Tuesday, January 25, 2022

Crochet Star


 


Ik kreeg onlangs twee hele mooie bollen wol kado: MillaMia Sweden Naturally Baby Soft, kleur 622 Ocean Green. Zoals de naam al doet vermoeden is het heel erg zacht garen en het haakt heel fijn. Ik ben begonnen met het haken van een ster met een haaknaald 3mm. Misschien maak ik er wel een rammelaar van, alhoewel de ster daar eigenlijk te groot voor is. Hij meet nu zo'n 28 centimeter in de breedte. Ik heb een van mijn eigen patronen gebruikt maar ik heb het wel aangepast zodat de ster wat kleiner wordt. Het patroon van een groter ster kussen kun je hier downloaden op Ravelry. Het aangepaste patroon wat ik voor deze ster gebruikte zal ik een dezer dagen op mijn blog plaatsen als de ster helemaal af is. 

I recently received two very nice balls of wool: MillaMia Sweden Naturally Baby Soft, color number 622, Ocean Green. As the name suggests, it is very soft yarn and it crochets very nicely. I started crocheting a star with a crochet hook size 3mm. Maybe I'll turn it into a rattle, although the star is actually too big for that. It now measures about 28 inches across. I used one of my own patterns but I did modify it so the star will become a bit smaller. You can download the pattern for the larger star pillow here on Ravelry. I will share the modified pattern that I used for this star on my blog one of these days when the star is completely finished. 

Saturday, January 15, 2022

Crochet Cable Pillow


Ik was zo blij verrast door alle lieve reacties op het eindigen van Link Your Stuff! Heel erg bedankt voor iedereen die reageerde. Het doet me goed om te lezen dat jullie het jammer vinden (net als ik), maar er toch ook wel begrip voor hebben. Zoals Akkelien het omschreef in haar reactie is het ook wel een beetje: na tien jaar ben je ook wel een beetje 'uitgefeest' haha 
Inmiddels ben ik wel gewoon aan het haken natuurlijk, en deze week is het me eindelijk gelukt om het kabelkussen af te maken. Ik vond het best een uitdaging, en in het begin ging het geregeld mis met het haken van de goede steken op de juiste plek. Maar na herhaaldelijk uithalen en het goed lezen van de aanwijzingen kwam ik er toch uit. En dit is hem geworden. Je kunt het gratis patroon hier vinden. Mijn advies is om echt alle tips goed te lezen en ook het filmpje even te bekijken. Dat heeft mij enorm geholpen. Ik wens je een fijne zaterdag!

I was so pleasantly surprised by all the sweet responses to my last post in which I announced the end of Link Your Stuff! Thank you so much for everyone who responded. It is nice to know that you all regret my decision, but that you understand it at the same time. As Akkelien mentioned in her comment, for me it's a bit like: after ten years you are a bit 'done partying' haha 
Meanwhile I'm still crocheting of course, and this week I finally managed to finish the cable pillow. I found it quite a challenge, and in the beginning it went wrong quite often with crocheting the right stitches at the right spot. But after some unravelling and reading the instructions carefully, I managed to get it right. And this is how it turned out. You can find the free pattern here. My advice is to really read all the tips carefully and also watch the video that's in the blog post. It helped me a lot to get it right. I wish you a nice Saturday!Saturday, January 8, 2022

Happy New Year with New Plans


Mijn eerste nieuwe blogbericht in het nieuwe jaar! En ook al is het aan de late kant, ik wil je nog een heel mooi en creatief 2022 toewensen. Mijn jaar begon op creatief vlak eigenlijk zoals het eindigde: ik vroeg me af wat ik wilde doen in 2022 en ik vroeg me ook af van welke dingen ik afscheid wilde nemen. En na lang twijfelen heb ik besloten het roer op een aantal fronten helemaal om te gooien. Zo heb je al gemerkt dat Link Your Stuff al een paar weken afwezig is. Ik heb nu definitief besloten daarmee te stoppen. Enerzijds vind ik het jammer, want het heeft me meer dan tien (!) jaar elke week enorm veel plezier gebracht. En ik weet dat dat voor velen van jullie ook zo was. Maar de verplichting begon zwaarder te wegen dan de energie die ik er uit haalde, dus daarom heb ik alsnog de knoop gehakt om er mee te stoppen. 
En er is nog iets wat je misschien is opgevallen: mijn Etsy-shop is dicht. Ik heb namelijk besloten om al mijn patronen - behalve de patronen die ooit in boeken gestaan hebben - gratis beschikbaar te stellen voor iedereen. Dat vraagt wel wat logistiek geregel aan mijn kant, want alle patronen zijn nu in het Engels te downloaden (gratis dus) maar nog niet in het Nederlands. Ik zal binnenkort proberen daar een oplossing voor te vinden, maar in de tussentijd kun je alle patronen dus in het Engels vinden op mijn blog of op LoveCrafts of op Ravelry
Wat ik met mijn blog ga doen? Het bloggen moet vooral iets zijn wat ik met heel veel plezier doe dus daar ga ik me op focussen. Het haken wil ik natuurlijk blijven doen, maar het tempo zal iets minder hoog liggen. Een goed voorbeeld is het laatste kussen wat ik haakte. Ik ben er weken mee bezig geweest terwijl ik daar vroeger hooguit een paar dagen over deed. Maar he, het is af en ik ben er blij mee. Het is een prachtig kabelkussen geworden, gemaakt aan de hand van een gratis patroon. Ik zal het een dezer dagen hier posten inclusief de link naar het gratis patroon. 
En oh ja, de reactiefunctie op mijn blog staat weer aan. Ik heb de laatste maanden enorm veel spamberichten op mijn blog ontvangen, daarom stond het enige tijd uit. Hopelijk gaat het nu beter. 
Nou, dat waren best wel wat veranderingen in toch een best kort blogbericht. Ik hoop dat je hier nog vaak komt, ondanks het wegvallen van Link Your Stuff. Er zijn genoeg andere leuke dingen te vinden en te delen hier denk ik, dus ik wens je voor nu een heel fijn weekend en ik zeg heel graag: tot snel!

My first new blog post in the new year! And even though it's rather late, I still want to wish you a very beautiful and creative 2022. My year actually started as it ended: I asked myself what I wanted to do on a creative level in 2022 and I also asked myself which things I wanted to say goodbye to. And after a lot of doubts, I decided to completely change course on a number of fronts. So you've already noticed that Link Your Stuff has been absent for a few weeks. I have now definitely decided to stop. On the one hand I regret it, because it has given me more than ten (!) years of pleasure every week. And I know that for many of you this was the same. But the obligation began to outweigh the energy I got from it, so that's why I decided to quit. 
And there's another thing you may have noticed: my Etsy shop is closed. I've decided to make all my patterns - except the ones that were once published in books - available to everyone for free. This will require some logistical work on my part, as all patterns are now available for download in English (free of charge) but not yet in Dutch. I will try to find a solution soon, but in the meantime you can find all patterns in English on my blog or at LoveCrafts or at Ravelry
So what am I going to do with my blog? Blogging should be something that I enjoy doing so I will focus on the enjoy-part. Of course I still want to crochet, but the pace will be a bit slower. A good example is the last pillow I crocheted. It took me weeks to finish it, while it used to take me a few days. But hey, it is finished and I am happy with it. It turned out to be a beautiful cable pillow, made from a free pattern. I will post it here one of these days including the link to the free pattern. 
And also, the comment function on my blog is back on. I've been receiving a huge amount of spam messages on my blog the last few months, so it was off for a while. Hopefully it will be better now. 
Well, those were quite a few changes in yet a pretty short blog post. I hope you'll continue to come here often, despite the loss of Link Your Stuff. There are plenty of other fun things to find and share here I think, so for now I wish you a very nice weekend and I'm very happy to say: see you soon!