Sunday, June 28, 2020

Crochet Cat - Free Pattern


Vorige week begon ik met twee poten, en ik wist eigenlijk nog niet wat ik er van wilde maken. Maar al doende kwam er een kat uit mijn haaknaald gekropen. Het patroon is vrij simpel. Ik gebruikte 1 bol Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow en 1 bol Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White. Ik haakte met een haaknaald 3.5mm en voor de ogen gebruikte ik 6mm veiligheidsoogjes. Voor de neus en het roze streepje op de wangen gebruikte ik restjes garen (Paintbox Yarns Cotton DK in de kleuren Slate Grey en Blush Pink). De kat is ongeveer 29cm lang. Het patroon vind je hieronder. 
Het zonnetje haakte ik al een tijdje geleden met hetzelfde garen als waar ik nu de kat van haakte. Dat is een gratis patroon van Flo and Dot wat je hier kunt downloaden. Ik wens je veel haakplezier toe!

Last week I started making a set of legs, and I wasn't sure yet what to make of it. But while crocheting a cat came out of my crochet hook. The pattern is pretty simple. I used 1 ball of Paintbox Yarns Cotton DK in the color Mustard Yellow and 1 ball of Paintbox Yarns Simply DK in the color Champagne White. I used a crochet hook size 3.5mm and for the eyes I used 6mm safety eyes. For the nose and the pink stripe on the cheeks I used scraps of yarn (Paintbox Yarns Cotton DK in the colors Slate Grey and Blush Pink). The cat is approximately 29cm high.  The pattern is below (scroll down for English pattern). 
I made the sun some time ago with the same yarn that I now used for the cat. It is a free pattern by Flo and Dot and you can download it here. Happy crocheting!

Patroon
Benen, lijfje en hoofd.
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. Je begint het met haken van het eerste been. Je begint met de voet. Begin met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White.
1. Haak 7 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 7 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (14)
3-5. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (14) 
Wissel nu naar Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow. Als je niet weet hoe je van garen/kleur moet wisselen, klik dan hier voor een tutorial. 
6-36. Haak 1 vaste in elke steek rondom.
Hecht af na het eerste been. Haak een tweede been maar hecht niet af. Je gaat nu het lijfje maken en haakt daarvoor beide benen aan elkaar. Dat doe je als volgt.
1. Haak 1 vaste in elke vaste van het eerste been, haak daarna 1 vaste in elke vaste van het tweede been. De benen zitten nu aan elkaar en je hebt als je het goed gedaan hebt 28 vasten rondom.
2-16. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (28)
17. * Haak 2 vasten, minder. * Herhaal totdat je rondom 18 steken hebt. (18)
18. * Haak 1 vaste, minder. * Herhaal rondom. (12)
19. Minder rondom. (6)
Wissel nu naar Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White. Je gaat nu het hoofd maken.
1. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (6)
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal rondom. (18)
4. * Haak 2 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (24)
5. * Haak 3 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (30)
6. * Haak 4 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (36)
7. * Haak 5 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (42)
8. * Haak 6 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (48)
9. * Haak 7 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (54)
10. * Haak 8 vasten, meerder. * Herhaal rondom. (60)
11-15. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (60)
16. * Haak 8 vasten, minder. * Herhaal rondom. (54)
17. * Haak 7 vasten, minder. * Herhaal rondom. (48)
18. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (48)
19. * Haak 6 vasten, minder. * Herhaal rondom. (42)
20. * Haak 5 vasten, minder. * Herhaal rondom. (36)
21. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (36)
22. * Haak 4 vasten, minder. * Herhaal rondom. (30)
23. * Haak 3 vasten, minder. * Herhaal rondom. (24)
24. * Haak 2 vasten, minder. * Herhaal rondom. (18)
Bevestig nu de veiligheidsoogjes. Bevestig deze tussen toer 16 en toer 17. Laat tussen de oogjes 7 steken zitten.
25. * Haak 1 vaste, minder. * Herhaal rondom. (12)
26. Minder rondom. (6) Hecht af en werk de draden weg.
Naai nu met een naald en Paintbox Yarns Cotton DK in de kleuren Slate Grey en Blush Pink een neusje en een blos op de wangen. 

Oren (haak er twee)
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. 
Je haakt de oren met Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow
1. Haak 6 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 7 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (12)
3. * Haak 1 vaste, meerder. * Herhaal rondom. (18)
4-7. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af en laat een lange draad zitten waarmee je de oren aan het hoofd vast naait. Naai de oren in het midden van het hoofd tegen elkaar aan.

Armen (haak er twee)
Je haakt dit deel in het rond, je keert je werk dus niet aan het einde van elke toer. 
Begin met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White.
1. Haak 6 vasten in een magische ring. Als je niet weet hoe je een magische ring haakt, klik dan hier voor een tutorial. Als je de magische ring niet wilt gebruiken, doe dan het volgende:
Haak 2 lossen, haak 6 vasten in de eerste losse. Ga verder met toer 2.
2. Meerder rondom. (12)
3-5. Haak 1 vaste in elke steek rondom. (12) 
Wissel nu naar Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow. Als je niet weet hoe je van garen/kleur moet wisselen, klik dan hier voor een tutorial. 
6-36. Haak 1 vaste in elke steek rondom. Hecht af en laat een lange draad zitten waarmee je de armen aan het lijfje vast naait. Naai de armen op het lijfje ongeveer twee toeren vanaf het hoofd. Vul de armen niet te stevig op.

Sjaal
Bij het haken van de sjaal keer je je werk aan het einde van elke toer.
Je haakt de sjaal met Paintbox Yarns Simply DK in de kleur Champagne White
1. Haak 6 lossen, keer je werk.
2. Haak een half stokje in de tweede losse vanaf de naald, haak in de overige drie steken ook een half stokje. Keer je werk.
3. Haak 2 lossen (deze tellen als het eerste halve stokje), haak in de overige vier steken ook een half stokje. 
4. Herhaal toer 3 tot je de sjaal lang genoeg vindt. Ik haakte in totaal 50 toeren. Hecht af als de sjaal lang genoeg is en werk alle draden weg.

Pattern

Abbreviations
SC = single crochet (US terms)
HDC = half double crochet
DEC = decrease
INC = increase

Legs, body and head.
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. You will start making the first leg. The first part if the foot. Start with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White.
1. Make 7 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 7 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. Increase around. (14)
3-5. 1 SC in each stitch around. (14) 
Change to Paintbox Yarns Cotton DK, color Mustard Yellow. If you don't know how to change yarn/color, click here for a tutorial.
6-36. 1 SC in each stitch around.
Fasten off. Make the second leg but don't fasten off at the end. Continue making the body by following the next steps of this pattern. 
1. 1 SC in each stitch around of the first leg you made, then make 1 SC in each stitch of the second leg. If you've done right both legs are now attached to one another and you now have 28 stitches around. 
2-16. 1 SC in each stitch around. (28)
17. * 2SC, DEC. * Repeat until you have 18 stitches around. (18)
18. * 1SC, DEC. * Repeat around. (12)
19. DEC around. (6)
Change to Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White. You'll now start with the head.
1. 1 SC in each stitch around. (6)
2. INC around. (12)
3. * 1 SC, INC. * Repeat around. (18)
4. * 2 SC, INC. * Repeat around. (24)
5. * 3 SC, INC. * Repeat around. (30)
6. * 4 SC, INC. * Repeat around. (36)
7. * 5 SC, INC. * Repeat around. (42)
8. * 6 SC, INC. * Repeat around. (48)
9. * 7 SC, INC. * Repeat around. (54)
10. * 8 SC, INC. * Repeat around. (60)
11-15. 1 SC in each stitch around. (60)
16. * 8 SC, DEC. * Repeat around. (54)
17. * 7 SC, DEC. * Repeat around. (48)
18. 1 SC in each stitch around. (48)
19. * 6 SC, DEC. * Repeat around. (42)
20. * 5 SC, DEC. * Repeat around. (36)
21. 1 SC in each stitch around. (36)
22. * 4 SC, DEC. * Repeat around. (30)
23. * 3 SC, DEC. * Repeat around. (24)
24. * 2 SC, DEC. * Repeat around. (18)
Attach the safety eyes between rows 16 and 17. Leave 7 stitches between both eyes.
25. * 1SC, DEC. * Repeat around. (12)
26. DEC around. (6) Fasten off and work away all yarn ends.
Use Paintbox Yarns Cotton DK (Slate Grey en Blush Pink) to sew a nose and a blush on both cheeks. 

Ears (make two)
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. 
Je haakt de oren met Paintbox Yarns Cotton DK in de kleur Mustard Yellow
1. Make 6 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 6 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. Increase around. (12)
3. * 1 SC, INC. * Repeat around. (18)
4-7. 1 SC in each stitch around. Fasten off and leave a long tail for sewing the ears to the head. Sew the ears on top of the head.

Arms (make two)
This part is worked in the round, so don't turn your work at the end of each row. 
Start with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White.
1. Make 6 SC in a magic ring. If you don't know how to make a magic ring click here for a tutorial.
If you don't want to use the magic ring do the following instead:
Chain 2, make 6 SC in the first chain. Continue with row 2.
2. INC around. (12)
3-5. 1 SC in each stitch around. (12) 
Change to Paintbox Yarns Cotton DK, color Mustard Yellow. If you don't know how to change yarn/color, click here for a tutorial.
6-36. 1 SC in each stitch around. Fasten off and leave a long tail for sewing the arms to the body. Sew the arms to the body about two rows from where the head starts. Don't put too much stuffing in the arms.

Scarf
While making the scarf you have to turn at the end of each row.
Make the scarf with Paintbox Yarns Simply DK, color Champagne White
1. Chain 6, turn your work.
2. Make 1 HDC in the second chain from your hook. Make a HDC in every other stitch as well. Turn. (5)
3. Chain 2 (counts as the first HDC), make 1 HDC in every other stitch. (5) 
4. Repeat row 3 until your scarf is long enough. I made 50 rows in total. Work away all yarn ends once your scarf is long enough. 

9 comments:

 1. Superleuk poesje en heerlijk dat het geen ingewikkeld patroon is. Ik zie al voor me hoe kleine kinderen met deze schattige poes knuffelen en rondlopen. Bedankt voor het leuke patroon.

  Fijne zondag, Margaret

  ReplyDelete
 2. Wat een schattige kat. Echt super leuk. Die komt zeker op mijn lijstje met dingen om te maken.
  Fijne dag.

  Lieve groetjes,
  Emily

  ReplyDelete
 3. Wat een lieverd! Dank je wel voor het delen van het patroon, deze wil ik zeker een keertje haken!

  ReplyDelete
 4. Zou leuk zijn voor kinderen met kleertjes bij

  ReplyDelete
 5. Adorable kitty! Thanks for sharing the pattern! Pinning!!!

  ReplyDelete
 6. Bungelt bij jullie het hoofdje ook?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hoi Lindsay, als het hoofdje bungelt kun je het vastnaaien. Ik doe dat ook meestal omdat het dan ook later niet kan gaan bungelen als er mee gespeeld wordt. Ik naai het dan vaak zo rondom de derde toer van hoofdje. Op die plek naai ik het hoofdje dan tegen het lichaam aan. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd zo.

   Delete