Wednesday, December 7, 2011

How to: make a granny square


Zoals beloofd hierbij een tutorial van hoe je een klassieke granny square maakt. Je kunt dit patroon gebruiken om bijvoorbeeld een deken zoals hierboven te maken. Ik haakte de squares hierboven met Phildar Phil Coton 3 en een haaknaald 3mm. Als iets niet duidelijk is, laat het me weten!

As promised here a tutorial about how to make a classic granny square. You can use this pattern to make the blanket on the picture above for example. I made the squares on the photo with Phildar Phil Coton 3 and a crochet hook size 3mm. If something isn't clear, please let me know!

1. Haak 6 lossen. (zie foto 1)
2. Sluit de ring met een halve vaste. (zie foto 2 en 3)
3. Haak 3 lossen. Deze 3 tellen als het eerste stokje.
4. Haak nog twee stokjes in de ring. (zie foto 4)
5. 3 losse, 3 stokjes in de ring, 3 losse, 3 stokjes in de ring, 3 losse, 3 stokjes in de ring.
6. 2 losse, maak een halve vaste in de bovenste van de 3 losse die je haakte bij 3.
7. 3 losse. Haak nu 2 stokjes in de opening (hoek) eronder.
8. Haak 1 losse.
9. In de volgende hoek: 3 stokjes, 3 losse, 3 stokjes. Blijf dit herhalen totdat je rond bent en herhaal rij 6.
10. Nu ga je van kleur wisselen. Doe dat voordat je de laatste 3 lossen in de hoek haakt op de manier zoals te zien is op foto 5, 6 en 7. Leg uiteindelijk een knoop met de uiteinden van de oude en de nieuwe draad (foto 8).
11. Ga dan weer op dezelfde manier verder vanaf rij 7. (foto 9)
Opmerking: je kunt zo lang als je wilt doorgaan met het toevoegen van rijen en het groter maken van je granny square. Denk erom dat je tussen elke cluster van 3 stokjes in de hoeken altijd 3 lossen haakt en tussen alle overige clusters 1 losse haakt.

1. Chain 6. (see picture 1)
2. Close the ring with a slip stitch. (see pictures 2 and 3)
3. Chain 3. They count as the first double crochet (DC).
4. Crochet 2 more DC in the ring. (see picture 4)
5. Chain 3, 3DC in the ring, chain 3, 3 DC in the ring, chain 3, 3DC in the ring. 
6. Chain 2, make a slip stitch in the 3rd chain of row 3.
7. Chain 3, 2DC in the opening (corner) underneath.
8. Chain 1.
9. In the next corner: 3DC, chain 3, 3DC. Keep repeating this until you're at the beginning again. Then repeat row 6.
10. Now you're going to change colour. Do this before you make the last chain-3 in the corner. See pictures 5, 6 and 7 if you want to know how to change colour. Tie a knot with the ends of the old and the new yarn. (picture 8).
11.Keep going like you did in row 7. (picture 9)
Note: you can keep adding rows and make your granny square as big as you want. Just remember that you allways do 3 chain stitches between the 3DC-clusters in the corners and 1-chain between the 3DC-clusters that are not in a corner.Picture 1.


Picture 2.


Picture 3.


Picture 4.


Picture 5.


Picture 6.


Picture 7. 


Picture 8.


Picture 9.


Picture 10.