Sunday, July 12, 2020

Sunburst Cushion - Free PatternDit kussen ligt al heel lang onafgemaakt op mijn bureau. Ik moest eigenlijk alleen de draden nog wegwerken, maar dat kan zo'n klusje zijn wat ik telkens voor me uit schuif. Daarnet heb ik het gedaan en ik was eigenlijk in een kwartier klaar. Dus waarom het nou twee maanden heeft moeten duren... Het patroon van de granny square vind je hieronder, onder de tweede foto. Het is hetzelfde patroon als dat van deze deken. Voor het haken van een hoes van ongeveer 37 cm breed heb ik negen squares gehaakt die ik ook meteen aan elkaar heb gehaakt volgens deze methode. Daarna heb je een groot vierkant van negen squares, daar haak je nog twee toeren stokjes omheen. Die toeren bestaan telkens uit twee stokjes met daartussen een losse. Als je klaar bent naai je het kussen rondom dicht op deze manier. Het kussen bestaat uit twee kanten zoals je ziet, ik gebruikte voor elke kant andere kleuren maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik haakte dit keer met Paintbox Cotton Aran en een haaknaald 4.5mm. Veel haakplezier gewenst!

This cushion was on my desk for a long time because it was not finished yet. All I needed to do is work away the yarn ends, but that can be a job that I'm so not looking forward too. So I finally did it today, and I was ready in 15 minutes. I really don't know why this had to to wait for two months... 
The pattern (US terms) of the granny squares is below the pictures and below the Dutch pattern. It is the same pattern as the squares of this blanket. You have to make 9 squares for a cushion insert of 37 cm. You will join the squares as you go using this method (this is a Dutch blog, a similar tutorial in English is here). When you have a square of nine squares, you will add another two rounds of double crochet stitches. Those rounds are made of 2 double crochet stitches with 1 slip stitch in between every set. Make a front and a back and close the pillow insert by sewing the squares using this method. I used different colours for each side, but you can use any colour you like. I made this pillow insert with Paintbox Cotton Aran and a crochet hook size 4.5mm. Happy crocheting!


Patroon Sunburst Square

Clustersteek --> de clustersteek is gemaakt van 2 stokjes waarbij je telkens de laatste stap overslaat. Je hebt na het tweede stokje 3 lussen op je naald, sla de draad om je naald en haal de draad door alle drie de lussen tegelijk. Als je nog nooit een clustersteek hebt gehaakt is hier een stap voor stap uitleg:
Sla de draad om de naald, steek de naald in de volgende steek, sla de draad om de naald, haal de draad omhoog (je hebt nu drie steken op de naald), sla de draad weer om de naald en trek de draad door 2 van de 3 steken op de naald (je hebt nu 2 steken op je naald). Sla de draad opnieuw om de naald, steek de naald in dezelfde steek, sla de draad om de naald en haal de draad omhoog (je hebt nu vier steken op je naald), sla de draad om de naald, haal de naald door twee lussen op je naald, sla de draad om de naald, haal de draad door de laatste drie lossen op de naald.

1. Maak een magische ring, haak 2 lossen (tellen niet als een half stokje). Haak 16 halve stokjes in de ring, haak een halve vaste in het eerste halve stokje. Weet je niet hoe je een magische ring haakt? Klik dan hier. Wil je liever niet met een magische ring werken? Haak dan in plaats daarvan 3 lossen en haak de 16 halve stokjes in de eerste losse die je haakte.
2. Haak 2 lossen, haak 1 stokje, haak 1 losse. 
* Haak in de volgende steek een clustersteek, haak 1 losse. * 
Herhaal wat tussen * staat rondom. Haak na de laatste losse een halve vaste in het tweede stokje dat je haakte aan het begin van deze toer (dus niet bovenin de twee lossen, maar in het stokje daarnaast). Wissel daarbij van kleur.
3. Haak 1 halve vaste in de volgende 1-losse-opening. Haak 3 lossen (telt als 1 stokje), haak 1 stokje in dezelfde opening, haak 1 losse. Haak 2 stokjes in de volgende 1-losse-opening, haak 1 losse.
De volgende 1-losse-opening is een hoek: haak 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes in die 1-losse-opening.
* Haak dan 1 losse en in de volgende 1-losse-opening weer 2 stokjes. * Herhaal de vorige stap nog een keer en haak dan weer een hoek. Blijf dit alles herhalen tot je rond bent. Haak dan na de laatste losse een halve vaste bovenin de derde losse (het eerste stokje dus) die je haakte aan het begin van deze toer. Haak dan een halve vaste in het volgende stokje en in de daarnaast gelegen 1-losse-opening.
4. Herhaal nu de vorige toer door telkens in de 1-losse-openingen twee stokjes te haken met daartussen 1 losse. De hoeken zijn ook telkens hetzelfde: 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes.
5. In deze toer doe je weer hetzelfde, alleen ga je nu de squares aan elkaar haken. Zie boven voor een link naar een duidelijke uitleg hoe dat moet.

Pattern Sunburst Square

Cluster stitch --> the cluster stitch is two DC's of which you skip the last step. Then do yarn over and pull through the last three loops on your hook. If you have never made a cluster stitch, here's how to do it step by step:
Yarn over hook, yarn in next stitch, yarn over, pull yarn up (you now have 3 loops on your hook), yarn over, pull yarn through 2 of the 3 loops on you hook (you now have 2 loops on you hook). Yarn over again, place hook in the same stitch as before, yarn over, pull yarn up (you now have 4 loops on your hook), yarn over, pull yarn through 2 loops on your hook, yarn over, pull yarn through 3 loops on your hook.

1. Make a magic ring, chain 2 (they don't count as a HDC). Make 16 HDC in the ring, make a slip stitch in the first HDC you made.
Note: if you don't know how to make a magic ring, click here. If you don't want to use a magic ring, do the following: Chain 3, make 16 HDC in the first chain you made.
2. Chain 2, make 1 DC, chain 1. 
* Make 1 clusterstitch in the next stitch, chain 1. * 
Repeat around what's in between *. After the last chain stitch: make 1 slip stitch in the first DC you made at the beginning of this row (so not in the second chain, but in the DC next to it). Change colour while doing so.
3. Make 1 slip stitch in the next chain-1-space. Chain 3 (count as the first DC), make 1 DC in the same space, chain 1. Make 2 DC in the next chain-1-space, chain 1.
The next chain-1-space is a corner: make 2 DC, chain 2, make 2 DC in that chain-1-space.
* Make 1 chain stitch, make 2 DC in the next chain-1-space.* Repeat what's in between * once.
Make another corner. Repeat the previous steps around, and end this row with a slip stitch in the third chain (so the first DC) that you made at the beginning of this row. Make another slip stitch in the next DC and in the next chain-1-space.
4. Repeat the previous row by making 2 DC's in every chain-1-space with 1 slip stitch in between. The corners are the same: 2 DC, chain 2, 2 DC in the same space.
5. Make another row just like row 4 but this time you start joining the squares. See above for a link to a clear tutorial.Saturday, July 11, 2020

Sunday, July 5, 2020

Crochet Boxy Fox

Vosjes haken vind ik altijd leuk. Ik haakte er al een heleboel maar deze versie haakte ik voor het eerst. Het is een gratis patroon ontworpen door Erica van de website 5 Little Monsters. Je vindt het gratis (Engelse) patroon hier op de website van Fairfield World. Klik hier om meer gratis patronen te zien. 
Ik haakte deze vos met Phildar Phil Coton 3 (kleuren Gold en Perle) en een haaknaald 3mm.

I always love making foxes. I made a few of them already but this version I hadn't made before. The pattern is a design by Erica from the website 5 Little Monsters. You can find the free (English) pattern here on the website of Fairfield World. Click here to see more free patterns. 
I made this fox with Phildar Phil Coton 3 (colors Gold and Perle) and a crochet hook size 3mm.

Saturday, July 4, 2020

Link Your Stuff!

1. Guban Jumper by Ginx Craft
2. Ming the Cat by Howling Liz
3. Knorretje by StudioVierVandaag
4. Shawl by HobbyLoes
Welkom en veel plezier bij deze nieuwe Link Your Stuff!

Welcome and enjoy this new Link Your Stuff link party!

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, June 28, 2020

Crochet Cat - Free Pattern


Vorige week begon ik met twee poten, en ik wist eigenlijk nog niet wat ik er van wilde maken. Maar al doende kwam er een kat uit mijn haaknaald gekropen. Het patroon is vrij simpel. Ik gebruikte 1 bol Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow en 1 bol Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White. Ik haakte met een haaknaald 3.5mm en voor de ogen gebruikte ik 6mm veiligheidsoogjes. Voor de neus en het roze streepje op de wangen gebruikte ik restjes garen (Paintbox Yarns Cotton DK in de kleuren Slate Grey en Blush Pink). De kat is ongeveer 29cm lang. Het patroon vind je hieronder. 
Het zonnetje haakte ik al een tijdje geleden met hetzelfde garen als waar ik nu de kat van haakte. Dat is een gratis patroon van Flo and Dot wat je hier kunt downloaden. Ik wens je veel haakplezier toe!

Last week I started making a set of legs, and I wasn't sure yet what to make of it. But while crocheting a cat came out of my crochet hook. The pattern is pretty simple. I used 1 ball of Paintbox Yarns Cotton DK in the color Mustard Yellow and 1 ball of Paintbox Yarns Simply DK in the color Champagne White. I used a crochet hook size 3.5mm and for the eyes I used 6mm safety eyes. For the nose and the pink stripe on the cheeks I used scraps of yarn (Paintbox Yarns Cotton DK in the colors Slate Grey and Blush Pink). The cat is approximately 29cm high.  The pattern is below (scroll down for English pattern). 
I made the sun some time ago with the same yarn that I now used for the cat. It is a free pattern by Flo and Dot and you can download it here. Happy crocheting!

Patroon
Benen, lijfje en hoofd.
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. Je begint het met haken van het eerste been. Je begint met de voet. Begin met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White.
1. Haak 7 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 7 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (14)
3-5. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (14) 
Wissel nu naar Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow. Als je niet weet hoe je van garen/kleur moet wisselen, klik dan hier voor een tutorial. 
6-36. Haak 1 vaste in elke steek rondom.
Hecht af na het eerste been. Haak een tweede been maar hecht niet af. Je gaat nu het lijfje maken en haakt daarvoor beide benen aan elkaar. Dat doe je als volgt.
1. Haak 1 vaste in elke vaste van het eerste been, haak daarna 1 vaste in elke vaste van het tweede been. De benen zitten nu aan elkaar en je hebt als je het goed gedaan hebt 28 vasten rondom.
2-16. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (28)
17. * Haak 2 vasten, minder. * Herhaal totdat je rondom 18 steken hebt. (18)
18. * Haak 1 vaste, minder. * Herhaal rondom. (12)
19. Minder rondom. (6)
Wissel nu naar Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White. Je gaat nu het hoofd maken.
1. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (6)
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal rondom. (18)
4. * Haak 2 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (24)
5. * Haak 3 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (30)
6. * Haak 4 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (36)
7. * Haak 5 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (42)
8. * Haak 6 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (48)
9. * Haak 7 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (54)
10. * Haak 8 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (60)
11-15. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (60)
16. * Haak 8 vasten, minder. * Herhaal rondom. (54)
17. * Haak 7 vasten, minder. * Herhaal rondom. (48)
18. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (48)
19. * Haak 6 vasten, minder. * Herhaal rondom. (42)
20. * Haak 5 vasten, minder. * Herhaal rondom. (36)
21. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (36)
22. * Haak 4 vasten, minder. * Herhaal rondom. (30)
23. * Haak 3 vasten, minder. * Herhaal rondom. (24)
24. * Haak 2 vasten, minder. * Herhaal rondom. (18)
Bevestig nu de veiligheidsoogjes. Bevestig deze tussen toer 16 en toer 17. Laat tussen de oogjes 7 steken zitten.
25. * Haak 1 vaste, minder. * Herhaal rondom. (12)
26. Minder rondom. (6) Hecht af en werk de draden weg.
Naai nu met een naald en Paintbox Yarns Cotton DK in de kleuren Slate Grey en Blush Pink een neusje en een blos op de wangen. 

Oren (haak er twee)
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. 
Je haakt de oren met Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow
1. Haak 6 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 7 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal rondom. (18)
4-7. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af en laat een lange draad zitten waarmee je de oren aan het hoofd vast naait. Naai de oren in het midden van het hoofd tegen elkaar aan.

Armen (haak er twee)
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. 
Begin met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White.
1. Haak 6 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 6 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (12)
3-5. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (12) 
Wissel nu naar Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow. Als je niet weet hoe je van garen/kleur moet wisselen, klik dan hier voor een tutorial. 
6-36. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af en laat een lange draad zitten waarmee je de armen aan het lijfje vast naait. Naai de armen op het lijfje ongeveer twee toeren vanaf het hoofd. Vul de armen niet te stevig op.

Sjaal
Bij het haken van de sjaal keer je je werk aan het einde van elke toer.
Je haakt de sjaal met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White
1. Haak 6 lossen, keer je werk.
2. Haak een half stokje in de tweede losse vanaf de naald, haak in de overige drie steken ook een half stokje. Keer je werk.
3. Haak 2 lossen (deze tellen als het eerste halve stokje), haak in de overige vier steken ook een half stokje. 
4. Herhaal toer 3 tot je de sjaal lang genoeg vindt. Ik haakte in totaal 50 toeren. Hecht af als de sjaal lang genoeg is en werk alle draden weg.

Pattern

Abbreviations
SC = single crochet (US terms)
HDC = half double crochet
DEC = decrease
INC = increase

Legs, body and head.
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. You will start making the first leg. The first part if the foot. Start with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White.
1. Make 7 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 7 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. Increase around. (14)
3-5. 1 SC in each stitch around. (14) 
Change to Paintbox Yarns Cotton DK, color Mustard Yellow. If you don't know how to change yarn/color, click here for a tutorial.
6-36. 1 SC in each stitch around.
Fasten off. Make the second leg but don't fasten off at the end. Continue making the body by following the next steps of this pattern. 
1. 1 SC in each stitch around of the first leg you made, then make 1 SC in each stitch of the second leg. If you've done right both legs are now attached to one another and you now have 28 stitches around. 
2-16. 1 SC in each stitch around. (28)
17. * 2SC, DEC. * Repeat until you have 18 stitches around. (18)
18. * 1SC, DEC. * Repeat around. (12)
19. DEC around. (6)
Change to Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White. You'll now start with the head.
1. 1 SC in each stitch around. (6)
2. INC around. (12)
3. * 1 SC, INC. * Repeat around. (18)
4. * 2 SC, INC. * Repeat around. (24)
5. * 3 SC, INC. * Repeat around. (30)
6. * 4 SC, INC. * Repeat around. (36)
7. * 5 SC, INC. * Repeat around. (42)
8. * 6 SC, INC. * Repeat around. (48)
9. * 7 SC, INC. * Repeat around. (54)
10. * 8 SC, INC. * Repeat around. (60)
11-15. 1 SC in each stitch around. (60)
16. * 8 SC, DEC. * Repeat around. (54)
17. * 7 SC, DEC. * Repeat around. (48)
18. 1 SC in each stitch around. (48)
19. * 6 SC, DEC. * Repeat around. (42)
20. * 5 SC, DEC. * Repeat around. (36)
21. 1 SC in each stitch around. (36)
22. * 4 SC, DEC. * Repeat around. (30)
23. * 3 SC, DEC. * Repeat around. (24)
24. * 2 SC, DEC. * Repeat around. (18)
Attach the safety eyes between rows 16 and 17. Leave 7 stitches between both eyes.
25. * 1SC, DEC. * Repeat around. (12)
26. DEC around. (6) Fasten off and work away all yarn ends.
Use Paintbox Yarns Cotton DK (Slate Grey en Blush Pink) to sew a nose and a blush on both cheeks. 

Ears (make two)
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. 
Je haakt de oren met Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow
1. Make 6 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 6 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. Increase around. (12)
3. * 1 SC, INC. * Repeat around. (18)
4-7. 1 SC in each stitch around. Fasten off and leave a long tail for sewing the ears to the head. Sew the ears on top of the head.

Arms (make two)
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. 
Start with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White.
1. Make 6 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 6 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. INC around. (12)
3-5. 1 SC in each stitch around. (12) 
Change to Paintbox Yarns Cotton DK, color Mustard Yellow. If you don't know how to change yarn/color, click here for a tutorial.
6-36. 1 SC in each stitch around. Fasten off and leave a long tail for sewing the arms to the body. Sew the arms to the body about two rows from where the head starts. Don't put too much stuffing in the arms.

Scarf
While making the scarf you have to turn at the end of each row.
Make the scarf with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White
1. Chain 6, turn your work.
2. Make 1 HDC in the second chain from your hook. Make a HDC in every other stitch as well. Turn. (5)
3. Chain 2 (counts as the first HDC), make 1 HDC in every other stitch. (5) 
4. Repeat row 3 until your scarf is long enough. I made 50 rows in total. Work away all yarn ends once your scarf is long enough. 

Sunday, June 14, 2020

Goofy Giraffe


Het gebeurt heel vaak dat ik een patroon download en opsla in mijn Iphone bibliotheek. Als ik dan op vakantie ben, dan maak ik vaak knuffels van de patroontjes in die bibliotheek. Dat ging ook zo met deze giraffe. Als er in een patroon geen foto staat, dan zoek ik die foto eigenlijk nooit op, tenzij ik echt niet begrijp wat ik moet doen. Dus ik maakte deze giraffe en ik dacht zeker te weten dat wat ik deed goed was. Ik naaide dus alle onderdelen aan elkaar, behalve de hoorntjes. Ik weet niet waarom ik die nou vergeten ben, maar het is duidelijk dat ze ontbreken. En een paar minuten geleden, toen ik de link nodig had naar het patroon, toen zag ik de foto voor het eerst weer. En toen zag ik dat ik een hele domme fout had gemaakt: ik heb het hoofd achterstevoren op het lijfje geplaatst! Nou in elk geval, het is een hele vrolijke giraffe en ik weet zeker dat je het patroon geweldig vind dus ik ga de foto van mijn giraffe gewoon boven deze post zetten ook al klopt zijn hoofd niet helemaal. Klik hier om te zien hoe de giraffe er wel uit moet zien en download dan meteen het gratis patroon want het is echt heel leuk om te maken. Ik haakte deze giraffe met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 3mm.

It happens very often that I download a pattern and put it in my Iphone library. When I'm on holiday, I make a lot of toys using my Iphone library. And that's exactly what I did when I made this giraffe. If a pattern doesn't have a photo, I usually don't look it up unless I really don't know what to do. So when I made this giraffe, I was pretty sure what to do. So I assembled all part except the horns. I don't know why I forgot them but obviously I did. And just minutes ago I needed the link for the very cute pattern to paste in this blog post, and that's when I saw the picture for the first time. And I noticed I made a really silly mistake: I place the head on the body facing backwards! Well anyway, it is a very cheerful giraffe and I'm sure you'll love the pattern so I'm going to post my giraffe above this post even though his head is all wrong. Go here to see what the giraffe is supposed to look like and download the free pattern because it really is a very lovely pattern. I made this giraffe with Phildar Phil Coton 3 and a crochet hook size 3mm.

Saturday, June 13, 2020

Link Your Stuff!


1. Crochet dog by Lalka Crochetka
2. Bookmark by De Breimeisjes
3. Cactus Pillow by Little Treasures
4. Pig pouch by Lila Laune Traume
Welkom bij deze nieuwe Link Your Stuff! Het lukt me vandaag niet goed om Link Your Stuff op mijn blog te krijgen, maar als je hier klikt kun je toch meedoen en alle linkjes bekijken. Ik hoop dat het volgende week weer opgelost is. Een fijn weekend gewenst!
p.s. het is toch gelukt om het ook hieronder zichtbaar te krijgen! :-)

Welcome at the new Link Your Stuff link party! Today I'm having some trouble getting the link party on my blog, but if you click here you can add and view all links. I hope to have it solved next week. Have a lovely weekend!
p.s. I managed to get in on my blog as well! :-)

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, June 7, 2020

Crochet Cactus Pincushion

Het is begrijpelijk maar ook heel erg jammer dat grote evenementen de komende tijd niet doorgaan. Ik had er een aantal op de agenda staan en het enige wat ik kan doen is hopen dat ze in 2021 wel gewoon doorgaan. Zoals bijvoorbeeld de Knitting & Stichting Show die ik in Londen altijd bezocht. Ik geef daar al een aantal jaar workshops en dat doe ik met heel veel plezier. Tijdens de laatste show heb ik een workshop cactus speldenkussen haken gegeven. Het patroontje van het cactus speldenkussen op de foto vind je hieronder. Het is een makkelijk en leuk patroontje. Kleine potjes kun je vinden bij ieder tuincentrum. Veel haakplezier gewenst!

It is understandable but also a pity that major events will not take place in the near future. I had some on the agenda and the only thing I can do is hope that they will return in 2021. Like for example the Knitting & Stitching Show that I always visited in London. I've been teaching crochet there for a number of years and I've always loved doing that. During the last show I gave a workshop on how to crochet a cactus pincushion. The pattern of the cactus pincushion on the picture can be found below. It is an easy and nice pattern. Small pots can be found at every garden centre. Have fun crocheting!

Patroon gehaakte cactus
Materialen: 1 bol groen garen (ik gebruikte Paintbox Yarns Cotton DK), een restje garen in een vrolijke kleur om het bloemetje te haken en een haaknaald 3.5mm.

1. Haak 13 lossen. Keer je werk.
2. Sla de eerste losse over, haak in elk van de overige 12 lossen 1 vaste. Als je dat gedaan hebt haak je weer 1 losse. Deze losse wordt ook wel de ‘keerlosse' genoemd. Keer je werk.
3. Haak in de achterste lus van elke vaste een vaste. Als je alle vasten gehad hebt haak je weer een keerlosse. Keer je werk.
4. Herhaal nu toer 3 tot je een rechthoekig lapje hebt. Hecht af door de naald uit de lus te nemen. Knip de draad los van de bol, zorg dat je een lang stuk draad afknipt (zo’n 25 cm). Trek de draad door de lus. Gebruik de draad om de zijkant en de bovenkant van de cactus dicht te maken. Neem nog een stuk draad en maak ook de onderkant dicht. Vul de cactus op voordat je de cactus helemaal dicht naait. Haak een bloemetje en naai dat op de bovenkant.

Patroon gehaakte bloem
1. Haak 5 lossen, haak 1 halve vaste in de eerste losse. Je hebt nu een ketting van vijf lossen in de vorm van een ringetje.
2. * Haak 2 lossen, haak 2 dubbele stokjes in de ring, haak 2 lossen, haak een halve vaste in de ring. * Herhaal wat tussen * staat nog twee keer en hecht af. Naai het bloemetje bovenop de cactus en zet de cactus in een pot. Je cactus speldenkussen is af!

Pattern crochet cactus pincushion (US terms)
Materials: 1 ball of green cotton (I used Paintbox Yarns Cotton DK), scraps of yarn in a fun colour to make the flower and a crochet hook size 3.5mm.
1. Chain 13, turn.
2. Skip the first chain, make 1 single crochet in every other chain. (12) Chain 1, turn.
3. Make 1 single crochet in the back loops of every single crochet of the previous row. Chain 1, turn.
4. Repeat row 3 until you have a rectangle. Fasten off and leave a long tail for sewing. Take a sewing needle and close the side, the top and the bottom of the rectangle. Don't forget to stuff before you close the bottom. Make a little flower (see below) and sew it on top of the cactus. 

Pattern crochet flower
1. Chain 5, 1 slip stitch in the first chain. You now have a ring of chain stitches.
2. * Chain 2, make 2 treble crochet in the ring, chain 2, 1 slip stitch in the ring. * Repeat what's in between ** two more times. Sew the flower on top of the cactus and place the cactus in a small garden pot. Your cactus pincushion is finished!

Saturday, June 6, 2020

Wednesday, June 3, 2020

Long-legged Fox

De vos waar ik lang geleden aan begon is al een tijdje af maar ik had het nog niet hier laten zien. Ik wilde een foto maken in de grote rieten mand maar die bleek al bezet te zijn. Daarom staan ze nu samen op de foto. Het gratis patroon van de vos vind je hier. Een fijne dag vandaag!

The fox that I started making some time ago is finished. I didn't show him on my blog yet, so here it is. I wanted to make a picture of the fox in the large basket but that was already taken. So now they're on the picture together. The free pattern of the fox is here. Have a happy day!

Sunday, May 31, 2020

Collection of toys

Ik vind het altijd zo gezellig om een hele verzameling amigurumi op de foto te zetten. Over de knuffels op deze foto heb ik al eerder geblogd. Van alle knuffels zijn patroontjes beschikbaar, ik zal hier even de linkjes plaatsen naar de blogberichten: de bij, de krab, de octopus, de kat, de teckel, de konijntjes, de muis en de uil. Ik wens je een fijne zondag!

I always love to make a picture of a bunch of amigurumi because they look so cute with so many. I've already blogged about the toys on the photo and there's a pattern available of every toy. I'll post the links to the blog posts so you can find them: the bee, the crab, the octopus, the cat, the dachshund, the bunnies, the mouse and the owl. Happy Sunday!

Saturday, May 30, 2020

Link Your Stuff!

1. Mandala by My World of Colours
2. Cactus brooch by Little Treasures
3. Watermelon keychain by Marikari
4. Purse by Rusyena
Vorige week ging er even iets mis bij Link Your Stuff waardoor je maar heel kort mee kon doen. Ik kon het helaas niet meer herstellen maar deze week is alles weer zoals het zou moeten zijn. Ik wens je veel plezier en een fijn weekend!

Last week something went wrong at Link Your Stuff. It was only possible to add your link for a very short period of time and I couldn't fix it. But today everything is normal again. I wish you lots of fun and a happy weekend!


You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Wednesday, May 27, 2020

Free patterns

Had je het patroontje van de gehaakte hartjes gedownload? Dan heb je op de laatste pagina misschien de foto gezien met deze patroontjes. Dit zijn allemaal gratis patroontjes. Drie ervan zijn door mij gemaakt en eentje is een ontwerp van DutchLittleDots. Als je op ananas, theelichthouder, appel of deken klikt kom je bij de blogberichten met (link naar) de patroontjes uit. Veel plezier!

Did you download the crochet hearts pattern? Then maybe you noticed the picture of these patterns on the last page. These are all free patterns. Three of them are my own designs, one of them is designed by DutchLittleDots. If you click pineapple, tealight cover, apple or blanket you will go to the blog post with the (links to) the free patterns. Enjoy!

Sunday, May 24, 2020

Crochet Fox and Cat

Het schattige patroon van het vosje van Lanukas had ik al vaker gezien, maar toen ik er aan begon had ik niet gezien dat ik helemaal niet zo veel garen meer had in deze kleur. Dus toen ik het lijfje af had bleek ik niet genoeg meer te hebben om het hele vosje te haken. Daarom heb ik er maar een poes van gemaakt. Wil je het vosje maken? Het gratis patroon staat hier op de blog van Lanukas en hier op Ravelry. Ik haakte deze met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 3mm.

The fox pattern by Lanukas is so cute and I'd seen it a few times. But when I started it I didn't notice that I didn't have too much orange yarn. So when I finished the body I didn't have enough yarn to finish the fox so I turned it into a cat. The free pattern is here on Lanukas blog and here on Ravelry. I made this one with Phildar Phil Coton 3 and a crochet hook size 3mm.

Wednesday, May 20, 2020

Crochet Mini Bunny

Een hele tijd geleden haakte ik een heel klein konijntje. Het patroontje schreef ik alleen in het Engels uit. Je vindt het onderaan dit blogbericht. Ik wens je een fijne dag!

A long time ago I made this really small bunny. I wrote down the pattern in English (US terms). You can find it below. Have a lovely day!

What you need to make the bunny
- 1 ball of the following colors of Phildar Phil Coton 3: color 39 (Faience), color 42 (Piscine), color 9 (Mercure), color 32 (Ecru) and just a small piece of pink yarn for the nose. If you want to use another yarn, you can try Catania or Katia Amigurumi.

- A crochet hook size 3mm. 
- A pair of 6mm safety eyes. 
- A sewing needle. 
- A pair of scissors. 
- Fyberfill to fill the head.

Crochet pattern
Ears (make 2) 
Turn after every row, make the ears with color Piscine. 
1. Chain 7. 
2. 6SC, chain 1. 
3. 6SC, chain 1. 
4. 6SC, chain 1. 
5. 6SC, chain 1. 
6. 6SC, chain 1. 
7. SC1, skip one stitch, SC2, skip one stitch, SC1, chain 1. 
8. SC4, chain 1. 
9. SC4, chain 1. 
10. Skip one stitch, SC1, skip one stitch, SC1, chain 1. 
11. SC2, chain 1 
12. Skip one stitch, SC1. 
13. Chain 1. 
14. Go down along the side of the ear. Make 10SC in total. 
15. In the next opening (if everything went well this is the first chain you did in row 1) SC3. 
16. SC5. 
17. SC3 in the next stitch. 
18. Go up along the side of the ear. Make 10SC in total. 
19. 1SL ST in the next stitch. Fasten off. 

Head 
Make the head with color Piscine. Don't turn after every row, work in a spiral. 
1. SC6 in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, do this: chain 2, do 6SC in the first chain you made. Do you want to know how to make a magic ring? Go here for a tutorial: http://annemarieshaakblog.blogspot.nl/2011/11/how-to-make-magic-ring.html 
2. SC2 in every SC. (12) 
3. SC2 in the first SC, SC1 in the next SC. Repeat around. (18) 
4. SC2 in the next SC, SC2 in the next two stitches. Repeat around. (24) 
5. SC2 in the first SC, SC3 in the next three stitches. Repeat around. (30) 
6. SC30. 
7. SC30. 
8. SC30. 
9. SC30. 
10. SC30. 
11. SC3, DEC. Repeat around. (24) 
12. SC2, DEC. Repeat around. (18) 
13. SC1, DEC. Repeat around. (12) Attach the safety eyes and fill the head with fyberfill. 
14. DEC around. (6) Fasten off. 

Legs (make 2) and the body 
Start with color Faience. Make the first leg and fasten off after row 9. 
1. 3SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, do this: chain 2, do 3SC in the first chain you made. Do you want to know how to make a magic ring? Go here for a tutorial: http://annemarieshaakblog.blogspot.nl/2011/11/how-to-make-magic-ring.html 
2. INC around. (6) 
3. 6SC. 
4. 6SC. Change color to Piscine.
5. 6SC. 
6. 6SC. 
7. 6SC. 
8. 6SC. 
9. 6SC. Fasten off when you've finished the first leg. Start with the second leg and don't fasten off after row 9 but go ahead with row 10.
10. You will now join the legs so just do 1SC in each stitch of the first leg, and then 1SC in each stitch of the second leg. You do 12SC in total. Change color to Mercure.
11. 1SC in each stitch around. Change color Ecru. 
12.1SC in each stitch around. Change color Mercure. 
13. 1SC in each stitch around. Change color Ecru. 
14. 1SC in each stitch around. Change color Mercure. 
15. 1SC in each stitch around. Change color Ecru. 
16. Decreasy like this: * 1SC, skip the next stitch. * Repeat what's in between * around. (6) 
Fasten off. I didn't fill the body with fyberfill. 

Arms 
Start with color Piscine.
1. 3SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, do this: chain 2, do 4SC in the first chain you made. Do you want to know how to make a magic ring? Go here for a tutorial: http://annemarieshaakblog.blogspot.nl/2011/11/how-to-make-magic-ring.html 
2. INC around. (6) 
3. 6SC. Change color Faience. 
4. 6SC. 
5. 6SC. 
6. 6SC Sew the arms on the body and sew the body to the head. 
Make a nose with scraps of pink yarn.

Sunday, May 17, 2020

Willbe O'key

Mijn Willbe O'key is af! Ik vind het een supervrolijke pop en ik heb er echt met veel plezier aan gewerkt. In het begin moest ik wel even puzzelen, want het Nederlandse patroon riep hier en daar wat vragen op. Maar toen ik het eenmaal in de gaten had ging het als een speer. Wil je Willbe O'key ook maken? Kijk dan even in mijn vorige blogbericht (klik hier) want daar vind je alle informatie over het (gratis) patroon. Ik haakte mijn Willbe O'key met Paintbox Yarns Cotton DK en een haaknaald 3mm.

My Willbe O'key is ready! I think it is a super happy doll and it was so much fun working on it. In the beginning I had to do some puzzling, as the Dutch pattern was not always very easy to follow. But as soon as I was well on my way I just kept going and it all went very smooth. Do you want to make your own Willbe O'key? Check my previous blog post (click here) as I've shared the links to the (free) pattern there. I made my Willbe O'key with Paintbox Yarns Cotton DK and a crochet hook size 3mm.


Saturday, May 16, 2020

Tuesday, May 12, 2020

Willbe O'key

Weet je wat ik aan het maken ben? Ik maak Willbe O'key. Een hele leuke, lieve pop bedacht door De Estraperlo. Je kunt er alles over lezen hier op haar blog. Daar kun je ook het patroon downloaden. Dat kan trouwens ook op Ravelry in de talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. En sinds gisteren kun je via de facebookgroep van Katia meedoen met de CAL van Willbe O'key. Als je nog niks te doen had deze week kun je dus nog gauw aan de slag. Ik haak Willbe trouwens met een haaknaald 3mm en Paintbox Yarns Cotton DK, dat vind je hier. Ik ga gauw verder!

Can you guess what I'm making? I'm making Willbe O'key. A very fun, cute doll that was designed by De Estraperlo. You can read all about it on her blog and you can download the pattern from there. You can also download the pattern on Ravelry in various languages: Dutch, English, French, Italian and Spanish. And yesterday the CAL of Willbe O'key started in the Facebook-group by Katia. So if you had no plans for this week this might be something for you. I'm making my Willbe with a crochet hook size 3mm and Paintbox Yarns Cotton DK, available here. So I'm going now, continue working on my Willbe!

Sunday, May 10, 2020

Crochet Hearts Pattern


Inmiddels heb ik het patroon van het hartje uitgeschreven. Je vindt het hieronder maar je kunt het ook als PDF-bestand downloaden via Ravelry (klik hier), via LoveCrafts (klik hier) of via Google Drive (klik hier). Ik hoop dat je heel veel hartjes gaat haken, misschien nog wel voor Moederdag. Ik wens je veel haakplezier toe. Mocht je trouwens meer haakpatronen zoeken, dit patroon is ook gedeeld op AllFreeCrochet (klik hier). Hier vind je nog veel meer gratis patroontjes, dus het is zeker een bezoekje waard.

So I wrote down the heart pattern of the crochet heart. You can find it below but it is also available as a PDF-file via Ravelry (click here), LoveCrafts (click here) or via Google Drive (click here). I hope you'll make many hearts, perhaps for Mothers Day. Happy crocheting! If you are looking for more free patterns, this patterns was shared at AllFreeCrochet (click here). You can find many more free patterns on that website so it is worth a visit.

PATROON HARTJES
Ik haakte deze hartjes met Paintbox Yarns Cotton Aran en een haaknaald 3.5mm.
 1. Haak 4 lossen.
 2. In de eerste losse die je haakte haak je achter elkaar: 3 dubbele stokjes, 3 stokjes, 1 dubbel stokje, 3 stokjes, 3 dubbele stokjes, 2 lossen, 1 halve vaste.
 3. Haak 3 lossen.
 4. Haak 3 vasten bovenin het eerste dubbele stokje van de vorige rij.
 5. Haak 3 vasten in het tweede dubbele stokje van de vorige rij.
 6. Haak 1 vaste in elk van de volgende vier steken.
 7. In het dubbele stokje in de onderste punt van het hartje haak je achtereenvolgens: 1 vaste, 1 dubbel stokje, 1 vaste.
 8. Haak 1 vaste in elk van de volgende vier steken.
 9. Haak 3 vasten in het volgende dubbele stokje van de vorige rij.
 10. Haak 3 vasten in het volgende dubbele stokje van de vorige rij.
 11. Haak 3 lossen. Haak 1 halve vaste in het midden. Hecht af.
PATTERN CROCHET HEARTS
I made these hearts with Paintbox Yarns Cotton Aran and a crochet hook size 3.5mm.
 1. Chain 4. 
 2. Do the following in the first chain you made: 3 treble crochet, 3 double crochet,
  1 treble 
  crochet, 3 double crochet, 3 treble crochet, chain 2, 1 slip stitch. 3. 
 3. Chain 3. 
 4. Do 3 single crochet in the first treble crochet of the previous row. 
 5. Do 3 single crochet in the 2nd treble crochet of the previous row.
 6. Do 1 single crochet in each of the next four stitches. 
 7. In the treble crochet that’s actually the bottom/point of the hearts: 1 single crochet, 1
 8. double crochet, 1 single crochet. 
 9. Do 1 single crochet in each of the next four stitches. 
 10. Do 3 single crochet in the next treble crochet of the previous row. 
 11. Do 3 single crochet in the next (last) treble crochet of the previous row.
 12. Chain 3. Do 1 slip stitch in the middle. Fasten off.

Saturday, May 9, 2020

Link Your Stuff!

1. Granny Bag by Yuregiminiklimi
2. Soap Cozy by EyeLoveKnots
3. Flower wreath by Franciens Haakwerk
4. Cat pillow by Simply Jaimee
Leuk dat je er weer bent! Deze week een aantal hele kleurrijke projecten in de spotlight. Zijn ze niet mooi? Klik op de links onder de foto om naar de blogs van de maaksters te gaan. Vandaag weer een nieuw link feestje, ik heb er zin in en ik hoop jij ook. Heb je van de week mijn hartjes op Facebook gezien? Er kwamen zoveel reacties op mijn vraag of ik het patroon moest delen. Daarom ga ik vandaag aan de slag en het uitwerken. Morgen vind je het dan op mijn blog. Voor nu wens ik je veel plezier met Link Your Stuff!

Nice to have you back! This week a number of very colorful projects in the spotlight. Aren't they beautiful? Click on the links below the picture to go to the blogs of the creators. Today another link party, I'm looking forward to it and I hope you are too. Have you seen my hearts on Facebook this week? There were so many responses to my question if I should share the pattern. That's why I'm going to write down the pattern today. Tomorrow you'll find it on my blog. For now I wish you a lot of fun with Link Your Stuff!


You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

Sunday, May 3, 2020

Crochet Crab

Bij het opruimen van mijn garen kwam ik zoveel rode bolletjes tegen. Daarom ben ik maar op zoek gegaan naar haakpatroontjes waar je rode wol voor nodig hebt. Ik bedacht dat een krab in elk geval rood is, dus dat was een goed eerste project. Dit schattige krabje haakte ik aan de hand van het gratis patroon dat ik hier vond op de website van RepeatCrafterMe. Ik haakte met Phildar Phil Coton 4 en een haaknaald 3.5mm. Ik denk dat je dezelfde pootjes ook goed kunt gebruiken voor een wat groter lijfje. Misschien dat ik dat nog eens ga proberen. Misschien wel aan de hand van het patroontje van het lijfje van deze spin, die trouwens ook best veel op een krab lijkt, vind je niet? Als je trouwens suggesties hebt voor projecten die ik met rood garen kan haken, laat het me dan vooral weten via een reactie hieronder. Een fijne zondag gewenst!

When I was cleaning up my yarn stash, I came across a lot of red balls of cotton. So that's why I started looking for crochet projects that need red cotton. The first thing I thought of was a crab, so that was a great first project. I crocheted this cute crab using the free pattern I found here on the website of RepeatCrafterMe. I crocheted it with Phildar Phil Coton 4 and a crochet hook 3.5mm. I think you can use the same legs for a bigger body as well. Maybe I'll try that later on. Perhaps I'll use the pattern of the body of this spider, which also looks a lot like a crab, don't you think? By the way, if you have any suggestions for projects that I can crochet with red yarn, please let me know by leaving a comment below. Have a nice Sunday!

Saturday, May 2, 2020