Sunday, September 25, 2011

Monday Pattern Day: Apple Coasters!Een hele tijd geleden maakte ik deze Apple Coasters. Vervolgens dacht ik: je kunt er ook een sinaasappel of een citroen van maken door gewoon van kleur te wisselen. Grappig toch? Het patroon vind je hieronder. Het Engelse patroon kun je ook gratis downloaden hier via LoveCrafts. Meer blogberichten over gehaakte appels vind je hier. Je kunt de coasters haken met Paintbox Yarns Cotton Aran en een haaknaald 4mm.

A long time ago I made these Apple Coasters. Then I thought: you can easily change these apples into lemons or oranges by changing color. Isn't that fun? You can find the free pattern below or download the free pattern here at LoveCrafts. More blog posts about crochet apples are here. You can make these coasters with Paintbox Yarns Cotton Aran and a crochet hook size 4mm.

Cirkel (met rood)
- 4L, aan elkaar vastmaken met een HV. Je kunt ook met een magische ring starten. Als je niet weet hoe dan moet, klik dan hier.
- 2L, 10ST in de ring. Het eerste en het laatste stokje aan elkaar vastmaken met een HV. (10)
- 2L, 2ST in elk onderliggende stokje. Het eerste en het laatste stokje aan elkaar vastmaken met een HV. (20)
- 2L, 2ST in elk onderliggende stokje. Het eerste en het laatste stokje aan elkaar vastmaken met een HV. (40)
- 40V. (40)

Steel (met grijs)
- 8L.
- 1V in 2e steek vanaf de naald.
- 6HV in de volgende steken. Afhechten.

Blaadje (met groen)
- 6L.
- 1V in 2e steek vanaf de naald. In de volgende steken: 1HST, 1ST, 1HST, 1V.
- Ga nu verder aan de andere kant van de 6L van de eerste rij: 1V, 1HST, 1ST, 1HST, 1V. Haak nu halve vaste in de eerste vaste die je haakte aan het begin van de tweede toer.
- Om een streepje in het midden van het blad te krijgen ga je door het midden met HV naar het beneden.

Circle (with red)
- Chain 4. Attach the first to the last with a SLST. You can also start with a magic ring. If you don't know how to make a magic ring, click here.
- Chain 2, 10DC in the ring. Attach the first to the last with a SLST. (10)
- Chain 2, 2DC in every DC of the previous row. Attach the first to the last with a SLST. (20)
- Chain 2, 2DC in every DC of the previous row. Attach the first to the last with a SLST. (40)

- 40SC. (40)

Stem (with grey)

- Chain 8.
- 1SC in the 2nd stitch.
- 6SLST in the next 6 stitches. Finish off.

Leaf (with green)

- Chain 6.
- 1SC in the 2nd stitch. In the next stitches: 1HDC, 1DC, 1HDC, 1SC. 
- Now keep going on the other side of the 6 chains of the first row: 1SC, 1HDC, 1DC, 1HDC, 1SC. Make 1 SLST in the first SC that you made in the second row.
- SLST through the middle of the leaf back down to the beginning of the leaf to get a stripe in the middle of the leaf.