Wednesday, September 28, 2022

Crochet Shrug


Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Toen ik onlangs een paar prachtige bollen wol Pappagallo wol (Lana Grossa) kreeg wist ik meteen wat ik wilde maken. Een shrug stond al langer op mijn verlanglijstje en deze bollen vond ik er ideaal voor, dus ik ben meteen aan de slag gegaan. Een shrug haken is ontzettend leuk en niet moeilijk om te doen. Het haken met bollen wol met kleurverloop vind ik sowieso altijd leuk om te doen, omdat het echt een verrassing is hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Tijdens het haken kijk ik al uit naar het volgende kleurtje dat tevoorschijn komt, en met deze vier bollen had ik dus genoeg om naar uit te kijken tijdens het haken. Omdat het zo'n leuk project is om aan te werken heb ik hieronder een werkbeschrijving gezet. Het garenpakket kun je hier bestellen bij Knotten in Delft. Er zijn heel veel verschillende kleuren die allemaal even prachtig zijn. Ik heb kleurnummer 4 gebruikt. Als je besluit deze shrug te maken, dan wens ik je heel veel haakplezier toe.

When I recently received some beautiful balls of Pappagallo yarn (Lana Grossa), I immediately knew what I wanted to make. A shrug had been on my wish list for some time, and these balls were so perfect for this project that I got started right away. Crocheting a shrug is great fun and not difficult to do. I always enjoy crocheting with gradient yarn, because you never know how it will look in the end. And while crocheting, I already look forward to the next color that appears. And so with these four balls, I had plenty to look forward to while crocheting.  Because it is such a fun project to work on, I have written down a tutorial below. The yarn kit can be ordered here at Knotten in Delft. There are many different colors which are all equally beautiful. I used color number 4. If you decide to make this shrug, I wish you a lot of fun crocheting. 
Note: if you use the English tutorial, look for the italic text. The crochet stitches are written in US terms.

Benodigdheden - Materials

- Haaknaald/ crochet hook: 8mm

- 4 bollen Pappagallo. Het garenpakket kun je hier bestellen. / 4 balls of Pappagallo. You can order the yarn kit here.

- Een schaar / a pair of scissors.

- Een naald om de draden weg te werken / A sewing needle.

Algemene tip / general remark:
Dit patroon haak je niet strak maar eerder wat losjes. Komt je werk er veel losser of veel strakker uit te zien dan wat je op de foto's ziet? Gebruik dan een grotere of kleinere haaknaald. Soms is een half maatje groter of kleiner al genoeg.

Don't crochet too tight, your work should be a bit loose. If your work looks more tight or much more loose then on the photo, use a different size crochet hook. Sometimes half a size is already enough.


Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Beschrijving (scroll down for the English version)

- Je gaat eerst een grote lap haken. Daarvoor zette ik een rij van 102 lossen op. Als ik die rij lossen losjes om mijn middel leg, dan raken de uiteinden elkaar niet, er zit nog een ruimte tussen van zo'n 10/15 centimeter. Als je net als ik 102 lossen had, dan haak je het eerste halve stokje in de 100e losse die je haakte (je haakt dus ongeacht het aantal lossen je eerste steek altijd in de derde losse vanaf de naald). Vervolgens haak je 1 half stokje in alle andere steken. Aan het einde van de toer heb je 100 halve stokjes gehaakt. Haak dan 2 lossen en keer je je werk. Vervolgens haak je weer een toer met halve stokjes. De eerste twee lossen telde ik niet als half stokje, dus het laatste stokje van een toer haakte ik altijd in het eerste stokje van de vorige toer en niet in de 2e losse waar je de vorige toer mee begon.

- Ik haakte in totaal 43 toeren met halve stokjes. De lange zijde is de breedte, de korte zijde is de hoogte. Kijk zelf even of je dat een mooie lengte vindt voor jezelf en pas waar nodig aan. Let op dat je nog een boord gaat haken, dus hou er rekening mee dat er aan alle kanten (dus ook aan de boven- en onderkant) nog een stukje bij komt. Vind je de lengte goed, hecht dan af en ga verder met het maken van de mouwen en de boord.

- Voordat je de boord kunt maken moet je de mouwsgaten maken. Dat doe je door de uiteinden tegen elkaar aan te leggen, zie hieronder hoe ik dat heb gedaan. Je naait vervolgens ongeveer de helft van de twee delen aan elkaar. Zie het wit omcirkelde deel. Doe dat aan beide kanten zodat je twee mouwsgaten hebt. Ga dan eerst de boord afmaken voordat je verder gaat met het haken van de mouwen.


- Om de boord te maken hecht je de draad ergens aan de zijkant aan. Ik deed dat op het punt waar ik de uiteinden aan elkaar naaide voor de mouwen omdat het daar het minste opvalt. De boord haak je met stokjes. Bij de eerste toer van de boord haak je deels door de stokjes van de allerlaatste toer van de grote lap die je haakte, en deels door de eerste rij met lossen waar je helemaal aan het begin mee begon. Als je rond bent haak je een halve vaste in het eerste stokje (ik sloeg de twee lossen weer over en telde die niet als steek). Vervolgens keer je je werk, haak je 2 lossen en ga je weer een toer haken. Dat blijf je herhalen totdat de boord de gewenste breedte heeft. Ik haakte in totaal 17 toeren, maar pas het gerust aan als je het zelf liever anders wilt. De laatste toer haakte ik vasten. Toen ik rond was haakte ik een halve vaste in de eerste vast die ik haakte aan het begin van de toer en toen hechtte ik af.

- Als laatste ga je de mouwen haken. Die kun je zo lang maken als je zelf wilt. Hecht de draad aan ergens in het mouwgat. Afhankelijk van de grootte van de opening van het mouwsgat haak je rondom zoveel stokjes als je opening breed is. Je haakt de stokjes in de uiteinden van de lap die je haakte. Ik haakte 1 stokje in het uiteinde van elke toer van de lap. Aan het einde van elke toer haakte ik een halve vaste in het eerste stokje van die toer, ik haakte vervolgens 2 lossen en keerde mijn werk. Ik haakte in totaal 26 stokjes rondom. In totaal haakte ik zes toeren met stokjes, en toen had ik halflange mouwen. Wil je ze langer, ga dan nog even verder. De laatste toer heb ik een toer met vasten gehaakt. Haak aan het einde van de toer een halve vaste in de eerste vaste en hecht af.Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

Tutorial - stitches written in US terms

- First you're going to crochet a big rectangle. To do so I set up a row of 102 chain stitches. If I put that row of chains around my waist the ends don't touch, there's still a space between them of about 10/15 centimeters. If, like me, you had 102 chains, then you crochet the first half double crochet in the 100th chain that you crocheted (so no matter the amount of chains, always do the first half double crochet in the 3rd chain from your hook). Then you crochet 1 half double crochet in all the other stitches. At the end of the row you will have crocheted 100 half double crochet stiches. Now chain 2 and turn your work. Continue by making 1 half double crochet in every stitch of this row. I didn't count the first chains as a stitch, so I always crocheted the last half double crochet of a row into the first half double crochet of the previous row and not into the second chain that I started the previous row with.

- I crocheted a total of 43 rows with half double crochet. The long side is the width, the short side is the height. Now check if you like the length of your shrug and adjust it if necessary. Keep in mind that you will be crocheting a collar later on, so it will grow slightly bigger on all sides (including the top and bottom). If you like the length, fasten off and continue making the sleeves.

- Before you can make the collar, you have to make the armholes. Do this by folding the ends together, see the photo above how I did that. You then sew about half of the two pieces together. See the part circled in white. Do that on both sides so you have two sleeve holes. Now go ahead and make the collar before you make the sleeves.

- To make the collar, attach the yarn somewhere on the side. I attached the yarn at the same place where I've sewn the ends for the arm holes. That's where it's the least visible. The border is crocheted with double crochet stitches. The first row of the border, you crochet partly through the half double crochet stitches of the last row of half double crochet stitches you made and partly through the first row of chain stitches you started with at the very beginning. When you've crochet all around, crochet a slip stitch into the first double crochet that you made (again, I skipped the two chain stitches and didn't count them as stitches). Then turn your work, chain 2 and start crocheting another round of double crochet stitches. Repeat this until the collar has the desired width. I crocheted a total of 17 rows, but feel free to adjust it if you like it differently. The last row is a row of single crochet stitches. When I came to the end of that row, I added a slip stitch in the first single crochet I made at the beginning of the row and I fastened off.

- The last thing you need to do is to crochet the sleeves. You can make them as long as you want. Attach the yarn somewhere in the armhole. Depending on the size of the opening of the sleeve hole, crochet as many double crochet stitches around as your opening is wide. You crochet the double crochet stitches into the row ends of the rectangle you crocheted. I crocheted 1 double crochet in the end of each row. I crocheted a total of 26 sticks all around. At the end of every row, make 1 slip stitch in the first double crochet you made, chain 2 and turn your work before you start on the next row.
In total, I crocheted six rows of double crochet stitches, and then I had half-length sleeves. If you want them longer, just continue until your sleeves have the desired length. The last row I made is a row of single crochet stitches. At the end of a the last row, do as always: 1 slip stitch in the first stitch of this row and fasten off.Foto: Brigitte Vervloet / Model: Laura

3 comments:

  1. I have an old shrug but I think it's time for a new one. I love 'em bcz of the shorter yet warm sleeve length great while attending to household chores

    ReplyDelete
  2. Ik ben zeker van plan om deze shrug te gaan haken, maar moet op zoek naar ander garen. Ik kan absoluut niet tegen wol. Iemand een suggestie?

    ReplyDelete
  3. Waarom is haar linkerkant zo mooi doorlopend en de rechterkant onderbroken in de kleuren?

    ReplyDelete