Wednesday, July 28, 2010

De deken van Els - The blanket of Els

Toen ik van de week vroeg om vooral een foto te sturen als je een van mijn vierkantjes had gehaakt, had ik niet verwacht dat ik zo snel een reactie zou krijgen. Els stuurde me deze foto van de prachtige deken die ze maakte van de granny squares uit dit patroon. Ik vroeg haar wat meer te vertellen over het dekentje, en dit is wat ze schreef:

"Eigenlijk maak ik het dekentje voor niemand in het bijzonder (maar er is een babytje op komst bij een nichtje van ons). Ik ben altijd creatief bezig en heb van huis uit eigenlijk alles (behalve kantklossen, frivolite) geleerd. Mijn moeder begon haar dag altijd met een half uurtje haken, haar mediteertijd. Mijn toilet is voorzien van een hele stapel door haar gehaakte handdoekjes, de tuintafel van een prachtig kleed, de knikkerzakken van onze zoons zijn nu washandjes enz. Verder kon ze prachtig breien en vooral de hele boel schitterend in elkaar naaien, iets waar ik altijd dankbaar gebruik van maakte door mijn werkstukken door haar in elkaar te laten zetten. Jammer dat ik zo "lui" was want ik kan het niet meer van haar leren, ze is 10 jaar geleden overleden.
Mijn oma's waren ook altijd druk bezig. Mijn oma van vaders kant wat moderner: ze had rondbreinaalden voordat er volgens mij iemand van gehoord had. Ze spon haar eigen wol, borduurde alle tafelkleden, haakte van oude overhemden zakdoekjes (het rugpand was een mooi vierkant) wat met ragfijn garen werd omgehaakt, bloemetje erop geborduurd en klaar.
Ik ben eigenlijk met vlagen aan het breien, haken, naaien, borduren....
De laatste jaren was dat sokken breien (die hoef je niet in elkaar te zetten, vandaar) maar sinds ik een week of 2 geleden jouw kussen van vierkantjes zag ben ik op zoek gegaan naar mijn moeders haaknaalden.
Ik heb 112 vierkantjes gemaakt in zeer korte tijd. Daar moet ik dan bij vermelden dat ik niet buitenshuis werk. In de ochtend zit ik al rond 7 uur met de koffie op ons balkonnetje met iets te breien/haken in mijn handen. En zo zijn er verdeeld over de dag heel wat momenten dat je wat kunt doen. Ik kijk niet graag TV, die staat eigenlijk vaak uit. Ik zit liever bij Classic FM te handwerken.
Voor het dekentje op de foto heb ik 56 vierkantjes gebruikt, de andere 56 heeft mijn schoondochter meegenomen. Ze is nogal wiskundig aangelegd en ik wilde proberen geen dubbele buitenkantjes in dezelfde rij te krijgen. Dacht dat dat een makkie zou zijn, nee dus. Ze heeft er haar brein over laten gaan...zal van de week haar in-elkaar-zet-voorstel wel terug krijgen. Een website of blog heb ik niet, zit daar al langer over te dubben maar ben een beetje bang dat ik dan veel tijd achter de PC zal versnipperen."

Dankjewel Els, ik vond het heel leuk om dit verhaal van je te lezen en ik vind je deken echt prachtig!


When I asked this week to send me a picture if someone had one of my squares finished, I didn't expect to get a response so soon. Els has send me this picture of the lovely blanket she's made based on the granny squares of this pattern (only available in Dutch). I asked her to tell a bit more about the blanket, and this is what she wrote:


"Actually I didn't make the blanket for someone special (allthough one of our nieces is expecting a baby). I've allways been creative and originally I've learnt everything (except Bobbin Lace and Tatting). My mother allways started the day with half an hour of crochet, it was her meditation time. My bathroom is provided with a whole pile of her crochet towels, the garden table with a beautiful cloth, the marble bags of our sons are now washcloths, etc.
Furthermore, she could knit beautiful and above all she could sew things together in a lovely way, something that allways came in handy for me because she has allways put my projects together. It's really a shame that I was so "lazy", because she can't teach me anymore. She passed away 10 years ago.
My grandmothers were always busy as well. My paternal grandmother was a bit more modern: she had circular needles, I think before anyone had heard of them. She spun her own wool, embroidered tablecloths, crocheted handkerchiefs from old shirts (the back piece was a nice square) that got crocheted edges with some very fine yarn, flower embroidered and ready.
Off and on I'm knitting, crocheting, sewing, doing embroidery .... The past few years it was knitting socks (which you do not have to put together!) but since I saw your pillow of squares a week or two ago, I went looking for the crochet hooks of my mother.
I've made 112 squares in a very short time. I have to mention that I do not have a job outside the house. In the morning, I'm already up at 7 and I sit with coffee on our balcony with something to knit/crochet in my hands. And so there are many moments throughout the day that I can do something. I do not like to watch TV, it's turned off most of the time. I prefer crafting while listening to Classic FM.
For the blanket on the picture I used 56 squares, my daughter-in-law took the other 56. She has a mathematical talent and I wanted to try not to get doubles on the outer edges in the same row. I thought that would be a breeze, but no. She has thought about it and ... I will get her suggestion somewhere this week.
A do not have a website or blog, I have been thinking about that for some time but I'm afraid that I will spend to much time behind the PC."


Thanks you so much Els, I really enjoyed reading your story and I really love your blanket!