Tuesday, March 13, 2012

Crochet Basket PatternWist je dat het heel erg makkelijk is om een gehaakt mandje te maken? Ik heb deze van Zpagetti gemaakt. Het patroon vind je hieronder.

Did you know it is really easy to make a crochet basket? I made this one out of Zpagetti t-shirt yarn. The pattern is below this post.

Patroon
 1. 6 losse. De eerste aan de laatste vastmaken met een halve vaste.
 2. 2 vaste in elke losse. De eerste aan de laatste vastmaken met een halve vaste. Herhaal rondom. (12)
 3. 2 losse, 1 half stokje (HST) in de volgende, 2HST in de volgende. Herhaal rondom. (18)
 4. Haak in het volgende HST (dus bovenin het eerste HST van de vorige rij) 2HST, 1HST in de volgende. Herhaal rondom. (27)
 5. 2HST in de volgende steek, 1HST in de volgende. Herhaal rondom. (41)
 6. 41HST, maar haak deze alleen in de binnenste lussen van de steken van de vorige rij.
 7. Ga net zolang door met HST haken totdat je de gewenste hoogte hebt.
 8. In de laatste rij haak je: ***3HST, 1 losse, sla een steek over.*** Herhaal wat tussen sterretjes staat rondom.
 9. Afhechten.
Pattern
 1. Chain 6. Attach the first chain to the last with a SLST.
 2. 2SC in every chain. Attach the first to the last with a SLST. (12)
 3. Chain 2, 1HDC, 2HDC in the next stitch (so increase!). Repeat around. (18)
 4. Skip the two chain that you did at the beginning of row 3. Do 2HDC in the next stitch (INC), 1HDC. Repeat around. (27)
 5. INC, 1HDC in the next. Repeat round. (41)
 6. 41HDC, but do these stitches only in the inner loops of the stitches of the previous row.
 7. Keep doing HDC until you have the height you want.
 8. In the last row you do: ***3HDC, chain 1, skip one stitch.*** Repeat around what's in between ***.
 9. Fasten off.