Wednesday, April 29, 2020

Bobble Blanket


Ik ben begonnen aan een dekentje met bobbelsteken. Misschien vind je het leuk om mee te haken? Het patroon is heel simpel. Mijn deken is ongeveer 63 centimeter breed. Ik haak met een haaknaald 4.5mm en Paintbox Yarns Cotton DK. Voor je begintoer haak je een veelvoud van 5 + 2 lossen. In de derde losse vanaf je naald haak je een stokje. Daarna haak je in alle overige lossen ook een stokje. Als je aan het einde bent keer je je werk. Haak dan 3 lossen, deze tellen als het eerste stokje. Vervolgens haak je in de volgende steek een stokje, en daarna in alle andere steken totdat je aan het eind van de toer gekomen bent. Dan keer je je werk weer en begint weer met de drie lossen gevolgd door alleen maar stokjes. De eerste toeren (in de kleur geel bij mij) heb ik gewoon alleen maar stokjes gehaakt. Bij mij bestaat de kleur geel uit 6 toeren met stokjes. Daarna wisselde ik van kleur naar blauw. Met de blauwe kleur haakte ik drie toeren met stokjes. De vierde toer is mijn rij met bobbels, die haak je zo: haak als je gekeerd bent 3 lossen, haak in de volgende 6 steken een stokje. * Haak een bobbelsteek van 5 stokjes (bij een bobbelsteek sla je van elk stokje de laatste stap over, na het vijfde stokje haal je de draad door alle lussen op je naald), haak daarna 4 stokjes. * Herhaal wat tussen * staat totdat je nog zeven steken over hebt. Haak in elk van die zeven steken een stokje. Let op: het laatste stokje gaat in de derde losse van het eerste stokje van de vorige toer. Daarna haak je weer drie toeren met stokjes en aan het eind wissel je van kleur naar de volgende toer (ik wisselde van kleur naar oranje). Zo ga je verder totdat je deken lang genoeg is. Ik zal de komende tijd laten zien hoe mijn deken langzaam vordert. En uiteindelijk zal ik je ook laten zien wat voor rand ik er omheen ga haken. Veel plezier als je mee gaat haken!

I started working on a blanket with bobble stitches. Perhaps you would like to join me? The pattern is really simple. My blanket is approximately 63cm wide. I'm using a crochet hook size 4.5mm and Paintbox Yarns Cotton DK. Start with a row of chain stitches of a multiple of 5 + 2 chains. Make a double crochet (US terms) in the 3rd chain from your hook. Make a double crochet in every other chain. Turn your work after the last double crochet. Chain 3 (these 3 count as the first double crochet), make 1 double crochet in the next stitch and in every other stitch of the previous row until you've reached the end of the row. Turn your work, make 3 chains again and continue this row with just double crochet stitches. The first few rows (in yellow) are just double crochet stitches. In total I made 6 rows of double crochet stitches in yellow. At the end of the sixth row I changed color to blue. I continued in blue and made 3 rows of double crochet stitches. The fourth row is my row with bobbles. To make this row do the following: chain 3, make 1 double crochet in the next six stitches. * Make 1 bobble stitch of 5 double crochet (if you make a bobble stitch you skip the last step of every double crochet, after the fifth double crochet you pull the yarn through all loops on your hook), after the first bobble make 4 double crochet. * Repeat what's in between * until you have 7 stitches left. Make 1 double crochet in each of those seven stitches. The last/seventh stitch is in the 3rd chain of the first double crochet of the previous row. Continue to make three more rows with double crochet stitches and change color again to a new color (I changed to orange). Continue until your blanket is long enough. I'll show you how my blanket is growing in the next few weeks. And of course I'll show you what edging I'll make once my blanket is long enough. I hope you enjoy this pattern if you decide to make it!

1 comment:

  1. Just darling! Thank you for sharing at Party In Your PJ's.

    ReplyDelete