Sunday, October 15, 2017

Pineapple keychain

Tijdens mijn vakantie maakte ik een sleutelhanger van een gehaakte ananas. Het patroontje vind je hieronder. Veel haakplezier gewenst!

During my last vacation I made a pineapple keychain. The pattern is below, scroll down for the English version. Happy crocheting!

Haakpatroon ananas
Gebruik een haaknaald 2.5mm en groene en gele katoen (bijvoorbeeld Phildar Phil Coton 3).
Met geel
1. Maak een magische ring. 2 lossen, maak een 2-ST-cluster. * 2 lossen, maak een 3-ST-cluster. * Herhaal wat tussen * staat vier keer. Haak 2 lossen, een halve vaste bovenin de eerste 2-ST-cluster. Sluit de magische ring.
2. 1 halve vaste in de volgende 2-lossen-opening. 2 lossen, maak een 2-ST-cluster, 1 losse, maak een 3-ST-cluster in dezelfde 2-lossen-opening. * 1 losse, maak een 3-ST-cluster in de volgende 2-lossen-opening, haak 1 losse, maak een 3-ST-cluster in dezelfde 2-lossen-opening. * Herhaal wat tussen * staat rondom. Haak 1 losse, 1 halve vaste bovenin de eerste 2-ST-cluster.
3. 1 halve vaste in de volgende 1-losse-opening. Haak 2 lossen, maak een 3-ST-cluster. *1 losse, maak een 4-ST-cluster in de volgende 1-losse-opening. Herhaal wat tussen * staat rondom. Haak 1 losse, haak 1 halve vaste bovenin de eerste 3-ST-cluster.
4-5. Herhaal toer 3.
6. 1 halve vaste in de volgende 2-lossen-opening. Haak 2 lossen, maak een 2-ST-cluster. * Haak 1 losse, maak een 3-ST-cluster in de volgende 1-losse-opening. * Herhaal rondom. Haak 1 losse, haak 1 halve vaste bovenin de 2-ST-cluster.
Keer de ananas binnenstebuiten en vul de ananas met fyberfill.
7. Haak 2 lossen, haak 1 half stokje in elke 1-losse-opening. Haak als je rond bent 1 halve vaste in de tweede losse. Haak nu rondom 1 vaste in elk halve stokje. Hecht af als je rond bent en laat een lange draad zitten. Trek die draad nu door alle vasten en trek goed aan zodat de bovenkant zich sluit.

Met groen
1. 6V in een magische ring. Sluit de ring.
2. 1 halve vaste in de eerste vaste. Haak 8 lossen. Haak 1 halve vaste in de tweede losse vanaf de naald. Haak in elke andere vaste: 1 vaste. Als je onderaan de lossnij bent haak je een halve vaste in de volgende vaste van de ring van vasten. Haak dan weer 8 lossen en herhaal wat hiervoor staat tot je 6 blaadjes hebt. Hecht nu af en laat een draad zitten om de bladeren op de ananas te naaien. Als je dat gedaan hebt, hecht dan af en bevestig een sleutelring.

Crochet pineapple pattern
Use a crochet hook size 2.5mm and cotton in the colours yellow and green (for instance Phildar Phil Coton 3).
With yellow
1. Make a magic ring. Chain 2, make 2-DC-cluster. * chain 2, make a 3-DC-cluster. * Repeat what's in between * four more times. Chain 2, do a slip stitch in the top of the first 2-DC-cluster. Close the magic ring.
2. 1 slip stitch in the next chain-2-opening. Chain 2, make a 2-DC-cluster, chain 1, make a 3-DC-cluster in the same chain-2-opening. * Chain 1, make a 3-DC-cluster in the next chain-2-opening, chain 1, make a 3-DC-cluster in the same chain-2-opening. * Repeat what's in between * around. Chain 1, do a slip stitch in the top of the first 2-DC-cluster.
3. 1 slip stitch in the next chain-1-opening. Chain 2, make a 3-DC-cluster. * Chain 1, make a 4-DC-cluster in the next chain-1-opening. * Repeat what's in between * around. Chain 1, 1 slip stitch in the top of the first 3-DC-cluster.
4-5. Repeat row 3.
6. 1 slip stitch in the next chain-2-opening. Chain 2, make a 2-DC-cluster. * Chain 1, make a 3-DC-cluster in the next chain-1-opening. * Repeat around. Chain 1, 1 slip stitch in the top of the first 2-DC-cluster.
Turn the pineapple inside-out and stuff it.
7. Chain 2, 1HDC in each chain-1-opening. Do 1 slip stitch in the second chain. In each HDC around: 1SC. When you reach the first SC: cut yarn, leave a long tail. Pull yarn through all SC-stitches and pull to close the top of the pineapple.

With green
1. 6SC in a magic ring. Close the ring.
2. 1 slip stitch in the first SC. Chain 8, 1 slip stitch in the 2nd chain from hook. In all other chains: 1SC. When you are at the bottom, do 1 slip stitch in the next SC. Repeat until you made 6 leaves. Fasten off and leave a long tail for sewing.
Sew the leaves on the top of the pineapple. Attach a keychain ring.