Sunday, June 30, 2019

Pink Panther

Het heeft even geduurd voordat Pink Panther af was maar nu het zover is ben ik er heel erg blij mee. Het is een patroon van ontwerper Edward Yong, je vindt het hier gratis op Ravelry (in het Engels). Ik heb wel een paar aanpassingen gedaan, ik schrijf ze even op. Als je het hele patroon download en deze aanwijzingen er naast legt krijg je de versie die ik heb.

1. Het donkerroze stuk op de neus haakte ik helemaal anders. Ik haakte het zo:
Toer 1: 2 lossen, keer je werk.
Toer 2: haak 2 vasten in de eerste losse, haak een keerlosse, keer je werk.
Toer 3: meerder in elke vaste, haak een keerlosse, keer je werk.
Toer 4: haak 1 vaste in elke vaste, haak een keerlosse, keer je werk.
Toer 5: meerder in de eerste vaste, haak 2 vasten, meerder in de laatste vaste, haak een keerlosse, keer je werk.
Toer 6-7: haak 1 vaste in elke vaste, haak een keerlosse, keer je werk.
Haak na toer 7 rondom allemaal vasten. Haak onderin de punt 2 vasten. Hecht af.
2. Van de wenkbrauwen haakte ik alleen toer 1. Daarna naaide ik de wenkbrauwen boven de ogen.
3. Van het lijfje haakte ik toer 74-79 niet.
4. De benen: na toer 25 haakte ik de benen dicht met vasten. Zorg ervoor dat je het deel wat je al gehaakt hebt gevuld hebt met vulling. Je gaat dan dus terug van 12 vasten rondom naar 6 vasten rondom. Daarna haakte ik in de buitenste lussen van elke vaste rondom zodat je in feite meerdert van 6 naar 12. Ik had toen weer evenveel steken had als in toer 24. Daarna haakte ik de toeren 26-40 zoals beschreven in het patroon.
5. De duimen haakte ik niet.

Om deze Pink Panther te haken gebruikte ik een haaknaald 3mm, twee veiligheidsoogjes maat 6mm, twee bollen Phildar Phil Coton 3 kleur Berlingot voor het lichaam, een restje donkerroze om de punt van de neus te haken (Phildar Phil Coton 3 Oeillet), een bol lichtroze (Phildar Phil Coton 3 kleur Rosee), zwart (Phildar Phil Coton 3 Noir) en geel (Phildar Phil Coton 3 Soleil) voor de ogen.

It took me some time to finish this Pink Panther but now that he's ready I'm very happy with it. The pattern is from designer Edward Yong, you can find it as a free download here on Ravelry (English pattern). I made a few adjustment that I wrote down below. If you download the pattern and follow the adjustments below, you will have the Pink Panther as I made it.

1. I totally adjusted the dark pink part of the nose. I made it like this:
Row 1: chain 2, turn.
Row 2: increase in the first chain you made, chain 1, turn.
Row 3: increase in every single crochet, chain 1, turn.
Row 4. 1 single crochet in every stitch, chain 1, turn.
Row 5: increase in the first stitch, 2 single crochet, increase in the last stitch, chain 1, turn.
Row 6-7: 1 single crochet in every stitch, chain 1, turn.
After row 7 do single crochet stitches all around. Make 2 single crochet in the lowest point. When you're at the first single crochet: fasten off.
2. For the eyebrows I only did row 1, then I fastened off.
3. From the body I skipped rows 74-79.
4. The legs: after row 25 I crocheted the stitches together with single crochet stitches. Make sure to fill the legg with fyberfill before you do so. So I went from 12 stitches around to 6 stitches. Then I crocheted a single crochet stitch in the outer loops of every stitch so I increased from 6 to 12 stitches again. So then I had just as much stitches around again as in row 24. Then I continued making rows 26-40 as described in the pattern.
5. I didn't make the thumbs.

To make this Pink Panther I used a crochet hook size 3mm, 2 safety eyes size 6mm, two balls of Phildar Phil Coton 3 color Berlingot for the body, scraps of dark pink to make the dark part of the nose (Phildar Phil Coton 3 color Oeillet), a ball of light pink yarn (Phildar Phil Coton 3 color Rosee), black yarn (Phildar Phil Coton 3 color Noir) and yellow (Phildar Phil Coton 3 color Soleil) for the eyes. 

2 comments:

  1. Wat een leukerd!
    Pink Panther ... jeugdsentimemt. Herinner me een verjaardagstrakatie met de Pink Panther als thema ...
    Groet, Ilse

    ReplyDelete