Sunday, January 20, 2019

Crochet Baby Blanket Tutorial

Vorige week begon ik aan dit dekentje en schreef er toen dit blogbericht over. Inmiddels is het af en omdat het een leuk en eenvoudig motiefje is leek het me leuk om het patroon uit te schrijven. Je vindt het hieronder. Ik haakte dit dekentje met Paintbox Cotton DK (van de kleuren Marine Blue, Red Wine, Blood Orange, Daffodil Yellow, Bubblegum Pink en Bright Peach 1 bol) en een haaknaald 4mm. Het dekentje is 55 x 62 cm lang maar het formaat is eenvoudig aan te passen. Let op dat je dan wel meer garen nodig hebt. Het patroontje vind je hieronder. Veel haakplezier gewenst!

Last week I started working on a new blanket and I wrote this blog post about it. Today I finished it and because it is a fun and easy pattern I thought it would be nice to write it down and share it. Youc an find it below the Dutch pattern at the bottom of this post. I made this blanket with Paintbox Cotton DK (1 ball of the colors Marine Blue, Red Wine, Blood Orange, Daffodil Yellow, Bubblegum Pink and Bright Peach) and a crochet hook size 4mm. The size of the blanket is 55 x 62 cm and can be adjusted easily but then you will need more yarn. Scroll down to see the pattern. Happy crocheting!

Algemene opmerkingen
- Aan het begin van elke rij bestaat het eerste stokje uit 2 lossen. Je haakt het daaropvolgende stokje in het tweede stokje van de onderliggende toer, dus niet in het eerste stokje.
- Als je het dekentje breder wilt maken, bedenk dan dat het gedeelte waar een figuurtje in zit bestaat uit 11 stokjes + 5 stokjes. Wil je dus dat je deken breder wordt, haak dan een veelvoud van 16 lossen extra in de begintoer.
- De toer waarin het figuurtje gehaakt wordt begint met vier stokjes. Die tellen niet mee als stokje voor het figuur. Tussen de figuren zitten 5 stokjes.
- Het blok waar het figuurtje in zit bestaat uit elf stokjes waarbij de onderste opening in het zesde stokje zit. Dus bij een figuur van elf stokjes haak je in de eerste toer 5 stokjes, 1 losse, sla 1 stokje van de onderliggende rij over, haak dan nog 5 stokjes. In totaal zijn dat er elf. Zoals hiervoor al is vermeld zitten er tussen de blokken met figuurtjes 5 stokjes dus haak nog 5 stokjes voordat je weer aan de elf stokjes van het volgende blok begint.

Patroon deken
1. Haak 84 lossen, keer je werk, haak 1 stokje in de derde losse vanaf de naald, haak nog 82 stokjes.
In totaal bestaat de eerste toer uit 83 stokjes. Keer je werk.
2. Haak 2 lossen, haak 1 stokje in het tweede stokje van de vorige toer en in alle andere stokjes van die toer. Keer je werk.
3. Haak 2 lossen, haak 3 stokjes. * Haak 5 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 10 stokjes. * Herhaal dit nog drie keer. Haak dan 5 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak nog 9 stokjes. Je hebt nu het einde van de toer bereikt. Keer je werk.
4. Haak 2 lossen, haak 3 stokjes. * Haak 3 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 stokje in de onderliggende opening, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 8 stokjes. * Herhaal dit nog drie keer. Haak dan 3 stokjes, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 stokje in de onderliggende opening, haak 1 stokje in het volgende stokje, haak 1 losse, sla een stokje over, haak 7 stokjes. Je hebt nu het einde van de toer bereikt. Keer je werk.
5. Herhaal nu toer 3. Het verschil met toer 2 is dat je nu sommige stokjes in de openingen haakt van de lossen die je haakte in de vorige toer. Die kom je vanzelf tegen. Keer aan het einde van de toer je werk.
6-8. Haak 2 lossen, haak in elke steek een stokje. Aan het einde van de achtste toer wissel je van kleur. Maak in totaal 7 banen.

De rand
Als je zeven banen hebt gehaakt ga je langs de zijkant een rand haken. Wissel daarvoor van kleur voordat je aan de rand begint. De rand haak je als volgt: rondom elk stokje haak je twee steken in de volgende volgorde:
1. 1 vaste + 1 half stokje
2. 2 stokjes
3. 2 stokjes,
4. 1 half stokje + 1 vaste.
Dit herhaal je totdat je aan de onderkant aangekomen bent. Haak dan een losse, draai je werk een kwartslag en haak in de onderste rand een toer vasten. Aan het einde van de toer haak je weer een losse. Haak dan opnieuw toer 1 t/m 4 van de rand totdat je weer bovenaan gekomen bent. Haak in de bovenste rand ook vasten of maak weer golfjes door achter elkaar het volgende te haken en te herhalen: 1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje, 1 stokje, 1 half stokje, 1 vaste. Let op dat de bovenste rand uit 83 vaste bestaat dus als je telkens zes steken herhaalt kom je niet uit, maar als je dat niet erg vindt kun je het dus zo doen.

General remarks 
- My patterns are written in US terms.
- At the beginning of each row the first double crochet consists of 2 chain stitches. The first double crochet you make goes into the second double crochet of the previous row, so not in the first double crochet.
- If you want to make the blanket wider, remember that the part that contains a figure consists of a block of 11 double crochet + 5 double crochet. So if you want your blanket to be wider, then chain a multiple of 16 extra in the first row of chain stitches.
- The row in which you start making the figure starts with 4 double crochet. These 4 double crochet don't count as stitches for the block that contains the figure. In between the figures are 5 sticks.
- The block containing the figure consists of eleven double crochet stitches. The lowest opening is made in the sixth stitch. So with a figure of eleven double crochet you hook 5 double crochet in the first row, chain 1, skip 1 double crochet of the row below, then make another 5 double crochet. In total there are now eleven double crochet. As mentioned before, there are 5 double crochet between the blocks with figures, so make another 5 double crochet before you start working again on the eleven stitches of the next block.

Pattern blanket
1. Chain 84, turn, make 1 double crochet in the third chain from your hook, make another 82 double crochet. The first row contains 83 double crochet stitches. Turn your work. 
2. Chain 2, make 1 double crochet in the second double crochet of the previous row and make double crochet stitches in every other stitch of this row. Turn your work. 
3. Chain 2, make 3 double crochet stitches. * Make 5 double crochet, chain 1, skip a stitch, make 10 double crochet. * Repeat 3 more times. Make 5 double crochet, chain 1, skip a stitch, make 9 double crochet. You've now reached the end of the row, turn your work.
4. Chain 2, make 3 double crochet. * Make 3 double crochet, chain 1, skip a stitch, 1 double crochet in the next double crochet, 1 double crochet in the chain-1-opening below, 1 double crochet in the next double crochet, chain 1, skip a stitch, 8 double crochet. * Repeat 3 more times. 
Make 3 double crochet, chain 1, skip a stitch, 1 double crochet in the next stitch, 1 double crochet in the chain-1-opening below, 1 double crochet in the next double crochet, chain 1, skip a stitch, make 7 double crochet. You've now reached the end of the row, turn your work. 
5. Repeat row 3. The difference with row 2 is that some of the double crochet stitches in this row have to be made in the chain-1-openings of the previouw row. You will see it when you get there. Turn at the end of the row. 
6-8. Chain 2, do 1 double crochet in each row. At the end of the 8th row: change color. Make 7 rows in total.

The edge
When you have crocheted seven rows in different colors you will now start working on the edge. Change color before you start working on the edge. Make the edge as follows: make two stitches around each double crochet in the following order:
1. 1 single crochet + 1 half double crochet
2. 2 double crochet
3. 2 double crochet
4. 1 half double crochet + 1 double crochet.
Repeat this until you reach the bottom. Chain 1 and turn your work a quarter. Now make 1 single crochet in each chain stitch of the first row. At the end of the row: chain 1 and repeat rows 1-4 of the edge until you reach the top of the blanket. You can make single crochet stitches in the stitches of the top row but you can also make little bows by repeating this: 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet. Please note that the top row consists of 83 stitches so if you repeat six stitches each time you will not end with a single crochet, but if you don't mind this is a nice edge for the top row.

6 comments:

 1. this is so joyfull.makes me smumile.the colours are gorgeus.
  Have a lovely day

  ReplyDelete
 2. Mooi, eenvoudig dekentje.
  Ga je patroon onthouden. Wie weet ...
  Bedankt voor 't delen.
  Groet, Ilse

  ReplyDelete
 3. Es muy bonita y sencilla!!Muchas gracias por el patrón.
  Besos.

  ReplyDelete
 4. This is a lovely pattern and looks really simple too - fab! I am loving your colour choices too.

  ReplyDelete
 5. I started this blanket and would appreciate some clarification. Step 2 - Is there a sc between each dc? Step 3 - Chain 2 and make 3 dc - Are all of these stitches in the first dc? Make 5 dc - Are these 1 dc in each of the next 5 stitches or 5 dc in 1 stitch?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi! Thanks for asking!
   Regarding step 2: no, there are no SC in row 2.
   Regarding step 3: all stitches are made in the next stitches. So if you have to do 5DC, you do 1DC in the next 5 stitches.
   I hope this is of any help. Best wishes, Annemarie

   Delete