LINK YOUR STUFF - FAQ

Algemene vragen
General questions


Wat is Link Your Stuff?
What is Link Your Stuff?
Link Your Stuff is een online bibliotheek waar iedereen zijn of haar creatie in kan zetten. Omdat je altijd verwijst naar een URL moet je om mee te doen zelf een blog, een online publiek fotoalbum (zoals Flickr) hebben of een andere site waar je foto's op staan.
Link Your Stuff is an online library where everyone can post their own project. Because you allways refer to a URL you have to have a blog, an online public photoalbum (like Flickr) or another website where you're pictures are on.

Kan ik alleen meedoen met gehaakte dingen?
Can I only add crochet items?
Nee, alles wat je zelf gemaakt hebt mag je toevoegen.
No, you may add anything you've made yourself.

Hoeveel dingen mag ik toevoegen?
How many items can I add?

Je mag zoveel dingen toevoegen als je wilt, maar bewaar ook nog iets voor de volgende keer :-)
You may add as many things as you like, but save something for the next time as well :-)

Moet het iets zijn wat ik deze week gemaakt heb?
Does it have to be something I made this week?

Nee hoor, het mag ook iets van langer geleden zijn.
No, it can be something you've made a long time ago as well.

Mag ik een link naar mijn Etsy-shop toevoegen?

Can I add a link to my Etsy-shop?
Nee, dat is het enige wat niet mag. Link Your Stuff is voor bloggers en is niet bedoeld voor commerciele doeleinden.
No, that's the only thing that's not allowed. Link Your Stuff is for bloggers and it is not meant to be used for commercial purposes.

Wanneer kan ik iets toevoegen?

When can I add something?
Op zaterdagen (en soms al op vrijdagavond) kun je iets plaatsen door op 'Add Your Link'  te klikken. Vul een link in naar een blogbericht en niet een algemene link naar je blog.
You can add something on Saturdays (and sometimes already on Friday evening) by clicking 'Add Your Link'. Add a link to a blogpost, not the general link to your blog.

Ik zie een rood kruis in mijn foto. Wat betekent dat?
I see a red cross on my picture. What does that mean?

Daarmee kun je je bijdrage verwijderen. Anderen zien het rode kruis op jouw bijdrage niet.
You can use it to delete your contribution. Others can't see the red cross on you contribution.

Ik moet mijn mailadres invullen. Waarom?
I have to fill in my email address. Why?
Je kunt ook alleen een - invoeren. Als je je mailadres invult krijg ik het te zien maar ik doe er niets mee.
You can choose to only fill in a -. If you fill in your email address I will see it but I will not use it.


Zijn er nog meer Link Parties op andere blogs?
Are there more Link Parties on other blogs?

Ja, een heleboel! Kijk hier voor een overzicht. Let op dat sommige blogs bepaalde regels hanteren bij een Link Party.
Yes, a lot! Click here for an overview. Just mind that some blogs may have specific rules for Link Parties.

Problemen
Problems

Ik heb een verkeerde foto geplaatst, wat nu?
I posted the wrong picture, now what?
Als je je bijdrage niet met het rode kruisje kunt verwijderen, stuur mij dan een mail met het verzoek je bijdrage te verwijderen: annemarieshaakblog@hotmail.com
If you can't delete your contribution with the red cross, then send me an email and ask me to delete it: annemarieshaakblog@hotmail.com

Ik wil niet dat je mijn foto gebruikt. Wat nu?
I don't want you to use my picture. Now what?
Dan zit er maar een ding op: niet meedoen aan Link Your Stuff.
Then there's only one option: don't post at Link Your Stuff.

Ik heb een andere vraag die ik hier niet bij zie staan. 
I have another question that I don't see up here.
Stuur me een email: annemariesbreiblog@hotmail.com
Send me an email: annemariesbreiblog@hotmail.com