hij er iets anders uit gaan zien dan de deken van Daisy Farm Crafts. Ik haak de deken met Drops Paris katoen (kleur nummer 17, gebroken wit en kleur nummer 15, zwart) en een haaknaald 6mm. Ik was begonnen met een 5mm, maar daarmee werd de steek toch een beetje te strak en de deken niet zo soepel. Maar dit gaat perfect zo, dus ik ga nog even lekker verder. Ik wens je een fijne dag!

I am crocheting a new blanket. I started with 150 chain stitches, as instructed in this pattern. The Moss Stitch is a really nice stitch, but it doesn't go very fast so it will be a lot of work to finish this blanket. But as I crochet I see it getting more beautiful and bigger, so that does motivate me to keep going. I am not quite following the pattern. I am making the same stitches, but I've changed the number of rows that need to be crocheted in black. Therefore, it will look a little different than the blanket from Daisy Farm Crafts. I am crocheting the blanket with Drops Paris cotton (color number 17, off white and color number 15, black) and a 6mm crochet hook. I had started with a 5mm, but that made the stitch a little too tight and the blanket not as soft as it should be. But this is going perfectly, so I will continue for a while. I wish you a nice day!

Saturday, December 4, 2021

Monday, November 29, 2021

Crochet hedgehog


 


Vorige week heb ik alle knuffels die ik het afgelopen jaar maakte weggegeven. Het was iets wat ik al langer van plan was, maar ik kon de tijd en - belangrijker nog - het juiste project waar ik de knuffels aan wilde geven niet vinden. Maar vorige week vond ik dan eindelijk een prachtig project. Het heet 'Sint voor elk kind' en de mensen achter deze organisatie maken kadopakketjes voor Sinterklaas. Meer in het bijzonder maken ze kadopakketjes voor kinderen die in een gezin wonen waar de financiele middelen niet zijn om Sinterklaas te vieren. Dit jaar hebben ze kadopakketjes gemaakt voor zo'n 11.000 families! Zo ongelooflijk mooi dat ze dat hebben kunnen doen.

Ik heb zo ongeveer 100 knuffels naar deze organisatie gebracht en ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Maar het is tegelijkertijd ook wel gek om mijn kastdeur open te doen en alle lege dozen te zien zonder gehaakte knuffels. Dus ik ben meteen weer begonnen met het maken van nieuwe knuffels en deze egel is de eerste die ik haakte. Het is een gratis patroon van Repeat Crafter Me en je kunt het hier vinden. Ik maakte deze egel met Phildar Phil Coton 4 en een haaknaald 4mm. Ik gebruikte 6mm oogjes (en niet 12mm zoals aangegeven in het patroon). Ik vind het een schattige egel geworden en ik kijk er naar uit om nog meer knuffels te haken om mijn lege kast op te vullen. Wil je meer weten over 'Sint voor elk kind'? Klik hier voor de Facebook-groep van de organisatie en hier voor de website. Ik wens je een fijne dag!

Last week I gave away all the toys I made in the past year. It was something I wanted to do for a long time but I just didn't find the time and - more importantly - I couldn't find a project that I wanted to give them too. But last week I found a very lovely charity project. It's called 'Sint voor elk kind' and they make gift bags for the children's festival Sinterklaas (read more about Sinterklaas here). More specifically, they make gift bags for low-income families so no children have to celebrate Sinterklaas without a gift. This year they made gift bags for about 11.000 families! Such an amazing job.

I brought about a hundred amigurumi to this organisation and I'm very happy I did. But it is also a bit weird to open my closet and look at all the empty boxes without any toys. So I started making a new one, and this hedgehog is the first. It is a free pattern by Repeat Crafter Me and you can find it here. I made this hedeghog with Phildar Phil Coton 4 and a crochet hook size 4mm. I used 6mm safety eyes (and not 12mm as mentioned in the pattern). I love it a lot and I look forward to making more toys to fill the empty closet. Do you want to know more about 'Sint voor elk kind'? Click here for the Facebook-groep (Dutch) of this organisation and here for the website (also Dutch). Have a happy day!

Sunday, November 28, 2021

Sunday, November 21, 2021

Link Your Stuff!

1. Cottage Rose Scarf by Little Treasures
2. Newborn Baby Sweater by The Lazy Hobbyhopper
3. Flamingo by Alike Haakt
4. Tooth Fairy Pillow by EyeLoveKnots

 
Een dagje te laat maar hopelijk hebben jullie er nog net zoveel in! :-) Welkom op mijn blog, ik wens je veel plezier bij Link Your Stuff!

It's a day later than usual, but I hope you are still looking forward to join the fun! :-) Welcome to my blog and enjoy this Link Your Stuff link party!


You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, November 14, 2021

Crochet Fall Wreath


 


Van alle losse projecten die ik onlangs haakte maakte ik een krans. De krans vond ik bij Ranzijn, de patroontjes kun je terugvinden op mijn blog of in mijn Etsy-shop. Je vindt het patroonje van de pompoen hier, van de eikeltjes hier en van de paddestoelen hier. Ik wens je een fijne zondag!

From all the projects I made recently I made this wreath. I found the wreath at a local garden center and the pattern of the projects are on my blog or in my Etsy-shop. You can find the pumpkin pattern here, the acorns pattern here and the toadstool patterns here. I wish you a lovely Sunday!

Saturday, November 13, 2021

Saturday, October 30, 2021

Saturday, October 23, 2021

Sunday, October 17, 2021

Crochet Acorns Pattern


 


Een hele tijd geleden deelde ik de link naar dit gratis patroontje van een eikel al eens. Ik haakte deze eikels toen in felle kleuren, maar dit keer heb ik ze in pastelkleuren gehaakt. Dit weekend vond ik een krans van stro bij het tuincentrum, dus ik denk dat ik ze daar op ga bevestigen. Misschien haak ik er nog wat gehaakte blaadjes en paddestoelen bij zodat het een mooie volle krans wordt. De link naar het patroon van de eikels vind je in dit blogbericht, een patroon van blaadjes hier en een slinger met een aantal patroontjes van paddestoelen hier. Ik wens je er veel plezier mee!

A long time ago I shared the link to this free acorn pattern. I crocheted these acorns then in bright colors, but this time I crocheted them in pastel colors. This weekend I found a straw wreath at the garden center, so I think I'm going to attach them to that. Maybe I'll add some crocheted leaves and mushrooms too to make it a nice full wreath. The link to the acorn pattern can be found in this blog post, a pattern for leaves here and a garland with some mushroom patterns here. I wish you lots of fun with it!

Saturday, October 16, 2021

Sunday, October 10, 2021

Crochet Leaves Garland Pattern
Het is weer de tijd van het jaar om te haken met allemaal herfstkleurtjes. Vanmiddag haakte ik een slinger met blaadjes in alle herfstkleurtjes die ik zo gauw kon vinden. Alle blaadjes zijn gehaakt met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 3mm. Het is een leuk en klein project waar je met restjes garen al gauw een hele voorraad hebt. Het patroontje vind je hieronder. Ik wens je er veel plezier mee.

It's that time of year again to crochet with all the gorgeous colors of fall. This afternoon I crocheted a garland with leaves in all the autumn colors I could find. All leaves were crocheted with Phildar Phil Coton 3 and a crochet hook size 3mm. It is a fun and small project where you can make a whole bunch with just scraps of yarn. You can find the pattern below (scroll down for English pattern). I wish you lots of fun with it.

Patroon gehaakte blaadjes
1. 12 lossen, keer je werk. 
2. Haak vanaf de tweede losse vanaf de naald de volgende steken 1 vaste, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 2 dubbele stokjes, 2 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste, 1 losse. Ga door aan de andere kant van de lossenrij: 1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes, 2 dubbele stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 1 vaste, 1 losse.
3. Ga verder en keer je werk niet. Haak 5 vasten, meerder in de volgende twee steken (dit zijn de twee dubbele stokjes uit de vorige toer), 4 vasten, sla de losse van de vorige toer over, 4 vasten, meerder in de volgende twee steken (dit zijn de twee dubbele stokjes uit de vorige toer), 5 vasten.
4. Ga verder en keer je werk niet. Haak 1 halve vaste in de eerste vaste die je in de vorige toer haakte, ga daarna met halve vasten door het midden van het blaadje zodat je een nerf krijgt. De laatste halve vaste haak je in een vaste in de punt van het blaadje. 
5. Je gaat nu het steeltje haken. Haak 4 lossen, keer je werk, haak 1 vaste in de tweede losse vanaf de naald, haak 2 halve vasten in de andere twee steken. Haak dan nog een halve vaste aan het begin van de nerf (dus weer door het midden van het blad) of in een vaste langs de rand en hecht af.

Pattern crochet leaves (US terms)
1. Chain 12, turn.
2. Continue in the second chain from hook: 1 single crochet, 2 half double crochet, 2 double crochet, 2 treble crochet, 2 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet, chain 1. Continue to work on the other side of the row of chains: 1 single crochet, 1 half double crochet, 2 double crochet, 2 treble crochet, 2 double crochet, 2 half double crochet, 1 single crochet, chain 1.
3. Continue but don't turn your work. Make 1 single crochet in each of the next 5 stitches, increase in the next two stitches (these are the treble crochet stitches of the previous row), make 1 single crochet in the next 4 stitches, skip the chain stitch of the previous row. make 1 single crochet in the next 4 stitches, increase in the next two stitches (these are the treble crochet stitches of the previous row), make 1 single crochet in each of the next 5 stitches.
4. Continue but don't turn your work. Make 1 slip stitch in the first single crochet you made in the previous row. Continue making slip stitches in the middle of the leaf until you reach the other end. Make the last slip stitch in a single crochet in the edge (preferably opposite to the other side of the leave from where you started to make the middle). 
5. Now continue with the node of the leaf. Chain 4, turn, make 1 single crochet in the second chain from your hook, make 2 slip stitches in the other chains. Make 1 slip stitch in the single crochet  of the edge or in the middle of the leaf right near the edge. Fasten off.

Saturday, October 9, 2021

Link Your Stuff!

1. Pumpkins by Howling Liz
2. Bat by Ginx Craft
3. Poncho by EyeLoveKnots
4. Pumpkin house by Atelier Valerie

 
Welkom en veel plezier bij deze nieuwe Link Your Stuff!

Welcome and enjoy this new Link Your Stuff link party!

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Thursday, October 7, 2021

Crochet Mandala XLIk ben bezig met een gehaakte mandala en het is zo'n fijn project om aan te werken. Naarmate het groter wordt is de herhaling van steken steeds rustgevender omdat de cirkel steeds groter wordt. Op de foto is de mandala bijna klaar, en toen ontdekte ik opeens een fout in de een-na-laatste rij. Ik moest dus een flink stuk uithalen, maar dat had ik eerder ook al een keer moeten doen omdat het best lastig is om zo'n grote cirkel mooi plat te krijgen. Maar het is gelukt en de mandala is nu bijna klaar. Dan het patroon nog netjes uitschrijven, dat wordt ook nog een flinke klus. Ik wens je alvast een fijn weekend en hoop je zaterdag te zien bij Link Your Stuff!

I am working on a crocheted mandala and it is such a nice project to work on. As it gets bigger, the repetition of stitches is more and more relaxing as the circle gets bigger and bigger. In the photo, the mandala is almost finished, and then I suddenly discovered a mistake in the second-to-last row. So I had to unravel, but I did that once before already as it is quite difficult to get such a large circle flat. But I succeeded and the mandala is almost ready now. So now I still have to write down the pattern, and that will be a project in itself. I wish you a nice weekend and hope to see you on Saturday at the Link Your Stuff link party!

Sunday, October 3, 2021

Crochet Toadstool RicorumiIk kocht laatst een paar Ricorumi boekjes. Er staan allemaal leuke kleine projectjes in en het eerste wat ik haakte was deze paddestoel. Het was een erg leuke paddestoel om te haken en ik denk dat ik er meer van ga maken zodat ik er bijvoorbeeld een slinger van kan maken. Ik haakte de paddestoel met een bolletje van 25g Rico Ricorumi DK (het onderste deel), een restje Rico Ricorumi Spray DK color 003 (het randje rondom de rode bovenkant) en een restje Phildar Phil Coton 4 (de rode bovenkant) en een haaknaald 3mm. 

Just recently I bought a few Ricorumi booklets. The booklets are filled with cute small projects and the first thing I made was this toadstool. It was a very fun toadstool to make and I think I'll make more of them so I can make a garland for instance. I made the toadstool with a ball of Rico Ricorumi DK (25gr for the bottom), scraps of Rico Ricorumi Spray DK color 003 (the edging around the red top of the toadstool) and scraps of Phildar Phil Coton 4 (the red top of the toadstool) and a crochet hook size 3mm.

Saturday, October 2, 2021

Sunday, September 26, 2021

Crochet Vest for Amigurumi Cat


Een tijd geleden schreef ik al over het vestje wat ik aan het haken was voor de gehaakte kat. Dat is nu eindelijk af. Het is een patroontje geworden wat je zelf nog naar je eigen smaak kunt aanpassen door de onderkant of de mouwen langer te maken. Het patroon van de kat vind je in dit blogbericht. Wil je liever een hele pdf met alles onder elkaar? Dan heb ik hier in mijn Etsy-shop een complete versie van het patroon staan. Deze is alleen in het Engels beschikbaar op dit moment. Ik wens je veel plezier met dit patroon.

Some time ago I wrote about a vest that I was making for the crochet cat. That's now finally ready. It is a pattern that you can adjust if you feel like. You can make the vest longer and you can make the sleeves longer. The pattern of the cat is in this blog post. Do you want to have a pdf-file? I have uploaded a full version in my Etsy-shop, you can find it here. It is is available in US-terms. I wish you lots of fun with this pattern.

Vestje
Als je een langer vastje wilt, herhaal dan toer 9 totdat het vestje lang genoeg is en eindig met toer 13.
1. Haak 31 lossen.
2. 3 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 6 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 8 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 6 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 3 vasten, 1 losse, keer je werk.
3. 4 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 8 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 10 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 8 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 4 vasten, 1 losse, keer je werk.
4. 5 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 10 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 12 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 10 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 5 vasten, 1 losse, keer je werk.
5. 6 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 12 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 14 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 12 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 6 vasten, 1 losse, keer je werk.
6. 7 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 14 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 16 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 14 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 7 vasten, 1 losse, keer je werk.
7. 8 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 16 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 18 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 16 vasten, 3 vasten in de volgende steek, 8 vasten, 1 losse, keer je werk.
8. 10 vasten, sla 18 vasten over, 22 vasten, sla 18 vasten over, 10 vasten, 1 losse, keer je werk.
9-13. Haak 1 vaste in elke steek (42 in totaal), 1 losse, keer je werk. Hecht af aan het einde van de 13e toer. 

Mouwen
Als je lange mouwen wilt, herhaal dan toer 2 totdat de mouw lang genoeg is en eindig met toer 3.
1. Hecht aan de onderkant van een armgat het garen aan en haak 18 vasten rondom, haak 1 halve vaste in de eerste vaste die je haakte, haak 1 losse, keer je werk.
2. Haak 18 vasten rondom, haak 1 halve vaste in de eerste vaste die je haakte, haak 1 losse, keer je werk.
3. Haak 18 vasten rondom, haak 1 halve vaste in de eerste vaste die je haakte, haak 1 losse, hecht af. 

Vest
If you want the vest to be longer, repeat row 9 until the best is long enough and end with row 13.
SC= single crochet
1. Chain 31.
2. 3 SC, 3 SC in the next stitch, 6 SC, 3 SC in the next stitch, 8 SC, 3 SC in the next stitch, 6 SC, 3 SC in the next stitch, 3 SC, 1 chain stitch, turn.
3. 4 SC, 3 SC in the next stitch, 8 SC, 3 SC in the next stitch, 10 SC, 3 SC in the next stitch, 8 SC, 3 SC in the next stitch, 4 SC, 1 chain stitch, turn.
4. 5 SC, 3 SC in the next stitch, 10 SC, 3 SC in the next stitch, 12 SC, 3 SC in the next stitch, 10 SC, 3 SC in the next stitch, 5 SC, 1 chain stitch, turn.
5. 6 SC, 3 SC in the next stitch, 12 SC, 3 SC in the next stitch, 14 SC, 3 SC in the next stitch, 12 SC, 3 SC in the next stitch, 6 SC, 1 chain stitch, turn.
6. 7 SC, 3 SC in the next stitch, 14 SC, 3 SC in the next stitch, 16 SC, 3 SC in the next stitch, 14 SC, 3 SC in the next stitch, 7 SC, 1 chain stitch, turn.
7. 8 SC, 3 SC in the next stitch, 16 SC, 3 SC in the next stitch, 18 SC, 3 SC in the next stitch, 16 SC, 3 SC in the next stitch, 8 SC, 1 chain stitch, turn.
8. 10 SC, skip 18 SC, 22 SC, skip 18 SC, 10 SC, 1 chain stitch, turn.
9-13. Make 1 SC in every stitch (42 in total), 1 chain stitch, turn. Fasten off at the end of row 13. 

Sleeves
If you want the sleeves to be longer, repeat row 2 until the sleeves are long enough and end with row 3.
1. Attach yarn in the lower corner of the arm hole and do 1 SC in each stitch around (18). Make 1 slip stitch in the first SC you made, chain 1, turn. 
2. Make 1 SC in each stitch around (18), make 1 slip stitch in the first SC you made, chain 1, turn. 
3. Make 1 SC in each stitch around (18), make 1 slip stitch in the first SC you made, chain 1, turn, fasten off.


Saturday, September 25, 2021

Sunday, September 19, 2021

Crochet Pumpkin Patterns

Het blijft zo leuk om pompoenen te haken. Ze staan zo vrolijk op tafel en je kunt altijd met de kleuren variëren zodat je iets hebt staan wat helemaal bij je eigen huis past. Ik haakte gisteren een pompoen met de bobbelsteek (links achter op de foto). Dat is zo'n grappig patroontje geworden. Je vindt deze set van drie in mijn Etsy-shop, klik hier om daar naartoe te gaan. De twee patroontjes zonder bobbelsteek vind je trouwens ook gewoon hier op mijn blog. Klik hier om naar het blogbericht met die patroontjes te gaan. De pompoenen die ik gisteren haakte heb ik met een haaknaald 3mm gehaakt, het garen is Ricorumi Spray DK. 
Is het je trouwens opgevallen dat ik de reacties op mijn blog heb uitgeschakeld? Ik kreeg de laatste tijd zoveel spam op mijn blog. Geen idee hoe dat opeens kwam, maar het was niet meer bij te houden. Daarom heb ik de mogelijkheid even uit gezet. Heel erg jammer, want ik vond het altijd leuk om jullie berichtjes te lezen. Maar misschien als ik het over een tijdje weer aan zet dat het beter gaat. Voor nu wens ik je in elk geval een hele fijne dag!

It's so lovely to crochet some pumpkins. Having them on the table in my living room always make me happy, no matter what season it is. I made these pumpkins yesterday, and the one with the bobble stitch is a brand new design (you can see it on the left on the photo). You can find this set of three patterns in my Etsy-shop. Click here to go there. The other two patterns (so the pumpkins without bobble stitch) are also available here on my blog. Click here to go to the blog post where you can find those patterns. The pumpkins I made yesterday were made with a crochet hook size 3mm, the yarn is Ricorumi Spray DK.
By the way, did you notice that I disabled comments on my blog? I was getting so much spam on my blog lately. No idea how that suddenly came about, but it was impossible to keep up. So I turned off the option to react for a while. Too bad, because I always enjoyed reading your messages. But maybe when I turn it on again in a while it will be better. For now I wish you a very nice day!

Saturday, September 18, 2021

Link Your Stuff!

1. Garland by De Breimeisjes
2. Squirrel by Howling Liz
3. Bag by KnoopjesZ Haken
4. Top by Little Treasures

 Welkom en veel plezier bij Link Your Stuff!

Welcome and enjoy the Link Your Stuff link party!

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, September 5, 2021

Bobble Stitch Pillow Free Pattern


 


Het bobbelsteek kussen is af! Ik ben er echt superblij mee. Het patroon is leuk geworden en met de kleurtjes die ik kado had gekregen heb ik nu echt een heel tof en vrolijk kussen erbij. Ik heb het patroon uitgeschreven maar vooralsnog is het alleen in het Engels beschreven. Je vindt het hieronder. Als je een volledige PDF wilt ontvangen dan kun je die hier in mijn Etsy-shop terugvinden. In dit blogbericht vind je nog terug welk garen ik gebruikte. Ik haakte het kussen met een haaknaald 5mm, het kussen is 45x45 groot. Mocht je het gaan haken dan wens ik je veel haakplezier toe!

The bobble stitch pillow is ready! I'm so super happy with it. The pattern of the bobble stitches turned out great and with the bright colors (they were a gift) I have a super cute extra pillow to use. The pattern is available below in English, but if you prefer a PDF-version you can find it here in my Etsy-shop. Go visit this blog post to see what yarn I've used. I made this pillow with a crochet hook size 5mm, the pillow is 45x45cm wide. Happy crocheting!

The pattern

How to make the bobble stitch

Do all of the following steps in the same stitch 
1. Yarn over, hook in stitch, yarn over, pull yarn through stitch, yarn over, pull yarn through first two loops (you now have two loops on your hook).
2. Repeat 1. You now have three loops on your hook.
3. Repeat 1. You now have four loops on your hook.
4. Repeat 1. You now have five loops on your hook.
5. Repeat 1. You now have six loops on your hook.
6. Yarn over, pull yarn through all loops on your hook.
Your bobble stitch is done.

The front of the pillow
Turn after every row.

1. Chain 52 (or a multiple of 4) + 3.
2. Do 1 double crochet in the 3rd stitch from hook, so in chain 52. Do 1 double crochet in all other stitches. (53)
3. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next four stitches, 1 bobble stitch. * Do 1 double crochet in the next five stitches, 1 bobble stitch. *
Repeat what's in between * until you've reached the end of this row. (53)
4. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53). Change color at the end of the row.
5. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53).
6. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53).
7. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next stitch, 1 bobble stitch.
* Do 1 double crochet in the next five stitches, 1 bobble stitch. *
Repeat what's in between * until you've reached the end of this row. (53)
8. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53). Change color at the end of the row.
9. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53).
10. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53).
11. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next four stitches, 1 bobble stitch.
* Do 1 double crochet in the next five stitches, 1 bobble stitch. *
Repeat what's in between * until you've reached the end of this row. (53)
12. Chain 3 (counts as 1 double crochet), 1 double crochet in the next 52 stitches. (53). Change color at the end of the row.
13. Repeat rows 5-12 until the front has the desired lenght.

The back of the pillow
Turn after every row.

1. Chain 52 (or the same amount of chains as the front, so a multiple of 4) + 3.
2. Do 1 double crochet in the 3rd stitch from hook, so in chain 52. Do 1 double crochet in all other stitches of this row. (53)
3. Chain 3, do 1 double crochet in all other stitches of this row. (53)
4. Repeat row 3 until your the back of the pillow has the same amount of rows as the front. (53)

How to assemble

Place the back and the front on top of each other with the right sides facing outside. Attach yarn in a corner. Along the side: do 2 single crochet stitches in all double crochet stitches at the end of all rows. Do single crochet stitches in all stitches of the top and the bottom row. In all corners you do 1 chain stitch.
You can also leave one side open and attach buttons on one side. You don't need button holes, you can use the openings in between two double crochet stitches as button holes.

Saturday, September 4, 2021

Sunday, August 29, 2021

Egyptian Cotton


Een tijdje geleden kreeg ik tien prachtige bollen met Egyptian Cotton in hele mooie kleurtjes. Ik begon meteen met het haken van een deken, maar toen ik al even op weg was had ik zin in een minder groot project. En ik wilde eigenlijk ook een ander patroontje. Dus gisteren ben ik begonnen met een nieuw kussen. Het haakt lekker snel weg met een haaknaald 5mm en de bobbels vind ik altijd leuk om te haken. Het garen gaat er dan wel snel doorheen, want je haakt bij deze bobbelsteek eigenlijk vijf stokjes (die niet af zijn) in een steek. Dus ga maar na hoeveel steken extra dat is in plaats van een gewone rij met stokjes. Maar het is een mooi patroon en leuk om te haken. Het patroon ben ik aan het uitschrijven dus dat zal ik op mijn blog zetten zodra het af is. Ik hoop dat dat volgende week lukt. Ik wens je een fijne zondag!
p.s. dit is het garenpakket wat ik heb, ik heb alleen de Egytian Cotton en niet de Bamboo.

A while ago I received ten beautiful balls of Egyptian Cotton in very pretty colors. I immediately started crocheting a blanket, but after a while I felt like doing a smaller project. And I also wanted a different pattern. So yesterday I started with a new pillow. It is easy to crochet with a 5mm crochet hook and I always like bobble stitches. You need a lot of yarn for a bobble stitch, because with this bobble stitch you actually crochet five double crochet stitches (that are not finished) in one stitch. So you can figure out how many extra stitches that is instead of a regular row of double crochet stitches. But it's fun and I love making it. I am writing out the pattern so I will put that on my blog as soon as it is finished. I hope to have it published next week. I wish you a happy Sunday!
p.s. here's the yarn bundle I have, I only have the Egyptian Cotton and not the Bamboo.

Saturday, August 28, 2021

Saturday, August 21, 2021