Wednesday, December 22, 2021

Crochet Mittens Pattern


 


Het is al een tijdje geleden dat ik een patroon uitwerkte, maar ik vond het weer heel leuk om te doen. Ik haakte deze wanten in - alles bij elkaar - een paar uur dus het is een heel fijn last minute project voor als je nog een Kerstkadootje zoekt. Ik haakte de wanten met Rico Creative Melange Chunky (kleurnummer 37) en een haaknaald 6mm. Ik haakte al eerder een poef met dit garen (klik hier om die te zien) en deze wanten maakte ik van de twee bollen die ik toen over had. 

Hier dan even wat aanwijzingen met betrekking tot het patroon. Als je geneigd bent heel losjes te haken dan zou ik een kleinere haaknaald nemen dan die ik gebruikt heb. Haak je juist heel strak dan is het misschien beter een grotere haaknaald te nemen. Na toer 13 begin je met het haken van het gat voor de duim, dus kijk aan het einde van toer 13 even of de want tot aan je duim komt. Je kan hier nog een toer extra haken of er juist een toer afhalen als het voor jou te lang is. Vanaf toer 19 begin je eigenlijk met het haken van de boord, dus doe af en toe de want aan je hand om te kijken of je de boord nog langer wilt. Bij de duim kun je ook altijd even passen tussendoor en als het nodig is kun je vanaf toer 3 toeren weghalen of extra haken. Ik wens je veel plezier met dit haakpatroon!

It's been a while since I wrote my last pattern, but I really enjoyed doing it again. I made these mittens in just a fewhours, so it is a really nice last-minute Christmas gift to make. I made these mittens with Rico Creative Melange Chunky (color number 37) and a crochet hook size 6mm. Some time ago I made a pouf with this yarn (click here to see it) and now I made these mittens with the two balls of yarn that I hadn't used for the pouf.

So here are some hints with regard to the pattern (scroll down for the English pattern!). If you tend to crochet very loosely then I would take a smaller crochet hook than the one I used. If you are crocheting very tightly, it may be better to use a larger crochet hook. After row 13 you will start to crochet the hole for the thumb, so at the end of row 13, check to see if the mitten at this point reaches your thumb. You can add another row here or take off a row if it's too long for you. As from row 19 you start crocheting the cuff, so put the mitten on your hand every now and then to see if you want the cuff to be longer. During the making of the thumb you can always put the mitten on and if necessary you can remove or crochet extra rows as from row 3. I wish you much fun with this crochet pattern!

Patroon

Let op: aan het einde van elke toer keer je je werk niet. Je gaat gewoon door in de richting die je de toer ervoor haakte. * De lossen aan het einde van een toer tellen niet als steek. * De eerste steek van een toer haak je altijd in de steek waar je de halve vaste in haakte aan het einde van de toer ervoor.

Afkortingen
L: losse
HV: halve vaste
HST: half stokje
MIN: minderen

De want
1. Haak 4 L, haak 1 HV in de eerste L (of haak een magische ring). Haak 2 L (tellen niet als HST), haak 10 HST in de ring, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (10)
2. Meerder met HST rondom. Haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (20)
3-13. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (20)
14. Haak 1 HST, haak 5 L, sla 3 steken over, haak 1 HST in de overige 16 steken, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (21)
15-17. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (21)
18. Haak 3 HST, minder, minder, haak 1 HV in de overige 14 steken, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (19)
19-23. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (19)
24. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, hecht af. (19)

De duim
1. Hecht aan ergens in het duimgat. Haak 2 lossen (tellen niet als HST), haak 12 HST rondom, haak 1 HV, haak 2 L. (12)
2. Haak 2 HST, minder. Herhaal dit nog twee keer. Haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (9)
3-5. Haak 1 HST in elke steek rondom, haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (9)
6. Haak 1 HST, minder. Herhaal dit nog twee keer. Haak 1 HV in het eerste HST, haak 2 L. (6)
7. Minder rondom, hecht af. (3)

Werk nu alle draden weg en keer de want binnenstebuiten. Haak daarna nog een tweede want.

Pattern

Please note: don't turn your work at the end of a row. Just continue in the same direction as the row before. * The chains at the end of a row do not count as a stitch. * Make the first stitch of a row always in the same stitch as the slip stitch of the previous row.

Abbreviations (this is a pattern in US terms)
CH: chain
SLST: slip stitch
HDC: half double crochet
DEC: decrease


The mitten
1. Make 4 CH, make 1 SLST in the first chain (or make a magic ring). CH 2 (they don't count as the first HDC), 10 HDC in the ring, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (10)
2. INC around with HDC stitches, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (20)
3-13. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (20)
14. 1 HDC, 5 CH, skip 3 stitches, 1 HDC in each stitch until the end of the row (16 in total), 1 SLST in the first HDC, CH 2. (21)
15-17. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (21)
18. 3 HDC, DEC, DEC, 1 HDC in each stitch until the end of the row (14 in total), 1 SLST in the first HDC, CH 2. (19)
19-23. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2L. (19)
24. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, fasten off. (19)

The thumb
1. Attach the yarn somewhere in the thumbhole. Make 2 CH (they don't count as the first HDC), make 12 HDC around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (12)
2. 2 HDC, DEC. Repeat two more times. 1 SLST in the first HDC, CH 2. (9)
3-5. 1 HDC in each stitch around, 1 SLST in the first HDC, CH 2. (9)
6. 1 HDC, DEC. Repeat two more times. 1 SLST in the first HDC, CH 2. (6)
7. DEC around, fasten off. (3)

Work away yarn ends and turn your work inside out. Make another mitten.

Sunday, December 5, 2021

Moss Stitch Blanket


 


Ik ben een nieuwe deken aan het haken. Ik ben begonnen met het opzetten van 150 lossen, zoals aangegeven in dit patroon. De Moss Stitch is echt een hele mooie steek, maar het gaat niet echt snel dus het zal nog wel een hele klus worden om deze deken af te krijgen. Maar terwijl ik haak zie ik hem mooier en groter worden, dus dat motiveert wel om door te gaan. Ik haak niet helemaal volgens het patroon. Wel de steken, maar niet de hoeveelheid toeren die in zwart gehaakt moeten worden. Daarom zal hij er iets anders uit gaan zien dan de deken van Daisy Farm Crafts. Ik haak de deken met Drops Paris katoen (kleur nummer 17, gebroken wit en kleur nummer 15, zwart) en een haaknaald 6mm. Ik was begonnen met een 5mm, maar daarmee werd de steek toch een beetje te strak en de deken niet zo soepel. Maar dit gaat perfect zo, dus ik ga nog even lekker verder. Ik wens je een fijne dag!

I am crocheting a new blanket. I started with 150 chain stitches, as instructed in this pattern. The Moss Stitch is a really nice stitch, but it doesn't go very fast so it will be a lot of work to finish this blanket. But as I crochet I see it getting more beautiful and bigger, so that does motivate me to keep going. I am not quite following the pattern. I am making the same stitches, but I've changed the number of rows that need to be crocheted in black. Therefore, it will look a little different than the blanket from Daisy Farm Crafts. I am crocheting the blanket with Drops Paris cotton (color number 17, off white and color number 15, black) and a 6mm crochet hook. I had started with a 5mm, but that made the stitch a little too tight and the blanket not as soft as it should be. But this is going perfectly, so I will continue for a while. I wish you a nice day!

Saturday, December 4, 2021