Tuesday, December 27, 2016

The first quarter of 2016 - an overview

1. Blanket by ShhShh 2. Ducklings by Mrs Emonessy 3. Sweater pattern 4. Baby Brights 5. Vest pattern 6. Scarf by Haak & Maak 7. Toys for Romania 8. Granny Stripe Blanket 9. Cat

Wat gebeurde er allemaal op haakgebied in het eerste kwartaal van 2016. Weet jij het nog? Ik ben even in mijn archief gedoken en ik ontdekte weer allerlei leuks van toen.

Jullie deden weer massaal mee met Link Your Stuff. Sommigen van jullie doen zelfs bijna elk weekend mee. Zo leuk! In het eerste kwartaal was de link naar deze deken het meest bekeken. Eind februari was deze Link Your Stuff de drukste van dit kwartaal, en toen was de sjaal van Daphne van Haak & Maak het meest bekeken item.

In januari raakte ik zelf ineens verslaafd aan het haken van truitjes en vestjes, dus ik plaatste verschillende patroontjes die je hier en hier terug kunt vinden.
Ik maakte bekend hoeveel knuffels en andere prachtige spulletjes ik voor Roemenie verzamelde. Je kunt hier lezen hoeveel ik toen heb verzameld. Een van de katten die ik haakte stond zelfs nog hier op de blog van LoveCrochet.
Dat ik dit jaar veel meer spulletjes zou inzamelen dan vorig jaar stond begin december al vast, want toen lag er al een gigantische stapel knuffels op mijn bureau. Wat geweldig dat jullie weer zoveel instuurden. Dit jaar heb ik de volgende spulletjes verzameld:

18 dekens
187 knuffels
8 paar slofjes en sokjes
6 sjaals
13 truien
3 paar wanten
28 mutsen
8 andere dingen zoals bijvoorbeeld gehaakte portemonneetjes, ballen en rammelaars

Een deel van de knuffels zie je op de foto hierboven. Ik wil iedereen die mee geholpen heeft nog eens heel erg bedanken. Wat velen van jullie overigens vast niet weten is dat al deze spulletjes bij elkaar gehaakt zijn door een hele kleine groep enthousiaste haaksters. Een enkeling doet al vanaf de eerste keer mee, zo leuk!

In januari kregen we ook te maken met de nieuwe regels met betrekking tot de BTW-afdracht bij de verkoop van patronen. Dat het een vervelend verhaal zou worden werd eind 2015 al duidelijk, maar in januari zette het echt goed door. Ik had er zelf als Etsy-verkoper veel last van. Etsy bleef zich op het standpunt stellen dat verkopers zelf verantwoordelijk waren voor de afdracht van BTW bij verkoop aan andere EU-landen, maar veel mensen wisten niet hoe ze aan de nieuwe verplichtingen moesten voldoen. Ik wist dat ook niet, dus ik besloot mijn Etsy-winkel tijdelijk te sluiten.
In diezelfde periode was LoveCrochet met Ravelry de samenwerking aangegaan, en inmiddels kun je via die websites patronen verkopen en regelen zij de BTW-afdracht aan andere EU-landen voor alle ontwerpers. Dit was een grote opluchting voor veel verkopers. Een paar maanden later regelde Etsy dit ook, maar voor veel ontwerpsters kwam dit te laat. Winkels waren gesloten en een aantal ontwerpsters besloot ook niet terug te keren op Etsy.

In februari maakte ik eindelijk de granny stripe deken af waar ik al lang geleden aan begonnen was. Ik begon met het schrijven van book reviews, wat erg leuk was om te doen. Ik wilde uit elk boek waar ik een review over schreef een project haken, maar door tijdgebrek lukte dat jammer genoeg niet altijd. Je kunt alle boek reviews hier teruglezen. Ik mocht ook een exemplaar weggeven van het boek Baby Brights, een boek waar ik zelf een bijdrage aan heb geleverd.

Alhoewel ik elke week mensen in de spotlight zet bij Link Your Stuff lukt het niet om alle leuke bijdragen evenveel aandacht te geven. Ik ben dus opnieuw alles van het eerste kwartaal doorgelopen en heb nog een keer een favoriet gekozen. Dat is dit schattige eendje, gehaakt door Saskia van de blog Kleines Fadenallerlei. In haar blogbericht vind je ook een link naar het Duitse patroon.

In maart zat ik precies een jaar op Instagram. Alhoewel ik het heel fijn vindt om via Instagram mooie foto's te delen merk ik dat het ook lastig is om al die social media goed bij te houden. Het bloggen is ondanks al die andere mogelijkheden niet naar de achtergrond verdwenen, en ook in het komende jaar ga ik er enthousiast mee verder.

Ook werd ik in maart geinterviewd op de blog van LoveCrochet. Superleuk en een hele eer want ik ben groot fan van LoveCrochet en veel van mijn gratis patronen zijn ook daar te downloaden (klik hier). Mijn patroontjes zijn ook te koop via LoveCrochet, en het is duidelijk dat de combinatie van het aanbieden van haakpatronen met materialen goed werkt.

Wil je weten hoe het verder ging in 2016? Morgen vind je op mijn blog een overzicht van het tweede kwartaal. Ik hoop je dan weer te zien!

What was happening in the crochet world in the first quarter of 2016. Do you remember? I went through my archives and I found a lot of fun facts from the beginning of this year.

Many of you added links to my link party called Link Your Stuff. Some of you were there almost every weekend. Thanks a lot! The project that was viewed the most in the first quarter of 2016 was the link to this blanket. At the end of February this was the busiest Link Your Stuff of this quarter, and the scarf of Daphne from the blog Haak & Maak was viewed the most.

In January I was totally hooked on crocheting sweaters and cardigans, so I placed several patterns which you can find here and here.
I also announced how many stuffed animals and other wonderful stuff I collected for Romania. You can read here how many toys I gathered back then. I was really honoured that one of the cats that I crocheted for Romania was mentioned here on the blog of LoveCrochet.
In early December of this year I already knew that I collected more toys then I did last year, because shortly after my blog post about this year's project for Romania there was a huge pile of stuffed animals on my desk. How wonderful that so many of you helped again. This year I collected the following:

18 blankets
187 hugs
8 pairs of booties and socks
6 scarves
13 sweaters
3 pairs of mittens
28 caps
8 other things such as crochet purses, balls and rattles

A part of the total collection is on one of the pictures above. Thanks so much to all crocheters and knitters that helped! Many of you are probably not aware of the fact that all these things were made by a very small group of enthusiastic crocheters and knitters. A couple of them is sending in toys each year, so sweet!

In January we also had to deal with the new rules regarding the payment of VAT when selling patterns. At the end of 2015 it became clear that it would be a complex situation, but in January everything got real. It really affected me as an Etsy-seller. Etsy stated that sellers themselves were responsible for the payment of VAT in all EU countries where you sold patterns, but many people did not know how to meet the new requirements and neither did I. I closed my Etsy-shop temporarily.
At that time LoveCrochet just started cooperating with Ravelry, so from the beginning of this year all designers could sell patterns on both these websites while they took care of the VAT-issue. This was a huge relief for many designers. A few months later Etsy made the same arrangements, but this was too late for many. Shops were already (partly) closed and some designers decided not to re-open their Etsy-shop.


In February I finally finished the granny stripe blanket that I started working on long ago. I also started writing book reviews, which was fun to do. I wanted to make a project out of every, but unfortunately I didn't have enough time to make projects from all books. You can still read all book reviews here. I also gave away a copy of the book Baby Brights, a book that I contributed to.

Although four persons are in the spotlight at every Link Your Stuff I cannot give attention all the nice contributions. So I scrolled back through all participants of the first quarter and I chose a favorite one more time. It is this cute little duck, crocheted by Saskia from the blog Kleines FadenAllerlei. In her blog post, you can also find a link to the German pattern.

In March I was exactly one year on Instagram. Although I love to share beautiful photos through Instagram, I noticed it's hard to keep up with all social media. Although there are so many opportunities to share my work online, blogging has not faded into the background, and I'm excited to continue blogging in 2017.
In March I was interviewed on the blog of LoveCrochet. Super fun, and a great honor because I am a big fan of LoveCrochet. A lot of my free patterns are available for download there (click here). I also sell my patterns on LoveCrochet, and it is clear that the combination of offering patterns and all materials at the same time works very well.

Do you want to know what happened next in 2016? Tomorrow on my blog an overview of the second quarter of 2016. I hope to see you then!