Sunday, January 25, 2015

Granny Stars

Door de drukte van mijn studie kom ik steeds minder aan haken toe. Of nou ja, misschien is dat wel niet zo, misschien lijkt het zo. Ik moet mijn tijd nu veel beter verdelen tussen werk, studie en alle andere dingen die ik graag wil doen. Dat is soms best lastig, want sommige dingen moet ik gewoon doen (studeren) terwijl ik soms eigenlijk liever iets anders doe (haken natuurlijk :-)). Ik ken veel mensen die naast hun baan een studie hebben opgepakt, en ik had niet gedacht dat het zo zwaar zou zijn. "Je moet het wel erg leuk vinden om het vol te houden". Dat dacht ik van te voren, maar dat weet ik nu helemaal zeker. Of ik het vol hou? De tijd zal het leren en ik verwacht dat het antwoord vanzelf wel komt.
Ondertussen haak ik wat af, en omdat ik dat nu vooral voor de ontspanning doe is het niet veel meer dan hele eenvoudige projectjes die ik bijna met mijn ogen dicht kan doen. Gewoon even niet nadenken, maar eindeloos doorhaken. Op mijn vrije avond van deze week haakte ik deze granny sterren. Het patroontje vond ik hier. Een Nederlands patroon van deze sterretjes vind je hier. Ik haakte de sterren met Phildar Phil Coton 3. En terwijl ik weer terug de boeken in ga wens ik jullie een fijne zondag!

Because I'm so busy studying, I have little time to crochet. Or maybe that's not true, maybe it just feelt that way. Right now I really have to divide my time between work, study and all other things I would love to do. That's pretty hard every now and then, because some thing I just have to do (studying) while at the same time I'd rather do something else (crocheting ofcourse :-)). I know a lot of people that started studying besides a fulltime job, and I didn't expect it to be so difficult. "You have to really love it to stick with it". That's what I thought before I started but now I'm sure. If I'm going to keep up? Time will tell and I expect the answer to come naturally.
In the meantime I crochet a lot, and because it's my way of relaxing I don't do anything but simple and easy projects that I can do with my eyes closed (well, almost). I don't think of anything, I just keep crocheting. On my free night earlier this week I crocheted granny stars. I found the pattern here. A Dutch pattern of these stars is available here. I crocheted the stars with Phildar Phil Coton 3. Well, while I'm going back studying, I wish you all a lovely Sunday!

Sunday, January 4, 2015

Etsy

Hearts from my book Slingers Haken
Misschien heb je zelf een Etsy-winkel of misschien heb je er niks van gemerkt, maar sinds 1 januari 2015 is er een wijziging geweest in de EU-regels met betrekking tot de verkoop van digitale diensten (lees meer hier). Heel kort gezegd betekent dat dat het verkopen van digitale diensten binnen de Europese Unie alleen mogelijk is als je op twee manieren kunt aantonen waar jouw koper in de EU woonachtig is. Vervolgens moet je de BTW niet zoals voorheen in Nederland afdragen, maar in het land waar de koper woont.
Het verkopen van haakpatronen valt onder zo'n digitale dienst, en jammer genoeg heeft Etsy niet tijdig genoeg geregeld dat op twee manieren vast te stellen is waar een koper van een haakpatroon woont. Daarbij betekent deze wijziging een enorme toename van administratieve lasten voor verkopers van haakpatronen. Het heeft er toe geleid dat veel mensen hun Etsy-winkel tijdelijk gesloten hebben tot er een oplossing komt voor dit probleem. Heel jammer, want het lijkt er op dat een regeling die eigenlijk vooral bedoeld was voor grote bedrijven als Amazon en Apple nu juist de kleinere ondernemers treft die meer hobbymatig bezig zijn. Overigens heeft Ravelry wel op tijd maatregelen genomen. Zij hebben geregeld dat er namens de verkoper BTW wordt afgedragen in het juiste land. Daarover kun je hier meer lezen. De vraag die echter nog onduidelijk is, is of dit ook geldt voor mensen zoals ik die als ondernemer zijn aangemerkt. Kortom, het is lastige materie. Mocht je er vragen over hebben, stel ze dan hieronder. Ik kan je ook niet alles vertellen, maar ik heb inmiddels zoveel gelezen dat ik je misschien een beetje op weg kan helpen.
Ik heb ook de verkoop van mijn haakpatronen stopgezet en in plaats daarvan verkoop ik nu kant-en-klare producten. Ook dat is leuk om te doen natuurlijk! De hartjes hierboven haakte ik aan de hand van een patroon uit mijn eigen boekje. De hartjes vind je in mijn Etsy-winkel (klik hier), het patroon in mijn boekje Slingers Haken (klik hier). Ik wens jullie allemaal een fijne zondag!

Perhaps you have an Etsy-shop or maybe you haven't noticed it at all, but since January 1st there's been a huge change in EU-rules on the sale of digital items (read more here). In short it means that if you sell digital items within the European Union you need to prove in two ways where your buyer lives in the EU. Before January 1st you had to pay VAT in your own country, but as from now you need to pay VAT in the country where the buyer lives.
Selling crochet patterns is a digital service, and unfortunately Etsy didn't make it possible in time to see where a buyer of a crochet pattern lives. Besides that the new rules mean a huge amount of extra administrative work for Etsy-sellers. Therefore a lot of people closed there Etsy-shop for the time being untill there is a solution for this problem. It's really sad, because it seems like these rules were meant to be for huge firms like Amazon and Apple, but they have an enormous effect on small retailers that sell more as a hobby. By the way, Ravelry did make very good arrangements in time. They arranged that VAT is handed over to the authorities in the right country on behalf of the seller. You can read more about what they did here. The only thing that's still unclear is whether this is also available for people like me that are an official business. So if you have any questions about this, ask them by leaving a comment on this blog post. I don't know everything about it, but I've read so much about it in the past few days that I might be able to help.
I've also stopped selling crochet patterns and instead I sell handmade items now. That's fun to do too ofcourse! I crocheted the hearts above from the pattern of my book Slingers Haken (available only in Dutch here). The hearts are available in my Etsy-shop (click here). I wish you all a very fun Sunday!